Звітна конференція кафедри за темою науково-дослідної роботи

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДРИ ЗА ТЕМОЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 09 грудня 2020 року кафедрою початкової освіти проведено звітну конференцію за темою науково-дослідної роботи «Теоретико-методичний супровід підготовки майбутніх учителів початкової школи» (2018 – 2020 рр.).

У рамках кафедральної теми здійснювався аналіз Концепції Нової української школи, Стандарт загальноосвітньої початкової школи, навчальна програма початкових класах, підручники. Визначено основні проблеми початкової школи та шляхи їх вирішення.

У 2019 році при кафедрі початкової освіти створено Педагогічну лабораторію початкової школи з метою практикоорієнтованої реалізації освітньо-професійних програм підготовки фахівців, проведення наукових досліджень у межах затвердженої наукової теми кафедри початкової освіти та впровадження результатів досліджень у практичну діяльність, роботи науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти для вирішення конкретної наукової проблеми, студентського наукового гуртка, профорієнтаційної роботи тощо.

Викладачі кафедри постійно відвідують тренінги, семінари, майстер-класи для викладачів педагогічних вищих навчальних закладів за галуззю знань «Освіта / Педагогіка» спеціальності «Початкова освіта».

Кафедра є активним учасником процесу підготовки вчителів початкових класів в умовах реалізації Концепції нової української початкової школи, викладачі проводять семінари, круглі столи, тренінги, майстер-класи та інші науково-методичні заходи в рамках Методичної майстерні вчителя «Нова українська Школа». За звітний період було проведено ряд заходів для вчителів-практиків та майбутніх учителів початкової школи: Міжнародну науково-практичну конференцію «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення» (12-13.09.2019); Коучинг «Навчай та вчись по-новому!» (07.06.2019); ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст» (6-7.06.2019); Семінар для директорів «Створення інноваційного освітнього середовища в умовах Нової української школи шляхом впровадження новітніх технологій» (28.03.2019); Тренінг «Алхімія інтерактивних методів навчання НУШ» (27.03.2019); Хакатон «Методичний кейс учителя нової української початкової школи» (10.01.2019); Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (14-16.06.2018); ІІІ Науково-практичний семінар «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами» (28.02.2018); Круглий стіл «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нової української школи» для викладачів Запорізького педагогічного коледжу (11.01.2018); Семінар-тренінг «Розвиток початкової школи в умовах реалізації концепції «Нова Українська Школа» (04.01.2018).

У рамках наукової теми кафедри викладачами представлені найвагоміші наробки, а саме: 7 навчально-методичних пособників, 12 одноосібних та колективних монографій, 6 опублікованих статей у фахових збірниках, що індексуються у Scopus та Web of Science, 26 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на наукові твори.

Кафедрою початкової освіти представлені методичні наробки викладачів стосовно впровадження сучасних методів, прийомів навчання в НУШ: новітня техніка презентації – скрайбінг «Критичне мислення. Медіаграмотність», техніка інтерактивної технології «Асоціативний кущ» на тему: «Конфлікт», прийом пантоміма «Процес вирішення конфліктів», технологія створення моделі тематичної папки «Лепбук», технологія проведення новітньої форми інтерактивного навчання «Ранкові зустрічі» та ін.

Науковий потенціал викладачів кафедри початкової освіти за останні два роки суттєво змінився: Шевченко Юлією Михайлівною було захищено докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади готовності студентів вищих навчальних закладів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання; Варениченко Анастасією Борисівною захищено кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної культури молодших школярів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Також кафедра стала активним учасником міжнародних проектів: проект «Фінська підтримка реформи української школи» в межах угоди між Україною та Фінляндією (Угоду ратифіковано Законом №2485-VIII від 03.07.2018); проект «The LEGO Foundation» (королівство Данія): імплементація модулів «Навчання через гру» у програми підготовки педагогів у закладах вищої освіти (Наказ МОН № 1454 від 26.12.2018 р.).