Звʼязок зі стейкхолдерами і роботодавцями

13 жовтня 2021 року відбувся онлайн-вебінарі на тему: «Здоров’язберігаючі технології  як засіб формування мовленнєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти»

13 жовтня 2021 року здобувачі ОП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» у рамках роботи із стейкхолдерами на запрошення КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» ММР ЗО (директорка – Колодіна Т. В.) взяли активну участь в онлайн-вебінарі на тему: «Здоров’язберігаючі технології як засіб формування мовленнєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти», який ініціювала та провела вчитель-логопед КУ «ІРЦ» Тєплякова Оксана Григорівна.

Спікером було окреслено роль здоров’язбережувальних технологій для дітей з різними мовленнєвими порушеннями та шляхи їх використання в умовах сучасної інклюзивної початкової освіти.

Розробник вебінару запропонувала варіанти дихальної, артикуляційної, пальчикової гімнастик, Суджоку-терапії та пасивного ігрового масажу.

Цінним була практична спрямованість вебінару, адже здобувачі мали змогу на практиці спробувати запропоновані здоров’язбережувальні технології, що безперечно поповнить їх професійну скарбничку вчителя інклюзивного класу.

___________________________________________________________

23 вересня 2020 року у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в рамках ІІ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ФОРУМУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА, ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: НАСТУПНІСТЬ – ВЗАЄМОДІЯ – ІННОВАТИКА» викладачами кафедри початкової освіти (Дубягою С.М., Фефіловою Т.В. і Саєнко Ю.О.) та запрошеними на дискурс гостями з Чорноземненської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Куркуріною Л.Г., Старшовою С.К. та Івановою Н.В.), був проведений дискурс «Використання коуч-технологій у процесі SELF-менеджменту та командоутворення: психолого-педагогічні рецепції».

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: вчителі-практики початкової школи та педагогічні працівники закладів вищої освіти.

На семінарі були присутні вчителі початкових класів Мелітопольського, Якимівського, Токмацького районів Запорізької області, а також викладачі та здобувачі вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Учасники отримали теоретичні знання та відповіді на питання: як планувати та ефективно використовувати особистий час? Як допомагати учням свідомо вчитися? Як максимально розкрити потенціал учнів? Як утворити команду однодумців?; набули практичного досвіду з використання технік та прийомів коуч-технологій у роботі з учнями та батьками. Учителі нової школи усвідомили, що вони – сучасні педагоги, відкриті до змін і постійного впровадження нових технологій та підходів в освіті, тому мають навчатися впродовж життя.

Наприкінці заходу учасники отримали сертифікати.

_____________________________________________________________

«Етапи планування диференційованого викладання». Практичне заняття з освітньої компоненти «Диференційоване викладання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному класі»

Залучення стейкхолдерів, вчителів-практиків, випускників минулих років за спеціальністю 013 Початкова освіта до освітнього процесу здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» є невід’ємною складовою якісної практичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів.

Тому, 18 вересня 2020 року старшим викладачем кафедри початкової освіти Фефіловою Т.В. було проведено практичне заняття з освітньої компоненти «Диференційоване викладання та стандартизоване оцінювання в інклюзивному класі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта (М220-с група) за темою «Етапи планування диференційованого викладання».

План заняття:

  1. Планування диференційованого викладання: роль вчителя та його взаємодія з командою фахівців, батьками.
  2. Особливості організації освітнього середовища та його вплив на учнів.
  3. Аналіз навчального плану та індивідуальних особливостей учнів. Планування уроків на основі науково обґрунтованих методів; набір ефективних методів навчання учнів з особливими потребами.
  4. Технологія реалізації диференційованого викладання у щоденній практиці вчителя. Індикатори якості викладання та вдосконалення практики на основі фактичної інформації.

На занятті в якості стейкхолдера та провідного фахівця галузі була запрошена наша випускниця, а зараз вчитель початкових класів Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Колеснікова Євгенія Анатоліївна. Під час заняття Євгенія Анатоліївна, яка працює у класі з дітьми з особливими освітніми потребами (діти із затримкою психічного розвитку), поділилася досвідом своєї роботи з майбутніми фахівцями. Також під час зустрічі обговорювались проблеми, що виникають в роботі вчителя з дітьми та їх батьками, розглянуто, як складаються навчальні плани та за якими підручниками працюють діти. Також здобувачів ознайомили із специфікою щоденного викладання різних предметів для дітей з ООП.

Під час підведення підсумків вчитель відповіла на запитання здобувачів освіти. Вона наголосила, що у роботі з дитиною із ЗПР треба мати терпіння: не дратуватись, не опускати руки. Насамперед, необхідно привертати увагу дитини до чогось яскравого й захопливого, проводити багато ігор, де діткам потрібно лічити, описувати, маніпулювати предметами, видозмінювати. Таким чином вдасться хоч на кілька хвилин затримати увагу.

Здобувачам сподобалося заняття, вони зрозуміли, чим відрізняється дитина із ЗПР від дитини з розумовою відсталістю і що під час виконання різноманітних завдань дитина із ЗПР за допомогою дорослого може успішно з ними справлятися і це означає найближчу зону її розвитку.

_____________________________________________________________
Педагогіка партнерства та співпраці в дії!

15 травня 2020 року в  рамках співпраці зі стейкхолдерами кафедри початкової освіти та бюджетної теми молодих учених «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (№ держреєстрації: 0119U002003) було проведено наукову он-лайн зустріч «Організація та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки дитини молодшого шкільного віку» зі студентами спеціальності «Початкова освіта. Інклюзивна освіта».

Зустріч проведено за ініціативи завідувача кафедри початкової освіти Дубяги С.М. і старшого викладача кафедри Чорної В.В.

Презентацію роботи КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області провела директорка центру Михайлишина Тетяна Вікторівна. Вона розповіла про основні завдання комплексної діагностики дитини, її особливості, напрямки та результати.

Наприкінці зустрічі Тетяні Вікторівні було задано безліч питань та висловлена щира подяка за те, що поділилася досвідом з майбутніми вчителями.

_____________________________________________________________
16 квітня 2020 року між педагогічним колективом КЗ Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівського ОТГ та асистентом кафедри початкової освіти Саєнко Ю.О. відбулася ZOOM-конференція.

Під час зустрічі були запропоновані цікаві ідеї щодо спільного проведення Тижня екологічної освіти та обговорювались питання щодо організації освітнього процесу в університеті з урахуванням професійного досвіду вчителів початкових класів.

Вчителі висловили свої пропозиції і побажання колективу кафедри.

Запрошуємо колег, студентів та всіх охочих залучитися до проведення заходу!

_____________________________________________________________

10 березня 2020 року доцентом кафедри початкової освіти Дубягою С.М. на практичному занятті ОК-14 «Технології інклюзивного навчання в початковій школі» був проведений тренінг на тему «Традиційне інтенсивне навчання для дітей з ООП» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта (М220-с група) ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта.

На заняття в якості стейкхолдера та провідного фахівця галузі був запрошений Яценко Олексій Володимирович (директор Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області). Під час тренінгу були опрацьовані такі технології: диференційованого навчання; традиційно-інтенсивного навчання; технологія особистісно-зорієнтованого навчання школярів; кооперативного навчання; технологія використання інтелектуальних карт в освітньому процесі; створення ситуації успіху; проєктна діяльність; метод піскової психотерапії; кінезіотерапія; казкотерапія; мнемотехніка та ейдотехніка.

Олексій Володимирович поділився досвідом своєї роботи з майбутніми фахівцями про те, як у ЗОШ № 22 працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, а саме, обговорювались проблеми, що виникають в роботі вчителя з дітьми та їх батьками, розглянули питання, за якими підручниками працюють діти.

Наприкінці тренінгу директор відповів на запитання здобувачів освіти.

_____________________________________________________________

«Я – креативний вчитель»

«Я – креативний вчитель»6 лютого на базі Навчально-наукового інституту соціаль-педагогічної та мистецької освіти старшим викладачем кафедри початкової освіти Чорною В.В. було проведено педагогічну вітальню «Я – креативний вчитель», у якій взяли участь вчителі початкових класів Мелітопольської спеціалізованої школи №25, Мелітопольська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 та інших шкіл області.

У ході семінару вчителі ознайомилися з основними техніками, які сучасний вчитель початкових класів може використовувати під час проведення повноцінних тренінгів у початкових класах або уроків з елементами тренінгу.

Освітяни ознайомилися з технікою Lift ball та технікою колективного малювання.

Вітальня закінчилась жвавим обговоренням усіх учасників.

Інформацію підготувала старший викладач Чорна В.В.

____________________________________________________________

В рамках методичної майстерні педагога Нової української школи було проведено майстер-клас «Корекція мовленнєвих порушень у дітей» 

09 січня 2020 року в рамках методичної майстерні педагога Нової української школи було проведено майстер-клас «Корекція мовленнєвих порушень у дітей» для вчителів-логопедів, асистентів вчителів та дефектологів шкіл міста Мелітополя. На майстер-класі педагоги мали змогу прослухати матеріал щодо психолого-педагогічного супроводу дитини шкільного віку з мовленнєвими порушеннями. У ході практичної частини логопеди та дефектологи мали змогу ознайомитися з характеристиками дітей шкільного віку, що були надані Харківським ІРЦ для встановлення методів роботи з дітьми з особливими потребами. Також у практичну частину майстер-класу ввійшли питання комплексного супроводу дитини з особливими потребами (учасникам було надано симптоматику порушень, що найчастіше зустрічаються у шкільному віці, а перед логопедами та дефектологами стояло питання визначення членів психолого-педагогічного супроводу). Заключною частиною майстер-класу було виготовлення дидактичного посібника на розвиток дрібної моторики «Новорічний сюрприз».

Інформацію підготувала Саєнко Юлія Олександрівна

___________________________________________________________

 Майстер-клас «Особливості роботи з дітьми з аутистичним спектром»

29-30 жовтня 2019 року проведено майстер-клас «Особливості роботи з дітьми з аутистичним спектром». У заході взяли участь логопеди ЗДО, вчителі-логопеди шкіл, асистенти вчителя в інклюзивних класах, вихователі логопедичних груп, асистенти вихователів в інклюзивних групах міста Мелітополя. На майстер-класі було розглянуто роботу з МКХ-10; охарактеризовано ключові маркери аутизму; розглянуто методику логопедичної роботи з дітьми з аутистичним спектром. Цікавими виявилися вправи з ерготерапії (тактильного включення дитини в середовище), вправи на співвідношення звукового образу слова з його матеріальною складовою. Для роботи з батьками було продемонстровано методику роботи з опитувальником CASD.

Інформацію підготувала Саєнко Юлія Олександрівна

_____________________________________________________________

Тренінг для вчителів-практиків та майбутніх фахівців початкової освіти «Я – сучасний учитель НУШ».

Саєнко Юлія Олександрівна (асистент кафедри початкової освіти) була запрошена для проведення тренінгу серед учасників семінару директорів «Створення інноваційного освітнього середовища в умовах Нової української школи шляхом впровадження новітніх технологій». Цей захід відбувся 28 березня 2019 року у КЗ «Чорноземненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Якимівського району Запорізької області.
Мета заходу – підвищення рівня знань керівників ЗЗСО про сучасні вимоги до професійних та особистісних якостей педагога та його нової ролі в організації навчання в НУШ; ознайомлення очільників шкіл із методами корпоративного навчання дорослих; поглиблення знань про нові методи та стратегії навчання учнів в умовах Нової української школи; допомога в усвідомленні ролі керівника в професійному зростанні педагогів закладу; спонукання керівників до професійного й особистісного самовдосконалення.
Після офіційного відкриття семінару учасники мали змогу відвідати наступні локації: «Алхімія НУШ у дії» (Саєнко Ю.О., Старшова С.В., Рижакова Ю.В., Бондарнко К.В.), «Інклюзивний простір. Практичні кроки» (Сергієнко А.М., Лифар Т.П., Носаненко С.Г.), «Педагогічне проектування освітнього простору через впровадження STEAM-проектів у школі: від ідей до втілення» (Седракян С.Х., Гоман О.І., Білоус Т.А.), «Медіа-простір сучасної школи» (Приженко С.В., Хлистун І.І., Меньшикова Л.М.) та «Експертна паралель» (Ястребова В.Я.).

_____________________________________________________________

Майстер-клас «Особливості роботи з дітьми з порушеннями мовлення».

10 січня 2019 року в рамках І Відкритого освітнього форуму «Нова українська школа: партнерство в дії» відбувся майстер-клас «Особливості роботи з дітьми з порушеннями мовлення». Його метою було ознайомлення з новітніми методами роботи з дітьми з порушеннями мовлення. На майстер-класі були присутні вихователі ЗДО, логопеди, вчителі-дефектологи та вчителі початкових класів Запорізької області. Слухачі отримали теоретичні знання та практичні навички роботи з дітьми з порушеннями мовлення, а саме: поглибили знання щодо мовленнєвого розвитку дитини, ознайомилися з програмою Speech Therapy, кінезіологічними вправами на узгодження роботи правої і лівої півкулі. Цікавими були лайфхаки від логопеда для батьків, та практична робота з виготовлення дидактичних посібників на розвиток дихання та дрібної моторики.

Інформацію підготувала асистент кафедри початкової освіти Саєнко Ю. О.