Інформація про заходи, що здійснювались з науковими установами НАН та галузевих академій наук України, з підприємствами.

Підписано угоду про співпрацю кафедри іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з кафедрою іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Сторони домовилися про співпрацю в галузях наукової, навчальної та виховної роботи, науково-методичного забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень. Співпраця ґрунтується на принципах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів з метою раціонального використання інтелектуального та матеріально-технічного потенціалу Сторін, зміцнення бази, розширення та поглиблення змісту освітньої та наукової діяльності Сторін.