Освітній процес кафедри іноземних мов

Кафедра орієнтована на навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей I та II курсів хіміко-біологічного, природничо-географічного, факультету інформатики, математики та економіки, та навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти. На кафедрі викладаються наступні дисципліни: англійська мова, англійська мова для академічного спілкування, англійська мова за професійним спрямуванням, друга іноземна мова (англійська), загальне мовознавство та історія літератури країни мова якої вивчається.

Новим контингентом кафедри є магістранти немовних спеціальностей всіх перерахованих вище факультетів як стаціонарної, так і заочної форм навчання.

Кафедра приймає активну участь у науковій роботі. Так, викладачі кафедри протягом навчального року приймають участь з доповідями у науково-практичних конференціях різних рівнів з публікаціями тез  та наукових статей, проходять стажування в межах України та за кордоном, видають наукові та навчально-методичні праці.

На кафедрі регулярно проводяться наукові та навчально-методичні семінари, які присвячені проблемам навчання та викладання англійської мови для студентів немовних факультетів, новітнім технологіям навчання та проблемам формування англомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей на основі соціокультурного підходу.

Викладачі кафедри готують студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах з англійської мови, а також керують науковою діяльністю студентів в межах наукового гуртка кафедри англійської мови “Англійська мова та сучасне суспільство”. Керівниками гуртка є досвідчені викладачі: ас. Христова О.Ф., ас. Приходько І.М.

На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання з англійської мови, опрацьовують наукові тексти за своїм фахом з англомовних джерел, презентують доповіді, готують публікації статей та тез англійською мовою.

Засідання гуртка проводяться щомісяця. Студенти беруть активну участь у дискусіях, пропонують нові форми роботи та теми для обговорення. Засідання проходять жваво, цікаво, є корисними для розвитку комунікативної англомовної компетенції студентів.