Анкетування здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів

Про результати аналізу анкет «УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МДПУ ОЧИМА РОБОТОДАВЦЯ» та «УНІВЕРСИТЕТ ОЧИМА ВИПУСКНИКІВ» освітньо-наукової програми Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами) (Магістр)

Про результати анкетування здобувачів вищої освіти «Організація освітнього процесу в університеті очима здобувачів вищої освіти» освітньо-наукової програми Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами) (Магістр)

 

Про результати анкетування здобувачів вищої освіти «Якість освітніх послуг у процесі дистанційного навчання очима здобувачів вищої освіти» освітньо-наукової програми Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами) (Магістр)

 

Про результати анкетування здобувачів вищої освіти «Якість викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною очима здобувачів вищої освіти» освітньо-наукової програми Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами) (Магістр)

 

Про результати анкетування здобувачів вищої освіти «Якість освітніх програм очима науково-педагогічних працівників» освітньо-наукової програми Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами) (Магістр)