Історія кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

Історія створення та розвитку кафедри має декілька етапів. Після реорганізації у 1985 році Запорізького педінституту в університет, музично-педагогічний факультет було переведено до Мелітопольського педагогічного інституту.

У 1987 році з двох кафедр факультету було організовано п’ять. Кафедра гри на музичних інструментах отримала самостійний статус. У зв’язку з подальшим розширенням контингенту студентів та викладацького складу у березні 1991 року за рішенням ректорату кафедру гри на музичних інструментах було поділено на кафедру гри на оркестрових інструментах та кафедру фортепіано. У 1985-2004 рр. на кафедрі працював професор Овод В.М. – заслужений діяч мистецтв України, заслужений працівник культури України, нагороджений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Високопрофесійний фахівець, прогресивний педагог, енергійний організатор, диригент випустив численну плеяду талановитих викладачів – музикантів, які успішно працюють у середніх і вищих навчальних закладах України та за її межами.

У період з 1991 по 2004 роки беззмінним керівником кафедри гри на оркестрових інструментах був заслужений діяч мистецтв України, професор Бай Ю.М. У 2003-2004 навчальному році кафедра отримала назву «оркестрових інструментів». З 2004 року кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Білецька М.В.   Кафедру  фортепіано з 1991 по 2015 роки очолював кандидат  педагогічних наук, доцент С.О.Феруз, в цей період на кафедрі працювала яскрава плеяда досвідчених викладачів-піаністів Гордєйчева Т.В., Феруз І.О., Юник Т.І.,  Бобакова І.П. та інші.

У 2015-2016 навчальному році з метою оптимізації діяльності та підвищення якості підготовки фахівців мистецького відділення ННІ СПМО  здійснено реорганізацію кафедр фортепіано і оркестрових інструментів та утворено кафедру інструментального виконавства та музичного мистецтва естради, яку продовжує очолювати доцент М.В. Білецька.

Під час створення кафедри враховувалась її поліінструментальність. Підготовка з дисципліни «Основний музичний інструмент» ведеться з класу фортепіано, скрипка, бандура, домра, баян, акордеон, духові інструменти, гітара. До складу кафедри увійшли висококваліфіковані, талановиті викладачі, вихованці Київської, Одеської та Донецької консерваторій, Запорізького та Мелітопольського педагогічних інститутів, що дозволило зберегти та примножити традиції національних музично-виконавських шкіл та зробити вагомий внесок у розв’язання питань формування сучасного типу педагога-музиканта. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі та музиканти-виконавці. Серед них: Білецька М.В. неодноразовий лауреат міжнародних фестивалів як соліст оркестру народних інструментів і оркестру фольклорної музики “Таврійська пектораль” у Франції, Іспанії та Болгарії, є відмінником народної освіти України, неодноразово була нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України, кандидат педагогічних наук, доцент Сопіна Я.В., кандидат педагогічних наук, доцент  Стотика І.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Черняк Є.Б., кандидат педагогічних наук, доцент. Стотика О.В., кандидат педагогічних наук, доцент  Котова Л.М., кандидат мистецтвознавства, доцент Мітлицька В.А.,  кандидат мистецтвознавства, доцент Антоненко О.М., старший викладач  Власенко Е.А., старший викладач Підварко Т.О., викладач Сопін О.І. Надійними помічниками в роботі викладачів є лаборанти кафедри Сидоренко Т.В. та Давидов В.С.

З 2000 по 2012 роки викладачами кафедри під керівництвом доцента Феруза С.О. проводився Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики.

Цей музичний форум набув широкого позитивного резонансу як серед культурної громадськості так і у засобах інформації міста та області, отримав високу оцінку від Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Національної Всеукраїнської Музичної Спілки, Асоціації піаністів-педагогів України (ЕРТА). Виконавська майстерність студентів-піаністів кафедри отримала високу оцінку на всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях.

Важливе місце в роботі кафедри посідає концертна діяльність студентів і викладачів, що здійснюється такими творчими колективами як ансамбль скрипалів «Чарівна скрипка» (худ. керівник доц. Білецька М.В.), ансамбль інструментальної музики «Таврійська пектораль» (керівник Антоненко О.М.), вокальний джаз-квартет «Sound Версія» (худ. керівник доц. Стотика О.В.).

Ансамбль інструментальної музики «Таврійська пектораль» у липні 2009 року прийняв участь в Міжнародному фестивалі «Ніч на Івана Купала» в Дубічах Церковних (Польща). У тому ж році стали Лауреатами  Міжнародного студентського фестивалю «Таврійська асамблея слов’янського студентства «Слов’янська мозаїка – 2009» (м. Севастополь). У липні 2011 року ансамбль отримав Диплом учасника IV Міжнародного  фестивалю Музики, Мистецтва та Фольклору «Підляська Октава Культур», що проходив у м. Білосток (Польща).

Важливий крок до міжна­родного визнання зробив народний колектив України ан­самбль скрипалів «Чарівна скрипка», який з успіхом виступав на Міжнародних молодіжних фести­валях «Євроарт-2006, 2007, 2008» у Болгарії (м. Благоєвград), а у 2009 році прийняв участь в Міжнародному фестивалі «Ніч на Івана Купала» в Дубічах Церковних (Польща).

Вокальний джаз-квартет «Sound Версія» став Лауреатом багатьох  Міжнародних та Всеукраїнських молодіжних фестивалів-конкурсів, серед яких:  Міжнародний фестиваль «Джаз Фест» (19-20 вересня 2015 р. м. Вінниця), Музична олімпіада «Голос країни» (27-28 лютого 2016 р., м. Київ), Всеукраїнський конкурс молодих виконавців джазу «джаз-палітра» (26-28 березня 2016 р., м. Черкаси).

З 2010 року кафедрою щорічно проводиться Міжнародний фестиваль вокального естрадного мистецтва «Медовий край», мета якого – популяризація кращих зразків естрадної музичної культури; виявлення та підтримка музично обдарованої молоді, розкриття її творчої індивідуальності; обмін досвідом професійного виховання естрадних виконавців.

У квітні 2013 року кафедрою було проведено II-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (напрям фахової підготовки педагога-музиканта – «Естрадний вокал»), перше місце посіла студентка кафедри Петрунько Олена.

Наукова діяльність кафедри є важливою ланкою в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу з підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр, «Магістр» Галузь знань 01 Освіта, спеціальність 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво). В організації та проведенні наукової діяльності колектив кафедри керується положеннями Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті та Законом України «Про вищу освіту».

Упродовж  останніх років колектив кафедри працює над вирішенням проблеми формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва, що відповідає новим вимогам сучасної парадигми освіти. Проблема підвищення рівня музично-педагогічного професіоналізму майбутніх вчителів мистецтва значною мірою залежить від музично-виконавської підготовки, спрямованої на різні види музично-творчої діяльності, які є важливими для теорії та практики професійного становлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

У 2014 році вийшли з друку колективна монографія «Теоретико-методичні засади формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва», що була виконана авторським колективом викладачів кафедри за науковою редакцією кандидата  педагогічних наук, доцента  Білецької М.В. та навчально-методичний посібник (друге видання): «Методика підготовки музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності», автор доцент Котова Л.М. Наукоємність викладання дисциплін кафедри та плідна діяльність студентського наукового об’єднання “Акколада” (курівники доц. Котова Л.М., ст. викл. Власенко Е.А.) відображені у більш як 50 публікаціях результатів студентських наукових досліджень у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях. Вагомим досягненням є призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (м. Глухів, 2013 р.- ІІ місце, м. Умань 2015 р.- І місце, м. Умань 2016 р. – ІІІ місце).

На кафедрі встановлені наукові та творчі зв’язки з Великотирнівським університетом «Св. Св. Кирила і Методія», Болгарія; з факультетом мистецтв Південно-західного університету «Неофіт Рилскі» м. Благоєвград, Болгарія; з Державним університетом Молдови (м. Кишинів, Молдова); з Молдовською Федерацією Асоціацій, Центрів і Клубів UNESCO, з Могильовським державним університетом ім. А.О. Кулєшова, м. Могильов, Білорусь. Підтримуються наукові зв’язки з Марбрузьким інститутом мистецтв (Німеччина). В межах договору з Великотирнівським університетом «Св. Св. Кирила і Методія» доц. Білецькою М.В. у червні 2016-го та 2017-го р.р. було проведено воркшоп  за темою «Інновації у вокально-інструментальному навчанні студентів – майбутніх педагогів», захід було проведено у філіалі університету в місті Враца. З Південно-західним університетом «Неофіт Рилскі»,  Могильовським державним університетом ім. А.О. Кулєшова,  Молдовською Федерацією Асоціацій, Центрів і Клубів UNESCO співпраця відбувається у форматі участі студентів та викладачів у творчих конкурсах, фестивалях, обміну публікаціями, участі у написанні колективної монографії, участі у методичних семінарах. У травні 2018 р. кафедра проводитиме VIII-й Міжнародний фестиваль вокального естрадного мистецтва «Медовий край» до участі якого будуть запрошені викладачі (в якості членів оргкомітету, членів журі) та студенти вищезазначених закладів. У подальшій співпраці кафедра планує обмін науково-педагогічними працівниками для проведення лекцій, удосконалення методик викладання; обмін студентами в межах стажування, курсів підвищення кваліфікації, організації навчальних практик для студентів. Кафедра плідно співпрацює з провідними вузами України – Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Національною музичною академією України ім. П.І.Чайковського, Національним університетом культури та мистецтв України тощо. Доцент Черняк Є.Б. є членом Асоціації піаністів-педагогів України. Участь в асоціації дає можливість більш ефективніше здійснювати науково-просвітницьку та концертну діяльність, зміцнювати творчі зв’язки між різними регіонами України. Головою асоціації є доктор філософії, професор, завідувач кафедри музично-інструментального виконавства ХНПУ ім. С.Сковороди Кузнєцова О.О. Кафедра інструментального виконавства та музичного мистецтва естради планує заключити договір з Харківським національним педагогічним університетом імені С. Сковороди, з кафедрою музично-інструментального виконавства.

За роки існування на кафедрі інструментального виконавства та музичного мистецтва естради склалися яскраві культурно-просвітницькі і концертно-виконавські традиції, творчі зв’язки з міськими та сільськими закладами початкової освіти, Запорізьким, Дніпропетровським, Кам’янським, Херсонським та іншими музичними училищами та коледжами, котрі реалізуються у проведенні відкритих тематичних концертів та  у роботі журі учнівських конкурсів “Зимові візерунки” (м. Генічеськ) та Обласних юнацьких музично-виконавських  конкурсах, у щорічному проведенні Регіонального конкурсу обдарованої молоді (м. Мелітополь, МДПУ імені Богдана Хмельницького).

З жовтня 2017 року в університеті  започаткований практико-орієнтований захід «Методична майстерня вчителя нової української школи» з вирішення актуальних проблем освітньої практики вчителів середніх навчальних закладів, зокрема мистецьких. В межах «методичної майстерні» кафедрою було проведено науково-методичні семінари «Вивчення української музичної спадщини на уроках музичного мистецтва» для вчителів Мелітопольського, Михайлівського, Приазовського районів та виїзний  науково-методичний семінар  «Науковий контент професії педагога-музиканта» для вчителів ДМШ м. Токмак. У квітні 2018 року кафедрою планується проведення двох науково-практичних семінарів «Зміст музично-просвітницької компетентності педагога-музиканта» для вчителів м. Мелітополь та району та «Методичні засади формування виконавської майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва», який буде проведений в межах ХХ-го Регіонального конкурсу обдарованої молоді.

На кафедрі розроблено сертифікатну програму (відповід. доцент  О.В.Стотика) «Комп’ютерне аранжування та звукорежисура», метою якої є формування професійного світогляду висококваліфікованого фахівця, що володіє сучасними систематизованими науково-теоретичними знаннями та вмінні застосовувати їх в своїй практичній професійній діяльності, вироблення навичок оптимального та ефективного використання можливостей новітніх сучасних музичних технологій для аранжування та звукорежисури. У наступному навчальному році програма буде введена у навчальний процес.

Високий професійний потенціал викладачів та здобутки попередніх років окреслюють творчу перспективу наукового, мистецького та педагогічного розвитку кафедри.