Проблематика дисертаційних досліджень

Білецька М.В. «Психолого-педагогічні умови розвитку музичної пам’яті студентів у процесі інструментально-виконавської діяльності» (1998)

Черняк Є.Б. «Психолого-педагогічні умови формування індивідуального стилю виконавської діяльності майбутнього музиканта-інструменталіста» (1996)

Котова Л.М. «Емоційна стійкість як засіб формування інструментально-виконавської надійності у студентів музично-педагогічних факультетів» (2002)

Антоненко О.М. «Хорова культура Запорізького краю ХХ – початку ХХІ століть в аспектах музичної регіоналістики» (2014)