22.04.2021 р. передзахист дипломних робіт студентів заочного відділення освітнього рівня «Магістр» спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

22 квітня 2021 року на кафедрі інструментального виконавства та музичного мистецтва естради  відбувся передзахист дипломних робіт студентів заочного відділення, що навчаються за освітньо-науковою програмою Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами). На засіданні були присутні завідувач кафедри доцент Білецька М.В., наукові керівники: доценти Котова Л.М., Стотика І.Г., Стотика О.В., Черняк Є.Б., Сопіна Я.В. та члени кафедри: доцент Антоненко О.М., старші викладачі Власенко Е.А., Підварко Т.О. Студенти виступили з доповідями, відповідали на запитання, які були поставлені з метою встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження, а також були проінформовані щодо подальшої процедури захисту. Дипломні роботи студентів було оцінено позитивно та рекомендовано до захисту.