Комплексний екзамен “Диригування і основний музичний інструмент” 4 курс денне відділення

9 та 10 червня 2020 року відбувся Комплексний екзамен  з”Диригування і основний музичний інструмент”у студентів  4 курсу денного відділення, освітній ступень бакалавр. Екзамен відбувся онлайн (за допомогою програми Zoom) і офлайн.

Викладачі кафедри здійснювали підготовку студентів з дисципліни “Оснований музичний інструмент”. На екзамені студенти продемонструвати необхідні фахові компетентності: знання стилістики музики, осмислення формоутворюючих факторів, зміст художнього образу та прийоми виразної артикуляції, показали  її багатоплановість (партитурність), володіння основною концепцією розвитку поліфонічної тканини; продемонструвати крізне бачення змісту творів, вміння конструктивно будувати їх  “живу ” форму, володіння узгодженням темпо-метро-ритмічної, тембрально-динамічної та артикуляційної сфер відповідно до стилю.