Захисти дипломних робіт

26 травня захист дипломних робіт

ЗА СТУПЕНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ „магістр”

студентів денної форми навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.13 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

 1. Вольська Юлія Віталіївна «Розвиток музично-слухових уявлень учнів молодших класів мистецьких шкіл в процесі фортепіанного навчання», наук. керівник доц. Черняк Є.Б.
 2. Глушак Анна Олексіївна «Історія розвитку фортепіанного мистецтва США  кінця ХІХ – ХХ століть», наук. керівник доц. Білецька М.В.
 3. Левтєрова Олеся Михайлівна «Теоретико-методичні основи застосування джазових ідіом у класі естрадного вокалу», наук. керівник доц. Стотика О.В.
 4. Невинна Ганна Вікторівна «Формування досвіду музично-виконавської діяльності майбутніх вчителів музичного мистецтва», наук. керівник доц. Білецька М.В.
 5. Пачева Вікторія Олександрівна «Методичні основи розвитку музично-виконавського апарату студента-інструменталіста», наук. керівник доц. Білецька М.В.
 6. Пудикова Тетяна Ігорівна «Методичні основи формування виконавських навичок учнів-піаністів», наук. керівник доц. Стотика І.Г.
 7. Сергєєва Валентина Петрівна  «Запам’ятовування нотного тексту музичних творів учнями мистецьких шкіл у процесі інструментальної підготовки», наук. керівник доц. Котова Л.М.
 8. Сердюк Людмила Олександрівна «Українська скрипкова виконавська школа 60-80-х рр. ХХ століття: тенденції розвитку», наук. керівник доц. Білецька М.В.
 9. Фонар Катерина Владиславівна «Фортепіанне мистецтво Запорізького краю наприкінці ХІХ – початку ХХ століть», наук. керівник доц. Мітлицька В.А.
 10. Халіна Тетяна Анатоліївна «Формування музично-просвітницької компетентності майбутнього педагога-музиканта у процесі інструментальної підготовки», наук. керівник доц. Стотика І.Г.
 11. Ягірська Тамара Володимирівна «Формування сценічно-виконавської майстерності учнів-піаністів у процесі художньо-творчої діяльності», наук. керівник доц. Стотика І.Г.