ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  Середня освіта.Музичне мистецтво

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

наказ №12 2/01-06 від 31.08.2018 р.  посилання 

наказ №11/01-05 від 28.05.2020 р.  посилання 

протокол №18 від 29.08.2021 р. посилання 

наказ №26/01-02 від 28.06. 2022 р. посилання

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OCBITНЬО-НАУКОВА ПPOГPAMA Cepeдня oсвіта. Музичне мистецтво (за видами)

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  другий (магістерський)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Гарант доц. Білецька М.В.

наказ №11/01-05 від 28.05.2020 р. посилання

наказ №24/01-05 від 29.06.2021 р. посилання

Гарант___

наказ №26/01-05 від 28.06.2022 р. посилання 

План роботи гаранта освітньо-наукової програми Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами) на 2022-2023 н.р.