Підвищення кваліфікації, стажування викладачів кафедри

Доц. Білецька М.В. – підвищення кваліфікації  (стажування)  за  індивідуальним навчальним планом  обсягом  180  годин (6  кредитів  ЄКТС) на кафедрі  теорії  та методики  навчання  мистецьких  дисциплін  Бердянського  державного  педагогічного  університету    (наказ  №26/06 к від 23 лютого 2022 року). Реєстраційний №08/02-202 від 03.05.2022

Доц. Котова Л.М. – підвищення кваліфікації  (стажування)  за  індивідуальним навчальним планом  обсягом  180  годин (6  кредитів  ЄКТС) на кафедрі  теорії  та методики  навчання  мистецьких  дисциплін  Бердянського  державного  педагогічного  університету    (наказ  №26/06 к від 23 лютого 2022 року). Реєстраційний №09/02-202 від 03.05.2022

Доц. Черняк Є.Б. – науково-професійне стажування (Вища лінгвістична школа у м. Ченстохова, Польща, 7.05.2018 – 7.07.2018 року), свідоцтво від 7.07.2018 р.

Доц. Антоненко О.М.науково-професійне стажування (180 годин). Вища лінгвістична школа у м. Ченстохова, Польща, 20.10.2017 – 20.01.2018 р.

Ст.викл. Підварко Т.О. – підвищення кваліфікації  (стажування)  за  індивідуальним навчальним планом  обсягом  180  годин (6  кредитів  ЄКТС) на кафедрі  теорії  та методики  навчання  мистецьких  дисциплін  Бердянського  державного  педагогічного  університету  (наказ  №26/06 к від 23 лютого 2022 року). Сертифікат реєстраційний № 07/02-202 від 03.05.2022