Академічна доброчесність

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності

Наказ про перевірку дипломних (кваліфікаційних) робіт за допомогою програмного засобу Unicheck


Положення та кодекс академічної доброчесності:


Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки академічної доброчесності (В. Бахрушин, Є. Ніколаєв)

Створення університетської системи забезпечення академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми (з сайту НАЗЯВО)

Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу (Шліхта Н., Шліхта І.) (з сайту НАЗЯВО)

Про соціальну модель плагіату (д-р Майк Редді та Вікторія Джоунз) (з сайту НАЗЯВО)

Чому студенти списують (Гелен Смі та Джим Ріджвей) (з сайту НАЗЯВО)


Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (з сайту НАЗЯВО)

About Plagiarism.org

 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Науково-методичний семінар-практикум «Сучасні вимоги до оформлення посилань у наукових роботах та інструментарій виявлення плагіату»

26 березня 2019 року викладачі кафедри психології (ст.викл. Варіна Г.Б. та к.психол.н., доцент Прокоф’єва О.О.) провели науково-методичний семінар-практикум «Сучасні вимоги до оформлення посилань у наукових роботах та інструментарій виявлення плагіату» (згідно листа МОН №1/11-8681 від 15.08.2018 Про рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення у наукових роботах).
Участь у семінарі-практикумі прийняли викладачі кафедри психології та здобувачі вищої освіти. В рамках семінару учасники мали змогу ознайомитися з сучасними вимогами оформлення посилань у наукових працях, стилями оформлення бібліографічних посилань – APA (American Psychological Association); MLA (Modern Language Association); Chicago (University of Chicago Press); CSE (Council of Biology Editors).
Під час семінару модератори розповіли про особливості та види академічного плагіату й продемонстрували практичне використання програмного забезпечення з виявлення плагіату у публікаціях та наукових роботах.

https://naqa.gov.ua/