Інституційна академічна мобільність

27.05.2021 р. Створено МІЖІНСТИТУЦІЙНИЙ КОНСОРЦІУМ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

У період глобальних трансформацій українського суспільства міцніє дух партнерства серед психологічної спільноти науковців і практиків. Надзвичайно потужні психолого-педагогічні науково-практичні активності реалізувалися навесні 2021 року як відповідь на надзвичайні виклики сьогодення.

Партнери з п’яти закладів вищої освіти України, зокрема, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, Житомирський державний університет імені Івана Франка, об’єднали свої зусилля під час організації та проведення низки наукових заходів, а саме: Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та концептуальні напрями розвитку інклюзивних практик» (20-21 квітня 2021 р. м. Мелітополь), V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференція «Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології (21-22 квітня 2021 р., м. Київ), Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гармонізація розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах» (22-23 квітня 2021 р., м. Переяслав), Всеукраїнського фестивалю психоконсультування та психокорекції «Фенікс Фест» (28 квітня 2021 р., м. Київ), Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми особистісного зростання» (13 травня 2021 р. м. Житомир), онлайн-курсів підвищенння кваліфікації для психологів (березень-травень 2021 р., м. Мелітополь, м. Переяслав, м. Чернігів), Циклу науково-методичних семінарів «Актуальні проблеми сучасної фундаментальної та прикладної психології» (березень-травень 2021 р. м. Чернігів).

Логічним продовженням співпраці однодумців, що впроваджують у життя науково-практичні психолого-педагогічні проєкти, стала ініціатива утворення Міжінституційного консорціуму університетів. Метою створення Консорціуму є налагодження і координація міжінституційної співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах.

До основних напрямків партнерства належать: організація спільних конференцій, симпозіумів, семінарів, форумів та інших наукових заходів; підготовка та видання спільних навчальних і наукових публікацій; національна академічна мобільність студентів, аспірантів, докторантів, викладачів; налагодження спільного керівництва докторантами; налагодження взаємовигідного співробітництва з органами влади, бізнесом, іншими зацікавленими сторонами; розробка, просування та реалізація спільних проєктів до національних та міжнародних донорів.

У рамках співпраці проходять координаційні наради, метою яких є побудова стратегій спільної діяльності у напрямку вирішення ряду надзвичайно актуальних питань – підготовка фахівця нової ґенерації на засадах найкращих вітчизняних і міжнародних сучасних практик, модернізація освітніх програм підготовки спеціалістів-психологів та педагогів, питання академічної доброчесності, академічної мобільності та ін.

На потребу спільноти 22 квітня 2021 р. відбувся круглий стіл «Перспективи та алгоритми професійної підготовки психологів до консультативної діяльності», ініціатором якого виступив менеджмент факультету психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У заході взяли участь декани п’яти означених вище ЗВО України, які готують психологів, педагогів, завідувачі кафедр та гаранти освітніх програм, здобувачі освіти та інші зацікавлені особи.

У процесі зустрічі обговорювалися актуальні питання методики підготовки сучасних психологів. Фахівці визначали орієнтири затребуваності формату спеціаліста-психолога у суспільстві через 5-10 років. Але основним питанням став обмін досвідом щодо змістовного наповнення освітніх програм зі спеціальності 053 «Психологія» в розрізі різних спеціалізацій. Колеги ділилися досвідом проходження акредитації, презентували власне бачення унікальності кожної програми. Запропонована активність стала надзвичайно цінною для груп забезпечення освітніх програм з підготовки майбутніх психологів у кожному з вузів-партнерів.

Наступною ініціативною стала реалізація проєкту Всеукраїнської міжінституційної академічної мобільності, що запланована на жовтень-листопад 2021 року у межа діяльності Консорціуму п’яти потужних вишів України.

Тож, плідна співпраця дає свої якісні результати, що стануть фундаментом розвитку сучасної освітньої галузі та психологічної практики.

Пресцентр Консорціуму

15.03.2021 р.  Робоча нарада з колегами стосовно реалізації договору про співпрацю

15 березня 2021 р. відбулася робоча нарада між кафедрою менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі та кафедрою психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Під час онлайн-зустрічі було обговорено можливості академічної мобільності, програми “Гість університету”, формат проведення сумісних конференцій (Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гармонізація розвитку особистості у сучасних соціокультурних умовах» 22-23 квітня 2021 р., ініційована кафедрою менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі, та Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та концептуальні напрями розвитку інклюзивних практик» 20-21 квітня 2021 р. на базі Лабораторії психології здоров’я кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького). Також були обговорені взаємні рецензування кваліфікаційних робіт та видання колективних монографій.

Дякуємо колегам за плідну співпрацю і сподіваємося на реалізацію усіх запланованих проєктів!