Наукова діяльність

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ “Особливості організації науково-дослідної діяльності на кафедрі психології”

Перелік основних наукових публікацій

Колектив кафедри, який допомагає майбутнім психологам вибудовувати особистісні траєкторії гармонізації життя людини, пов’язує науково-практичну перспективу з реалізацією в освіті конструктивістської парадигми, в якій життя і світ є продуктом психологічного (соціального і культурного) конструювання у процесі безперервних ситуаційних інтеракцій і міжособистісних стосунків як певної гами думок, ідей, цінностей і смислів, що інтерпретує психіку. Для всіх викладачів конструктивність як психологічний механізм утвердження абсолютних цінностей – любові, добра, свободи, відповідальності – є запорукою збереження духовних начал суспільного та індивідуального життя.

 

РОЗРОБКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ 

Наукова тема кафедри: «Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців». 

Участь співробітників у міжнародних проектах:

 • проекту соціальної дії «ProfУСПІХ: стратегія професійного вибору», який реалізується за підтримки Британської Ради в Україні (British Council-Active Citizens);
 • проект «Психосоціальна підтримка та конфліктний менеджмент» за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»;
 • проект «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО та громаді м. Бердянськ» за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»;
 • проект «Креативний простір «Просто Неба»» (за підтримки British Council-Active Citizens).
 • програма «Підвищення рівня ефективності в управлінні конфліктами. Стрес-менеджмент» за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH»).
 • міжнародний українсько-польський проект “Студбумеранг-креативна платформа для міжкультурного діалогу студентської молоді” (Університет Humanitas (м.Сосновець, Польща), 2019 р.
 • культурно-просвітницький проект «Європа – наш спільний дім» (на базі Вищої технічної школи в м. Катовице (Польща), 2019 р.

Студбумеранг-креативна платформа для міжкультурного діалогу студентської молоді

Культурно-просвітницький проект «Європа – наш спільний дім» (на базі Вищої технічної школи в м. Катовице (Польща), 2019 р.

 

Фінансування наукової діяльності:

 • Фалько Н.М. – старший науковий співробітник фундаментального наукового дослідження «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів» (номер державної реєстрації НДР: 0113U000293), 2013-2015 рр.;
 • Троїцька Т.С. – провідний науковий співробітник фундаментального наукового дослідження «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів» (номер державної реєстрації – 0113U000293), 2013-2015 рр.;
 • Троїцька Т.С. – консультант грантового проекту молодих вчених, наукова бюджетна тема «Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я» (номер державної реєстрації – 011U006913),
 • Ковальова О.В. – керівник наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003),
 • Прокоф’єва О.О. – відповідальний виконавець наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003),
 • Варіна Г.Б. – науковий співробітник наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003)

 

Участь у громадських проектах:

 • робоча група Мелітопольської міської ради Запорізької області з обговорення питань формування «Плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополя до 2020 року»;
 • робоча група з моніторингу виконання міської моделі міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції м. Мелітополь до 2020 року» за тематичним напрямом «Привітальна політика міста та культурно-духовні практики громади».
 • координаційна група Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації щодо взаємодії суб’єктів із надання соціально-психологічної допомоги особам, демобілізованим з лав ЗСУ, Національної Гвардії України, Прикордонної служби України, учасникам АТО та їх сім’ям.
 • робоча група експерименту Всеукраїнського рівня за темою «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» на базі навчальних закладів Запорізької області у 2017 – 2022 роках» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.04.2018 № 313) . 

Проектна діяльність

 • Мандрівний культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну», 2019 р. (докладніше)
 • БІЗНЕС-FEST “Покровський ярмарок у Мелітополі”, 2019 р.

Мандрівний культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну»

БІЗНЕС-FEST “Покровський ярмарок у Мелітополі”, 2019 р.

 

Стартапи

 • Соціально-освітній хакатон «Дізнаюсь. Зумію. Зроблю», який внесено до програми відзначення 235- ї річниці заснування м. Мелітополь (докладніше)

Соціально-освітній хакатон “Дізнаюсь. Зумію. Зроблю”, 2019 р.

 

Найвагоміші наукові роботи:

 • Психолого-педагогічні засади проектування освітнього простору особистості: монографія: [за заг. ред. Т.В. Ткач] / Ткач Т.В.; Швалб Ю.М.; Троїцька Т.С.; Завадська Н.Є. та ін. – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2012. – 408с.
 • Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія [за заг. ред. Т.С. Троїцької] / Аносов І.П., Молодиченко В.В., Троїцька Т.С. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 378с.
 • Людинономірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 316с.
 • Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь–Седльце: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького; Видавництво Природничо-гуманітарного університету в м. Седльце, 2014. – 274с.
 • Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору: Монографія / [Добровольська Л.П., Третякова І.С., Федорова О.В. та ін., за заг. ред. Зарицької В.В.]. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 188с.
 • Діалог і толерантність у культурно-освітньому просторі вищої школи [Монографія] / О.М. Троїцька. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.  Б. Хмельницького, 2016. – 312с.
 • Психологія переживання провини у батьків дітей з психофізичними вадами розвитку: монографія / О.В. Царькова. – Київ: Інтерсервіс. 2016. – 266с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник / С.Д. Максименко, О.О. Прокоф’єва, О.В. Царькова, О.В. Кочкурова. – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. – 412с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник / Максименко С.Д., Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Цехмістер Я.В., Кочкурова О.В. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 752 с.
 • Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія / за заг ред. д. психол.н. Царькової О.В. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 316 с.

 

Опубліковані статті у фахових збірниках, що індексуються у Web of Science та Scopus

ПІБ авторів Назва статті Назва журналу ISSN
Царькова О.В. The Metabolic and Psychological Correction of Psychosomatic Pathology for Children and Adolescents International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR)

Vol-10, Issue-1, 2019, pp505-513

ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X,
Варіна Г.Б. Пропріум професійної стійкості майбутнього практичного психолога Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 7/СХХХVІ, 2015. – С. 9-15 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Мельникова С.В. Изучение уровня тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности в социальной группе «студенты-психологи» Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 3, 2015. – С. 62-67 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Царькова О.В. Характер и специфика переживания чувства

вины родителями детей с ограниченными

Возможностями и функциональными расстройствами

Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 3, 2015. – С. 116-119 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Гузь Н. В., Гузь В. В., Мельникова С.В. Дослідження особливостей соціальних цінностей

майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки

Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 7/СХХХVІ, 2015. – С. 21-26 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Зайцева Ю.М., Прокоф’єва О.О. Психологічні аспекти етнічної

ідентичності української молоді

Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 7/СХХХVІ, 2015. – С. 27-33 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Каткова Т. А.,

Фісіна Н. Г.

 

Психологічні особливості впливу спрямованості

особистості старшокласника на професійний вибір

Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 7/СХХХVІ, 2015. – С. 44-49 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Prokofieva O.O. Psychological conditions of preventing мanipulative interpersonal relations in adolescence Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 7/СХХХVІ, 2015. – С. 87-93 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Царькова О.В. Почуття провини як компонент психологічного клімату у родині, де росте дитина з особливими потребами Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 7/СХХХVІ, 2015. – С. 115-120 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Шевченко С.В., Каткова Т. А.

 

Дослідження проблеми підвищення працездатності

особистості у психологічному дискурсі

Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 7/СХХХVІ, 2015. – С. 120-125 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Шевченко С.В. 

 

Психологічні особливості когнітивної та конативної складових розумової працездатності першокурсників Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 2-3, 2016. – С. 34-39 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Tsarkova O. V., Prokofieva O.O., Prokofieva O.A. The study of emotional burnout in students-psychologists and professional psychologists Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 2-3, 2016. – С. 44-49 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Денисов І. Г. Характерологічні властивості особистості підлітків як детермінанти асоціальної поведінки Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 2-3, 2016. – С. 50-55 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Troitska O. M.,

Averina K. S.

Social Activeness of Young People: Dialogical Support in The Cultural and Educational Space

 

Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта»/ Психологія, № 6, 2017. – С. 5-11 ISSN 2414-4665

Online

ISSN 2311-8466

Print

Прокоф’єва О.О., Грись А.М. Переживання цілісності «Я» як основа психічного здоров’я у підлітковому віці Лікарська справа. – 2017. – №7 (1146). – С. 136-138.

Scopus

ISSN 1019-5297 (Print)
Viktor Syniov, Maria Sheremet, Daria Suprun, Svitlana Fedorenko, Myroslav Fedorenko, Alla Dushka, Vitalii Lunov, Olha Tsarkova The Future Psychologists’ Motivation to Work in the System of Inclusive Education International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4S, November 2019. – Р.143-147 ISSN: 2277-3878

 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ

 Організація науково-практичних конференцій:

 • організатори І Міжнародного психологічного конгресу «Стрес та захист психічного здоров’я в умовах сучасного суспільства», м. Мелітополь, 2010 р.;
 • співорганізатори Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми практичної психології» під керівництвом МОН України у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, 2017 р.;
 • співорганізатори Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених «Сучасна наука: тенденції та перспективи», м. Мелітополь, 2017, 2018 рр.;
 • співорганізатори щорічного Всеукраїнського фестивалю практичної психології і арт-терапії «Арт-дивосвіт», м. Бердянськ, 2016-2018 рр.;
 • співорганізатори щорічного Всеукраїнського фестивалю психотерапії і творчості «Art-life Хортиця», м. Запоріжжя, 2016-2018 рр.

 «Арт-дивосвіт», м. Бердянськ

 

Участь у міжнародних конференціях з доповідями:

 • ХІI mezinárodní vědecko-praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2016». – Dil 13 Psychologie a sociologie.: Praha
 • International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, Juene 28-30, 2016, Kielce: Holy Cross University;
 • Medzinárodná vedeko-praktiká konferencia: Realita a perspektivy vývoja spoločnosti: sociálne, psyhologické a politické aspekty /28-29 oktobra 2016$/
 • II міждисциплінарна науково-практична конференції «Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology», 8 жовтня 2016 р., м. Одеса;
 • Міжнародна наукова конференція «Currrent issues and problems of social sciences” (28-30 червня 2016 року, Гуманітарно-педагогічний університет, Вшехніца Свентокшиська, м. Кєльце, Республіка Польща).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку» з нагоди 70-ти річчя заснування лабораторії психології навчання імені І.О. Синиці, 25-26 травня 2017 р., м. Київ;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», 23 квітня 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні аспекти», 28-29 жовтня 2016 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка
 • Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення», 12-13 вересня 2019 р. та багатьох інших.

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення», 2019 р.

 

НАУКОВИЙ ГУРТОК «Оrdo Аmoris»

 У науковому житті кафедри беруть активну участь студенти, які є учасниками наукового гуртка «Оrdo Аmoris», в якому вони поглиблюють знання, уміння та навички, пов’язані з інноваційними технологіями в галузі сучасної психології з дослідженнями актуальних проблемних питань з апробацією діагностичного інструментарію, розробкою психокорекційних і розвивальних програм.

Про результати якісної співпраці викладачів та здобувачів вищої освіти свідчать призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, публікації у наукових фахових та міжнародних виданнях. Студенти наукового гуртка під керівництвом викладачів кафедри приймають активну участь у програмах міжнародного стажування.

Серед призерів ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Горбань Г. – диплом І ступеня, 2011 р., Дубінський В. – диплом ІІІ ступеня, 2011р., Лапій Х. – диплом І ступеня, 2012 р., Кочкурова К. –  диплом III ступеня, 2013 р., Песоцька К. –  диплом III ступеня , 2013 р.,  Мартинюк А. – диплом III ступеня, 2013 р., Пижик Д. – диплом ІІ ступеня 2014 р., Стефанюк А – диплом ІІІ ступеня, 2015 р., Дуб О. – диплом ІІІ ступеня, 2015 р., Журо А. – диплом ІІІ ступеня, 2016 р., Гніпель Д. – диплом ІІ ступеня, 2016 р., Заколотюк В. – диплом ІІІ ступеня, 2017 р., Волобуєва А. – диплом III ступеня, 2017р.

Досягнення студентів спеціальності Психологія визнаються на національному рівні та відзначаються стипендіями:

 • Президента України – Песоцька К. (2012 р.), Мартинюк А. (2013 р.), Пижик Д. (2014р), Алхіменко О. (2015 р.) Заколотюк В. (2016 р.);
 • Верховної Ради України – Радченко С. (2015р);
 • Кабінету Міністрів України – Фірсова О. (2010 р.);
 • Запорізької обласної ради – Волобуєва О. (2013 р.);
 • Запорізької обласної державної адміністрації – Работа Т. (2012 р.), Бик Н. (2017 р.).

ФОТОРЕПОРТАЖ

8-9 листопада 2018 р. на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулась регіональна науково-практична конференція «Соціально-психологічна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії».
Безпосередню участь у заході взяли понад 50 представників вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, загально-освітніх шкіл, громадських організацій, які опікуються питаннями психологічної допомоги постраждалим унаслідок бойових дій, соціальної роботи, медико-психологічної реабілітації військовослужбовців та членів їх сімей, військові психологи та інші зацікавлені особи.
Учасників і гостей Конференції привітали: ректор університету професор Солоненко А.М., голова Мелітопольської районної державної адміністрації Селевич С.О., військовий комісар Мелітопольського військового комісаріату Лушніков О.С, голова Правління ГО «Центр «Побратим» Алексєєва С.О.,
головний спеціаліст Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО у Запорізькій області Книш Т.С., доцент кафедри психології Фалько Н.М.
На конференції обговорювалася рекреаційна комплексна реабілітація ветеранів, медико-психологічний супровід осіб з травмою війни, соціально-психологічна підтримка демобілізованих осіб з травмою війни, вторинний травматичний синдром у дружин учасників бойових дій: ознаки і прояви; особливості психологічної підтримки сімей загиблих, психосоціальна підтримка дітей з сімей учасників АТО, арт-терапія як метод роботи з травматичними переживаннями у осіб з травмою війни, особливості соціально-психологічної адаптації осіб з травмою війни, медико-психологічні аспекти реабілітації учасників АТО, особливості надання допомоги дітям у подоланні психологічних травм, особливості організації психологічного супроводу внутрішньо переселених осіб з зони АТО, розвиток критичного мислення як профілактика маніпулятивного впливу ЗМІ, психотерапевтична допомога в опануванні психічної травми, особливості психологічного консультування сімей учасників бойових дій, психологічна робота з подолання страхів у дітей з травмою війни, психологічні техніки стабілізації гострих емоційних станів учасників АТО, вплив телевізійних новин на психологічне здоров’я дітей, робота з образом «Я» у дітей після травматичних подій.
Протягом двох днів учасники конференції відвідали майстер-класи:
– Відреагування спогадів травмівних подій: експрес-методи допомоги (ведуча: Плетка Ольга Тарасівна, м.н.с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Ради Правління НС «Національна психологічна асоціація», член Правління ГО «Асоціація психологів освіти», член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», член Ради ВГО «Українська асоціація транзактного аналізу»).
– Work shop «Травма як ресурс» (ведуча: Геращенко Вікторія Романівна, практикуючий психолог, психолог-волонтер ГО «Центр «Побратим», кризисній психолог, сімейний психотерапевт, психолог магістр, приватна психологічна практика).
– Психологічна допомога особам з посттравматичним стресовим розладом (ведуча: Титаренко Олена Іллівна, старший викладач кафедри психології Навчально-наукового інституту соціальної педагогіки та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кризовий терапевт, гештальт-терапевт, арт-терапевт).
– Психотерапевтична робота з втратою (ведуча: Панадій Світлана Сергіївна, психолог 1-ої категорії, кризовий психолог, гештальт-терапевт).