Наукова діяльність та міжнародна співпраця

ПРЕЗЕНТАЦІЯ “Особливості організації науково-дослідної діяльності на кафедрі психології”

Перелік основних наукових публікацій НПП 

Обладнання Лабораторії психологічної та психофізіологічної допомоги МДПУ імені Богдана Хмельницького в рамках реалізації міської цільової програми «Відновлення (зміцнення) психічного здоров’я та життєстійкості населення»

Колектив кафедри, який допомагає майбутнім психологам вибудовувати особистісні траєкторії гармонізації життя людини, пов’язує науково-практичну перспективу з реалізацією в освіті конструктивістської парадигми, в якій життя і світ є продуктом психологічного (соціального і культурного) конструювання у процесі безперервних ситуаційних інтеракцій і міжособистісних стосунків як певної гами думок, ідей, цінностей і смислів, що інтерпретує психіку. Для всіх викладачів конструктивність як психологічний механізм утвердження абсолютних цінностей – любові, добра, свободи, відповідальності – є запорукою збереження духовних начал суспільного та індивідуального життя.

 

РОЗРОБКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ 

Наукова тема кафедри: “Збереження психічного здоров’я та актуалізація резильєнтності особистості в умовах невизначеності”

Участь співробітників у міжнародних проектах:

 • ПОЧАЛАСЬ ПОТУЖНА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ!

12 лютого 2024 року розпочалася організаційна зустріч в рамках імплементації Міжнародного проєкту ERASMUS+ 101129379 «Boosting university psychological resilience and wellbeing in (post-) war Ukrainian nation» (Посилення психологічної стійкості і благополуччя університетів у (після)воєнній Україні).👩🏼‍🎓🇺🇦 Ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького Наталя Фалько та начальник відділу міжнародних зв’язків та проєктної діяльності Ольга Гончарова представили наш університет, окреслили здобутки та перспективи подальшого міжнародного співробітництва у сфері надання психологічної підтримки не тільки здобувачам вищої освіти та професорсько-викладацькому складу університету, але й вимушено переміщеним особам, які наразі перебувають на території Запоріжжя.🌐⭐️Українські партнери (5 університетів України) та представники 3 Європейських університетів (Естонія, Німеччина, Латвія) обговорили загальну структуру проєкту та зосередили свою увагу на основних етапах його реалізації.🤝🏼 Продовжуємо впроваджувати кращі практики вищої освіти Європейського союзу в освітній простір України!Працюємо далі!

 • 26-27 січня 2024 р. тренерами Наталею Фалько та Наталією Гузь в рамках реалізації Проєкту Ради Європи «Підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних менших і ромів в Україні», завдяки підтримці Мелітопольської міської ради Запорізької області проведено психологічний тренінг для молоді «Соціальна згуртованість молоді у подоланні етнічних стереотипів та конфліктів: інструменти діалогу».

  Метою тренінгу було зниження соціальної напруги, підвищення взаєморозуміння та активізація молоді у подоланні стереотипів щодо етноспільнот задля згуртування громади, набуття навичок побудови конструктивного діалогу.
  Під час дводенної роботи учасники мали змогу:
  ознайомитись з основними підходами до розуміння конфлікту, його структури та видів;
   проаналізувати власні шляхи подолання конфлікту, розвинути навички співпраці в молодіжному середовищі;
  долучитись до виконання вправ, спрямованих на розуміння власних соціальних потреб та визначати їх вплив на взаємодію з іншими;
  усвідомити власні особливості у соціальній взаємодії, здійснювати саморефлексію;
   конструктивно працювати з іншими людьми й робити внесок у соціальну згуртованість багатокультурної громади;
  здійснювати аналіз і оцінювання власного прогресу, можливість використовувати різні способи подолання конфліктів.
  Вдячні учасникам тренінгу за продуктивну роботу, позитивні емоції, довіру та прагнення до самовдосконалення та саморозвитку!
 • проекту соціальної дії «ProfУСПІХ: стратегія професійного вибору», який реалізується за підтримки Британської Ради в Україні (British Council-Active Citizens);
 • проект «Психосоціальна підтримка та конфліктний менеджмент» за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»;
 • проект «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО та громаді м. Бердянськ» за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»;
 • проект «Креативний простір «Просто Неба»» (за підтримки British Council-Active Citizens).
 • програма «Підвищення рівня ефективності в управлінні конфліктами. Стрес-менеджмент» за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH»).
 • міжнародний українсько-польський проект “Студбумеранг-креативна платформа для міжкультурного діалогу студентської молоді” (Університет Humanitas (м.Сосновець, Польща), 2019 р.
 • культурно-просвітницький проект «Європа – наш спільний дім» (на базі Вищої технічної школи в м. Катовице (Польща), 2019 р.

Студбумеранг-креативна платформа для міжкультурного діалогу студентської молоді

Фінансування наукової діяльності:

 • Фалько Н.М. – старший науковий співробітник фундаментального наукового дослідження «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів» (номер державної реєстрації НДР: 0113U000293), 2013-2015 рр.;
 • Троїцька Т.С. – провідний науковий співробітник фундаментального наукового дослідження «Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів» (номер державної реєстрації – 0113U000293), 2013-2015 рр.;
 • Троїцька Т.С. – консультант грантового проекту молодих вчених, наукова бюджетна тема «Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я» (номер державної реєстрації – 011U006913),
 • Ковальова О.В. – керівник наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003), 2019-2021 рр.;
 • Прокоф’єва О.О. – відповідальний виконавець наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003),2019-2021 рр.;
 • Варіна Г.Б. – науковий співробітник наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003), 2019-2021 рр.;

 

Участь у громадських проектах:

 • робоча група Мелітопольської міської ради Запорізької області з обговорення питань формування «Плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополя до 2020 року»;
 • робоча група з моніторингу виконання міської моделі міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції м. Мелітополь до 2020 року» за тематичним напрямом «Привітальна політика міста та культурно-духовні практики громади».
 • координаційна група Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації щодо взаємодії суб’єктів із надання соціально-психологічної допомоги особам, демобілізованим з лав ЗСУ, Національної Гвардії України, Прикордонної служби України, учасникам АТО та їх сім’ям.
 • робоча група експерименту Всеукраїнського рівня за темою «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» на базі навчальних закладів Запорізької області у 2017 – 2022 роках» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.04.2018 № 313) . 

Проектна діяльність

 • Мандрівний культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну», 2019 р. (докладніше)
 • БІЗНЕС-FEST “Покровський ярмарок у Мелітополі”, 2019 р.

Мандрівний культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну»

БІЗНЕС-FEST “Покровський ярмарок у Мелітополі”, 2019 р.

Найвагоміші наукові роботи:

 • Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія / за заг ред. д. психол.н. Царькової О.В. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 316 с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник / Максименко С.Д., Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Цехмістер Я.В., Кочкурова О.В. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 752 с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник / С.Д. Максименко, О.О. Прокоф’єва, О.В. Царькова, О.В. Кочкурова. – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. – 412с.
 • Психологія переживання провини у батьків дітей з психофізичними вадами розвитку: монографія / О.В. Царькова. – Київ: Інтерсервіс. 2016. – 266с.
 • Діалог і толерантність у культурно-освітньому просторі вищої школи [Монографія] / О.М. Троїцька. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.  Б. Хмельницького, 2016. – 312с.
 • Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору: Монографія / [Добровольська Л.П., Третякова І.С., Федорова О.В. та ін., за заг. ред. Зарицької В.В.]. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 188с.
 • Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь–Седльце: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького; Видавництво Природничо-гуманітарного університету в м. Седльце, 2014. – 274с.
 • Людинономірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 316с.
 • Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія [за заг. ред. Т.С. Троїцької] / Аносов І.П., Молодиченко В.В., Троїцька Т.С. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 378с.
 • Психолого-педагогічні засади проектування освітнього простору особистості: монографія: [за заг. ред. Т.В. Ткач] / Ткач Т.В.; Швалб Ю.М.; Троїцька Т.С.; Завадська Н.Є. та ін. – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2012. – 408с.

 Організація науково-практичних конференцій:

 • співорганізатори щорічного Всеукраїнського фестивалю психотерапії і творчості «Art-life Хортиця», м. Запоріжжя, 2016-2018 рр.
 • співорганізатори щорічного Всеукраїнського фестивалю практичної психології і арт-терапії «Арт-дивосвіт», м. Бердянськ, 2016-2018 рр.;
 • співорганізатори Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених «Сучасна наука: тенденції та перспективи», м. Мелітополь, 2017, 2018 рр.;
 • співорганізатори Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми практичної психології» під керівництвом МОН України у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, 2017 р.;
 • організатори І Міжнародного психологічного конгресу «Стрес та захист психічного здоров’я в умовах сучасного суспільства», м. Мелітополь, 2010 р.;

НАУКОВИЙ ГУРТОК «Оrdo Аmoris»

 У науковому житті кафедри беруть активну участь студенти, які є учасниками наукового гуртка «Оrdo Аmoris», в якому вони поглиблюють знання, уміння та навички, пов’язані з інноваційними технологіями в галузі сучасної психології з дослідженнями актуальних проблемних питань з апробацією діагностичного інструментарію, розробкою психокорекційних і розвивальних програм.

Про результати якісної співпраці викладачів та здобувачів вищої освіти свідчать призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, публікації у наукових фахових та міжнародних виданнях. Студенти наукового гуртка під керівництвом викладачів кафедри приймають активну участь у програмах міжнародного стажування.