Освітні програми кафедри психології

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Спеціальність – 053 Психологія (денна, заочна форми навчання)

 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Клінічна психологія (2023 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Психологічне консультування (2023 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Клінічна психологія (2022 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Психологічне консультування (2022 р.)

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Практична психологія (2023 р.)

Освітньо-професійна програма – Клінічна і реабілітаційна психологія (2023 р.)

Міждисциплінарна освітньо-наукова програма – Гарденотерапія (2023 р.)

Освітньо-наукова програма – Соціологія і психологія муніципальної політики – міждисціплінарна 054 Соціологія і 053 Психологія (2023 р.)

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2023 р. – денна форма

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2023 р. – заочна форма

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2023 р. – денна форма

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2023 р. – заочна форма

 

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2022 р.

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2022 р.

 

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2021 р. (оновлення з 2 курсу)

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2021 р. (оновлення з 2 курсу)

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2021 р. (1 курс)

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2021 р. (1 курс)

 

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2020 р.

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2020 р.

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Клінічна і реабілітаційна психологія – навчальний план – набір 2023 р.

Практична психологія – навчальний план – набір 2023 р. – денна форма

Практична психологія – навчальний план – набір 2023 р. – заочна форма

Соціологія і психологія муніципальної політики – міждисціплінарна 054 Соціологія і 053 Психологія – навчальний план – набір 2023 р.

Міждисциплінарна освітньо-наукова програма – Гарденотерапія (2023 р.)

 

Архів

ОР Бакалавр

Освітньо-професійна програма – Психологія. Клінічна психологія (2019 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Психологічне консультування (2019 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Клінічна психологія (2016 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Психологічне консультування (2016 р.)

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2019 р.

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2019 р.

ОР Магістр

Освітньо-професійна програма – Клінічна і реабілітаційна психологія (2022 р.) – перша редакція

Освітньо-професійна програма – Психологія. Практична психологія (2022 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Практична психологія (2018 р., 2019 р.)

 

Психологія. Практична психологія – навчальний план – набір 2022 р. 

Психологія. Практична психологія – навчальний план – набір 2020 р., 2021 р.

 

Наказ про введення в дію освітніх програм (№21/1-05 від 27.06.2019)