Силабуси

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Клінічна психологія

Завантажити силабуси

 

Освітньо-професійна програма – Психологія. Психологічне консультування.

Завантажити силабуси

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Практична психологія.

Завантажити силабуси