Силабуси

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Клінічна психологія

Завантажити силабуси

 

Освітньо-професійна програма – Психологія. Психологічне консультування.

Завантажити силабуси

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Практична психологія.

Завантажити силабуси

 

Освітньо-професійна програма – Клінічна та реабілітаційна психологія

Завантажити силабуси

 

Силабуси вибіркових освітніх компонентів

Силабуси ВОК (пропонуються всім освітнім програмам) 2024-2025 н.р.

Силабуси ВОКС (пропонуються освітнім програмам спеціальності 053 Психологія) 2024-2025 н.р.

Силабуси вибіркових освітніх компонентів, запропонованих ОР Магістр на 2 семестр 2023-2024 н.р. 

Силабуси освітніх компонентів, які викладаються на інших факультетах

Завантажити силабуси