ПРАКТИКИ

БАЗИ ПРАКТИК

Договори про співпрацю

Програми практик

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарювання. Метою практики є оволодіння сучасними методами, формами організації праці в майбутній професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Змістом навчальних і виробничих практик є також збір фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних робіт.

Види практик:

Рівень вищої освіти «Бакалавр»: навчальна  практика, виробнича (психодіагностична) практика, виробнича (психопрофілактична) практика, виробнича практика (з фаху) .

Рівень вищої освіти «Магістр»: виробнича практика (з фаху).

Бази практик (організації, підприємства, установи):

 • Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, м. Запоріжжя (договір №42/37-18 від 31.08.2022 р.)
 • ТОВ “Стратегічний розвиток територій” м. Вінниця (договір № 35/37-16 від 31.08.2022 р.)
 • Проєкт Ради Європи “Посилення захисту національних меншин, включаючи ромів та мов меншин в Україні”, Київ (договір № 2/41-08 від 31.08.2022 р.)
 • Заклади дошкільної освіти, заклади середньої освіти, заклади позашкільної освіти Мелітопольського району Запорізької області (Договір № 45/38-06 від 27.11.2019р)
 • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольська сільська рада Михайлівський район Запорізька область (Договір № 46/38-06)
 • Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» (Договір від 01.10.2019р)
 • Громадська організація «Особливе батьківство. Захист прав особливих родин» (Договір 52б/38-06)
 • Заклади дошкільної освіти, заклади середньої освіти, заклади позашкільної освіти м. Мелітополь (Угода №01/36-37 від 10.05.2019р.)
 • Мелітопольська центральна районна лікарня (Договір № 53/48-19/2018 від 02.10.2018 р.)
 • Громадська організація «Центр «Побратим» м. Мелітополь (Договір № 53/48-19/2018 від 02.10.2018 р.)
 • Територіальній центр соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір 42/48-19/2017 від 29.09.2017 р.)
 • Благодійна організація «Благодійний фонд «Все можливо» (Договір 43/48-19/2017 від 29.09.2017р.)
 • Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір 39/ 48-19/2017 від 29.09.2017 р.)
 • Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Договір 38/48-19/2017 від 29.09.2017 р.)
 • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір № 43/38-06 від 27.11.2019 р.)
 • Громадською організацією «Альянс нових мелітопольців» (Договір № 26/48-19/2018 р.)

Звіт щодо практичної підготовки здобувачів 2018-2019 рр.