Психологічний центр 

Керівник психологічного центру: кандидат психологічних наук, доцент Кобильнік Лілія Миколаївна

Фахівці психологічного центру: 

E-mail: psiholgmdpu@gmail.com

ВАЖЛИВО!

Інформація щодо соціально-психологічної підтримки особам, постраджалим від війни і насильства + матеріали для фахівців

 

Слідкуйте за об’явами на стендах і сайтах деканатів, директорату, гуртожитків.

 

ПРО ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Модернізація суспільних відносин, зокрема освітнього процесу імперативно вимагає створення та апробації психологічного знання, яке мало би сприяти адаптації здобувачів вищої освіти до нових форм і умов життєдіяльності і потребує оптимізації психологічного супроводу науково-освітнього та культурно-просвітницького процесу. Виконання цих завдань зумовило реорганізацію психологічної служби університету та створення у 2015 році на її базі Психологічного центру (керівник – Фалько Н.М. к.психол.н., доцент).

Психологічний центр як структурний підрозділ МДПУ імені Богдана Хмельницького здійснює науково-методичну, культурно-просвітницьку та організаційно-виховну діяльність щодо поширення простору соціально-психологічних та особистісних можливостей студентської молоді.

Метою діяльності психологічного центру є психологічне забезпечення та підвищення ефективності професійно-особистісного зростання усіх учасників освітнього процесу, захист їх психічного здоров’я, соціального благополуччя та гармонійного входження у спільний простір багатогранного життя.

Нормативні документи психологічного центру

Основними видами діяльності Психологічного центру є

 • науково-дослідницький,
 • просвітницько-профілактичний,
 • діагностичний,
 • психокорекційний,
 • тренінговий,
 • консультативно-методичний.

Значне місце у цій діяльності посідають психологічна підтримка успішної адаптації здобувачів вищої освіти та створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку, самовиховання, самореалізації особистості студента.

Психологічний центр як організатор практико-орієнтованої діяльності здійснює:

 • впровадження інноваційних технології, особистісно-орієнтованих технологій, які спрямовані на підвищення ефективності науково-освітнього процесу шляхом його індивідуалізації та диференціації, створення атмосфери комфорту в процесі навчання, розширення простору співробітництва між викладачами та здобувачами вищої освіти;
 • організацію науково-практичних семінарів: «Потенціал особистості в період адаптації до умов ВНЗ», «Шлях від власного «Я» до громадянської ідентичності»,
 • організацію круглих столів «Особливості роботи психолога з неповнолітніми, які знаходяться в конфлікті з законом», «Позитивна групова мотивація – сходинка до згуртованості колективу», «Аксіологізація культурно-освітнього простору особистості»,
 • організацію інформаційно-просвітницьких заходів «Сучасні інноваційні технології в діяльності практичного психолога», «Компетентнісний підхід у вищий освіті: можливості, проблеми взаємної конвертації навчання у світовому культурно-освітньому просторі»,
 • організацію інформаційно-профілактичних заходів «Профілактика та попередження суїцидальної поведінки» тощо.

Технології цілепокладання та життєтворення, що зорієнтовані на усвідомлення цілей майбутньої професії, формування віри у свої можливості та власний успіх, сподівання на позитивні перспективи в майбутньому реалізуються у таких заходах:

 • work cafe – моніторинг та експертиза діяльності та особистісно-професійного зростання практичних психологів дитячих навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів міста та району;
 • волонтерська діяльність студентів та викладачів.

Окремим напрямом діяльності центру є запровадження тренінгових технологій, авторських тренінгів як системи відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання різних видів завдань, типових для людини з високорозвиненою мотивацією:

 • авторські тренінгові програми: «Арт-терапія в роботі з дітьми та їх батьками», «Гештальт-підхід в роботі з дітьми та підлітками», «Школа свідомого батьківства», «Незвичайна дитина».
 • авторські майстер-класи:
  • «Взаємодія батьків та дітей».
  • «Відверто про таємне»,
  • «Вмієте зберігати свої кордони? Так, ні, напевно…»,
  • «Гра в камінці»,
  • «Дерево як образ Я»;
  • «Ефективні комунікації. Внутрішні і зовнішні»,
  • «Жінка-Берегиня роду»,
  • «Жити або існувати»,
  • «Кожна дитина має знати, де сидить Бабай»,
  • «Корекція емоційної сфери дітей методами арт-терапії»,
  • «Королівство моєї душі»,
  • «Магія жіночності»,
  • «Майстерня бажань»,
  • «Моя перлина»,
  • «Не бійся, я з тобою»,
  • «Подорож до матусиної сумки»,
  • «Прояви психосоматики при емоційному вигоранні»,
  • «Радість!? Задоволення!? Щастя!?»,
  • «Ростемо або дорослішаємо?»,
  • «Світ всередині та зовні», .
  • «Сторінками шкільних зошитів»;
  • «Таємничий ресурс»,
  • «Ти та Я, та ми з тобою»,
  • «Тимбілдінг»,
  • «Харизматичний оратор»;
  • «Хто головний – тіло, розум, почуття або Я?»,
  • «Це Я…із пластиліну»,
  • «Чарівна країна почуттів».

 • психологічні студії: «Стресостійкість – як фактор психологічного здоров’я»;
 • тренінги для практичних психологів та фахівців соціальних служб: «Вдосконалення психологічної допомоги, що надається дітям та підліткам у постконфліктних ситуаціях», «Вдосконалення надання психологічної підтримки дорослим у постконфліктних ситуаціях».

Психологія інтеракцій та діалогу як проблема, що не має однозначного вирішення в науці та практиці, знаходяться у полі зору працівників. Їх обговорення відбувається шляхом:

 • інтегративних технік та психологічної консультативної допомоги дітям/ сім’ям внутрішньо переміщених осіб, учасникам АТО та їх сім’ям, які переживають посттравматичний стресовий синдром та ситуацію життєвої кризи;
 • діалогів-презентацій стейкхолдерів і студентів магістратури спеціальності Психологія «Я – психолог-професіонал»;
 • психологічних дебатів: «Ресурси бажань = бажані ресурси».

З метою розв’язання різних проблем, стимулювання інтересу здобувачів вищої освіти до самостійного опанування певними компетентностями використовуються

 • проектні технології та ділові ігри: «Як не потрапити на гачок маніпулятора», «Самоактуалізація внутрішнього потенціалу: розвиток навичок конструктивної комунікації»;
 • моделювання: «Особистість компетентного психолога: від теорії до практичної діяльності»;
 • технології розвитку творчості – стимуляція у здобувачів вищої освіти інтересу до пізнавальної діяльності за допомогою завдань творчого характеру (форум-театр: «Театр життя»; майстер-класи: «Самоменеджмент – мистецтво самоуправління»);
 • ігрові технології як імітація майбутньої діяльності в ігровій формі, використання різних навчально-психологічних ігор (ділові ігри за методом case-stude та коучинг-технологій: «Профілактика стресу на виробництві. Регуляція психоемоційного стану працівника»).

Фахівці кафедри активно залучились до реалізації Концепції «Нової української школи», зокрема здійснюють психолого-консультативний, тренінговий, науково-дослідницький супровід підготовки педагогічних працівників та практичних психологів в межах Науково-методичної майстерні вчителя «Нової української школи».

Спеціалісти кафедри психології та майбутні фахівці спеціальності Психологія виступають волонтерами у співпраці з багатьма національно-культурними та громадськими організаціями в рамках надання психологічної допомоги та соціально-психологічної підтримки дітям / сім’ям внутрішньо переміщених осіб, учасникам АТО та їх сім’ям; є учасниками координаційної групи Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації щодо взаємодії суб’єктів із надання соціально-психологічної допомоги особам, демобілізованим з лав Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Прикордонної служби України, учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям.

Перспективи Психологічного центру пов’язані з орієнтацією його діяльності на створення психологічно-сприятливих комфортних умов для реалізації можливостей усіх суб’єктів культурно-освітнього простору, який змінюється швидше, ніж суб’єкт пізнання, і тому він потребує постійної психологічної підтримки діалогу між відомим, невідомим, суперечливим, несумісним проявом об’єктивної реальності.

 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Тренінг адаптації до навчання у ЗВО для студентів першого курсу, 318-с група, 2018 р.

 

Лекція з елементами тренінгу «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність»

Психологічний центр університету 18 і 20 лютого 2020 року у співпраці з Запорізьким обласним благодійним фондом «Гендер Зед» провели Інформаційно-просвітницькі лекції з елементами тренінгу «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність» для здобувачів спеціальностей Право, Соціальна робота, Психологія.

На лекціях розглядались загальні уявлення про сексуальність, розвиток сексуальності людини в онтогенезі, поняття статі і гендеру, особливості руйнування стереотипів щодо представників ЛГБТ+ спільноти та особливості використання спеціальної термінології.

Тренери і лектори:

Ігор Денисов – доцент, кандидат психологічних наук (доктор філософії), доцент кафедри психології МДПУ імені Богдана Хмельницького, співробітник Психологічного центру МДПУ імені Богдана Хмельницького, сертифікований тренер з питань СОГІ;

Дубовік Анна – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія ОП Психологія. Клінічна психологія, МДПУ імені Богдана Хмельницького, сертифікований тренер з питань СОГІ.

 

Пісочна терапія і техніка ебру для учнів Мелітопольської школи-інтернату «Творчість» і учні школи м. Серік, Туреччина (12 вересня 2018 р.) в рамках Міжнародного проекту «Intercultural Communication via Globalization»

 

Семінар для кураторів 1-х курсів «Оптимізація процесу адаптації першокурсників як напрям роботи куратора академічної групи»

 

Тренінг толерантності для молоді м. Мелітополь, 2019 р.

Майстер – клас «Метелик – цикл трансформацій», 2018 р.

Авторська трансформаційна гра “Розправ крила”, 2019 р.

 

23.06.2022 Інформування

Посилання на корисні матеріали:

 1. Рекомендації щодо виявлення та реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в умовах воєнного стану – https://www.unicef.org/ukraine/documents/child-abuse-in-martial-law

В умовах воєнного стану в Україні, масової евакуації та переміщення дітей, сімей з дітьми з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, значно зростає загроза життю та здоров’ю дітей, а також ризик вчинення різних форм жорстокого поводження з ними, адміністративних чи кримінальних правопорушень по відношенню до дітей.

 2. Рекомендації для батьків щодо підтримки дітей, які втратили здоров’я та зазнали ушкоджень внаслідок війни – https://www.unicef.org/ukraine/documents/recommendations-for-parents-injured-children

Ці рекомендації допоможуть вам:

 • підтримати себе та дитину, котра втратила здоров’я внаслідок ушкоджень і травмувань;
 • підготуватися до нелегкої до розмови з нею про те, що сталося;
 • допомогти їй адаптуватися в нових умов існування і впоратися з труднощами, з якими зустрілася вся родина.

 3. Правова допомога постраждалим від домашнього насильства – Матеріали Міністерства юстиції України – https://minjust.gov.ua/m/pravova-dopomoga-postrajdalim-vid-domashnogo-nasilstva

  

Посилання на матеріали для фахівців

 1. Організація роботи психолога із випадками сексуального насильства щодо дитини – https://www.unicef.org/ukraine/documents/sex-violence-and-children

2. Як надати першу допомогу особам, які пережили гендерне насильство – https://help.unhcr.org/italy/wp-content/uploads/sites/85/2022/04/Italy-GBV-Pocket-Guide-UKR.pdf

3. Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник – https://uni.cf/39MZljt

4. Посібник для членів загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України “Перша психологічна допомога” https://bit.ly/3tTbH0k

5. Практичний посібник “Втрачені зв’язки. Психосоціальна підтримка людей, які втратили зв’язок з членами своєї родини”  – https://bit.ly/3OysAFn

6. Брошура “Перша психологічна допомога”  – https://bit.ly/3HKOnYj

Добірка матеріалів підготована фахівцями Психологічного центру МДПУ імені Богдана Хмельницького