ПРОКОФ’ЄВА Олеся Олексіївна – заст. завідувача кафедри

доцент кафедри психології3

кандидат психологічних наук, доцент

Освіта:

 • кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія, тема дисертації «Психологічні умови попередження маніпулятивних міжособистісних стосунків у юнацькому віці»;
 • «Психодрама-терапевт», , Institute fur Europe e.V. (PIfE), Berlin, 2019 р.;
 • психодрама-практик, Institute fur Europe e.V. (PIfE), Berlin, 2014 р.;
 • міжнародне науково-практичне стажування «Інклюзивна освіта – теорія і практика», м. Седльце, Польща, 2014 р.;
 • підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за програмою «Медична психологія», 2017 р.;
 • спеціальні семінари з психодрами: «Gruppendynamisches Training» (С. Otto, M. Maassen, G. Schunning, H. Gutt, Німеччина, PIFE, 2010 р.), «Group dynamics» (G. Gula, Угорщина, PIFE, 2010 р.), «Psychopathologie» (O. Sarolta, Німеччина, PIFE, 2011 р.), «Individual Psychodrama (Monodrama)» (Y. Naor, Ізраїль, PIFE, 2010, 2014 р.), «Психодрама в роботі з травмами та психосоматичними порушеннями» (Л.Литвиненко, Україна, PIFE, 2014 р.), «From enjoyment in your sexuality to sexual abuse» (I. Erdmanis, Швеція, ТЕР, PIFE, 2016 р.), «The Present moment – working with gestures, body movements and feelings in psychodrama» (E. Verdu, Норвегія, FEPTO, PIFE, 2016 р.)

Досягнення:

 • відповідальний виконавець наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003)
 • 10 свідоцтв авторського права на твір;
 • більше 100 науково-методичних публікацій, серед яких:

наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 • Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Прокоф’єва О.А. The study of emotional burnout among students of psychology and psychologists-professionals / Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Прокоф’єва О.А. // Наука і освіта. – № 2-3. – 2016. – С. 44-50. – Web of Science;
 • Прокоф’єва О.О., Грись А.М. Переживання цілісності «Я» як основа психічного здоров’я у підлітковому віці / Прокоф’єва О.О., Грись А.М. // Лікарська справа. – 2017. – №7 (1146). – С. 136-138. – Scopus.

розділи у колективних монографіях:

 • Прокоф’єва О.О., Варіна Г.Б. Психологічні аспекти супроводу сімей, що виховують дитину з синдромом раннього дитячого аутизму / Прокоф’єва О.О., Варіна Г.Б. // Сучасні здоровʼязбережувальні технології: колективна монографія / заг.ред. Ю.Д. Бойчук. – Х.: Оригінал, 2018. – С. 691-697. – ISBN 978-966-649-130-8
 • Прокоф’єва О.О., Прокоф’єва О.А., Кошова І.В. Социодрама – ситуация всех ситуаций и событие, собирающее в себе все события / Прокоф’єва О.О., Прокоф’єва О.А.,Кошова І.В. // Інноваційні технології розвитку психологічних  ресурсів особистості: колективна монографія / відп.ред. Н.І. Тавровецька. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 243-258. – ISBN  -617-7573-66-0
 • Прокоф’єва О.О. Психодрама як психотерапевтична технологія роботи з батьками, які виховують дитину з особливими потребами / О.О. Прокоф’єва // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 371-389. – Розділ у колективній монографії.
 • Прокоф’єва О.О., Пономаренко В.В., Прокоф’єва О.А. Дослідження особливостей емпатично-толерантного ставлення батьків учнівського колективу до дітей з обмеженими можливостями здоров’я / О.О. Прокоф’єва, В.В. Пономаренко, О.А. Прокоф’єва // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 36-61. – Розділ у колективній монографії. –
 • Дослідження психологічних умов запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці як шлях до гармонізації здоров’язберігаю-чого освітнього простору // Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психологопедагогічні рецепції: монографія: [за заг. ред. Т.С. Троїцької] / Аносов І.П., Молодиченко В.В., Троїцька Т.С. – Мелітополь Видавничий будинок ММД, 2012. – 378 с.

 

 • Розвиток психічного здоров’я студентської молоді як фактору професійного зростання: науково-методичний посібник. – Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2013. – 165 с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник . – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. – 414 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-1703 від 10.02.2015 р.)
 • Комплекс психолого-методичних порад батькам та педагогічним працівникам, які виховують дітей з затримкою психічного розвитку: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія / О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Мелітополь, 2019. – 69 с.
 • Комплекс психолого-методичних порад батькам та педагогічним працівникам, які виховують гіперактивну дитину з синдромом дефіциту уваги: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія / О. В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Т.А. Каткова, Г.Б. Варіна. – Мелітополь, 2019. – 67 с.

 

 • підготувала призера ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Педагогічна та вікова психологія» Журо А. – диплом ІІІ ступеня, 2016 р.;
 • співорганізатор Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми практичної психології» під керівництвом МОН України у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, 2017 р.
 • співорганізатор Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених «Сучасна наука: тенденції та перспективи», м. Мелітополь, 2017 р., 2018 р.
 • співорганізатор щорічного Всеукраїнського фестивалю психотерапії і творчості «Art-life Хортиця», м. Запоріжжя, 2016 р., 2017 р., 2018 р.
 • співорганізатор щорічного Всеукраинского фестивалю практичної психології і арт-терапії «Арт-дивосвіт», м. Бердянськ, 2016 р., 2017 р., 2018 р.
 • авторські майстер-класи «Вмієте зберігати свої кордони? Так, ні, напевно…», «Магія жіночності», «Подорож до матусиної сумки», «Дерево як образ Я», «Сторінками шкільних зошитів»; «Як не потрапити на гачок маніпулятора»;
 • партнер проекту «Креативний простір «Просто Неба»», що реалізовується за підтримки British Council-Active Citizens та партнер проекту Центру освіти дорослих для співробітників бібліотек і музеїв м. Мелітополь і Мелітопольського району Запорізької обл.. за підтримки Інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International);
 • голова і співзасовник ГО “Інститут психодрами, сучасної психології і психотерапії”, м. Київ;
 • член ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів і арт-терапевтів»

Наукові інтереси: психодрама, психологічний супровід родин, ди виховуються діти з особливими потрбами, інклюзивна освіта, психологія маніпуляцій; психологія впливу,розвиток громадянськості, групова психотерапія, розробка тренінгів.

Посилання на наукометричні бази: