Зв’язок зі стейкхолдерами і роботодавцями

СТЕЙКХОЛДЕРИ І РОБОТОДАВЦІ 

Договори про співпрацю

Інтереси групи стейкхолдерів та роботодавців враховані в орієнтації ОП Психологія. Психологчне консультування та ОП Психологія. Клінічна психологія на формування професійних компетентностей та досягнення результатів навчання фахівців, які дозволяють їм обирати професії відповідно до Національного класифікатора України (Класифікатор професій ДК 003:2010): 2445.2 Психолог, 2445.2 Практичний психолог, 2340 Консультант психолого-медико-педагогічної консультації).

Представники роботодавців були включені до проектної групи з розробки ОП Психологія. Психологічне консультування (Лябах Ю.В. – практичний психолог методичного кабінету Відділу освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області; Семікін М.О. – керуючий справами виконкому Мелітопольської міської ради Запорізької області).

Представники роботодавців були включені до проектної групи з розробки ОП Психологія. Клінічна психологія (Лябах Ю.В. – практичний психолог методичного кабінету Відділу освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області; Євтушенко Т.С. – практичний психолог Центу комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області).

Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється на підставі проведення щорічних спільних заходів (круглих столів, методичних семінарів), підписанні договорів про співробітництво, досліджень відкритих джерел та опитувань. Наприклад регіональні роботодавці проявляють підвищений інтерес до таких аспектів підготовки фахівців, як:  здатність до надання консультативної допомоги внутрішньопереміщеним особам; учасникам АТО та членам їх сімей; особам, які опинились у складних життєвих обставинах; здатність здійснювати психологічний супровід інклюзивного простору та багатодітних родин тощо.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Укладання чотирьохстороннього договору про співпрацю між МДПУ імені Богдана Хмельницького, Мелітопольською районною державною адміністрацією, Мелітопольською центральною районною лікарнею та громадською організацією «Центр «Побратим» (докладніше)

Презентація кафедри (у рамках участі МДПУ у презентації Нової української школи), 2018 р. Гості: М.А. Порошенко, голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка, Т.Я. Озерова, директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

Залучення студентського самоврядування до моніторингу та перегляду освітніх програм, які реалізуються у ННІ СПМО

 

Практичний семінар «Забезпечення ефективності реалізації освітніх програм у процесі фахової підготовки практичних психологів» (2016 р.)

 

Діалог-практикум «Теоретична та практична підготовка майбутнього фахівця у компетентністному підході: вектори збігання» (2017 р.)

Робочий візит заступника міністра освіти і науки України Максима Стріхи, знайомство з роботою кафедри психології, 2018 р.

 

Пропозиції роботодавців враховуються при обговоренні та затвердженні ОП. Зокрема, отримані пропозиції були враховані при формулюванні результатів навчання.

Пропозиції роботодавців враховуються при обговоренні та затвердженні ОП Психологія. Психологічне консультування, за рекомендацією роботодавців введено такі вибіркові дисципліни: «Психологія кризи», «Психологія травми», «Геронтопсихологія»;  при обговоренні та затвердженні ОП Психологія. Клінічна психологія за рекомендацією роботодавців введено такі вибіркові дисципліни: «Психологічний супровід інклюзивного простору», «Технології проведення корекційно-розвиткових занять», «Психологія травми».

 

АКАДЕМІЧНА СПІЛЬНОТА

При формулюванні цілей та програмних результатів освітніх програм були враховані напрацювання академічної спільноти. У межах реалізації компетентнісного підходу, підготовки професійно-компетентних фахівців та підвищення якості практичної підготовки здобувачів на науково-методичних та методологічних семінарах кафедри та інституту регулярно обговорюються питання щодо вдосконалення підготовки фахівця, становлення його як компетентного професіонала, глибоко освіченого у своїй галузі знань.

 

Семінар «Сучасні коуч-технології. Інтенсивна практика трансформаційного коучингу», ведучий – віце-президент Вищої лінгвістичної школи в м. Ченстохова (Польща) Томаш Кук, 2019 р.

Навчально-методичний семінар “Впровадження в освітній процес інноваційних методів навчання” для викладачів університету, 2018 р.

Майстер-клас «Сучасні інноваційні технології в роботі психолога» в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ», 2018 р. (спеціальний гість П. Хобзей, заступник міністра освіти і науки України 2015-2019 рр., Український католицький університет, з 2019 р.) 

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення», 2019 р.

 

 

Залучення стейкхолдерів, провідних фахівців галузі до освітнього процесу

28 лютого 2020 року доцентом кафедри психології Шевченко С.В. було проведено практичне заняття з курсу «Психічний розвиток особистості з практикумом» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія (319-с група) за темою «Аномалії розвитку». На заняття в якості стейкхолдера та провідного фахівця галузі була запрошена практичний психолог Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області Євтушенко Тетяна Сергіївна.

 

WORK CAFÉ «Потенціал і можливості взаємодії науковців та психологів-практиків» (2016 р.)

 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Регіональна науково-практична конференція «Соціально-психологічна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії» (8-9 листопада 2018 р.). Безпосередню участь у заході взяли понад 50 представників вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, загально-освітніх шкіл, громадських організацій, які опікуються питаннями психологічної допомоги постраждалим унаслідок бойових дій, соціальної роботи, медико-психологічної реабілітації військовослужбовців та членів їх сімей, військові психологи та інші зацікавлені особи.

Майстер-клас Плетка Ольги Тарасівни, м.н.с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Ради Правління НС «Національна психологічна асоціація», член Правління ГО «Асоціація психологів освіти», член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», член Ради ВГО «Українська асоціація транзактного аналізу»

 
Work shop Геращенко Вікторії Романівни, практикуючий психолог, психолог-волонтер ГО «Центр «Побратим», кризисній психолог, сімейний психотерапевт, психолог магістр, приватна психологічна практика

Викладачі кафедри приймали участь у виконанні міжнародних проектів, результати яких використовуються під час перегляду структури та змісту ОП. Психологічне консультування. Наприклад, доценти Фалько Н.М. та Гузь Н.В. приймали участь в міжнародному проекті «Створення комплексної системи надання допомоги вимушеним переселенцям з зони АТО та громаді м. Бердянськ», Фалько Н.М. психолог-консультант проекту «Психосоціальна підтримка й конфліктний менеджмент» (за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»).

Викладачі кафедри приймали участь у виконанні міжнародних проектів, результати яких використовуються під час перегляду структури та змісту ОП Психологія. Клінічна психологія. Наприклад, Прокоф’єва О.О. і Царькова О.В. проводили тренінг «Лідер. Спікер. Партнер» у рамках проекту Центру освіти дорослих м. Мелітополь за підтримки DVV International; Прокоф’єва О.О. і Царькова О.В. були партнерами проекту «Креативний простір «Просто Неба»» за підтримки British Council-Active Citizens. Аналіз закордонних програм підготовки (Университет штата Мэриленд, округ Балтимор (UMBC), Університет Нью-Йорка в Празі (UNYP), Університет соціальних та гуманітарних наук Польщі (SWPS) призвів до включення в ОП вибіркових дисциплін «Біологія поведінки людини», «Психогенетика».

 

Випусковою кафедрою розроблено систему зворотного зв’язку зі стейкхолдерами, впроваджується сертифікаційні освітні програми «Менеджмент кризового та екстреного психологічного втручання», «Сучасні практико-орієнтовані технології в психології» проводяться регіональні наукові семінари-практикуми.

З метою розвитку міжнародної мобільності враховано рекомендації стейкхолдерів про поглиблене вивчення іноземних мов.

 

ЗДОБУВАЧІ ТА ВИПУСКНИКИ 

На етапі розгляду та прийняття освітніх програм одним з чинників її обґрунтування були проведені опитування, бесіди та заходи зі студентами і випускниками кафедри психології, під час яких з’ясовувались і уточнювались пропозиції щодо цілей, змісту, програмних результатів навчання, практичної підготовки.

Представники здобувачів вищої освіти були включені до проектної групи з розробки ОП Психологія. Психологічне консультування (Кашаєва Г.М. – студенка 4 курсу спеціальності 053 Психологія Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького), з розробки ОП Психологія. Клінічна психологія (Чиркова А.С. – студенка 3 курсу спеціальності 053 Психологія Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького).

Також для здобувачів були проведені діалог-презентація «Я-психолог професіонал», методичний семінар «Алгоритм складання портфоліо здобувача вищої освіти», круглий стіл «Ефективна побудова особистісної та професійної траєкторії фахового зростання». Отримані пропозиції були враховані при формулюванні програмного результату навчання: Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  За рекомендацією здобувачів введено на ОП Психологія. Психологічне консультування введено вибіркову дисципліну «Психологія агресії», на ОП Психологія. Клінічна психологія – вибіркову дисципліну «Психосоматика».

 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Діалог-презентація «Я-психолог професіонал» (2017 р.)

 

Круглий стіл з елементами тренінгу «Розвиток позитивної мотивації здобувачів вищої освіти до професійного самовдосконалення в процесі фахової практичної підготовки» (2019 р.)