Звіти щодо результатів анкетування та опитування здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів

2022-2023 навчальний рік

*

АНКЕТУВАННЯ “Організація освітнього процесу в університеті очима здобувачів вищої освіти”:

Звіт гаранта ОП “Хореографія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт гаранта ОП “Середня освіта. Музичне мистецтво” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт гаранта ОП “Середня освіта. Музичне мистецтво” другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістри 1,4 р.н.)

*

АНКЕТУВАННЯ “Якість освітніх послуг у процесі дистанційного навчання очима здобувачів вищої освіти”:

Звіт гаранта ОП “Хореографія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт гаранта ОП “Середня освіта. Музичне мистецтво” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт гаранта ОП “Середня освіта. Музичне мистецтво” другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістри 1,4 р.н.)

*

АНКЕТУВАННЯ “Якість освітніх  програм  очима науково-педагогічних працівників”:

Звіт гаранта ОП “Хореографія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт гаранта ОП “Середня освіта. Музичне мистецтво” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт гаранта ОП “Середня освіта. Музичне мистецтво” другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістри 1,4 р.н.)

*

АНКЕТУВАННЯ “Якість викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною очима здобувачів вищої освіти”:

Звіт гаранта ОП “Хореографія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт гаранта ОП “Середня освіта. Музичне мистецтво” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт гаранта ОП “Середня освіта. Музичне мистецтво” другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістри 1,4 р.н.)