Історія кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

З метою підвищення якості професійної підготовки вчителів музичного мистецтва і хореографії в Мелітопольському державному педагогічному університеті 30 серпня 2013 року шляхом реорганізації кафедр музичного виховання  та диригентського і вокального мистецтва була започаткована кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії. Кожна з цих кафедр має славетну історію. У 1985 році доктором педагогічних наук, професором Н.Ф.Вишняковою була започаткована кафедра музичного виховання. У різні роки нею керували кандидати педагогічних наук, доценти Ю. Гуров, Н. Андрієвська, О. Федорова, професор Ю. Бай. У 2002 р. на кафедрі ліцензована спеціальність «Хореографія». З 2004 по 2012 рр. кафедру очолювала доктор мистецтвознавства, професор Т. Мартинюк.

Кафедра хорового диригування була заснована 5 березня 1991 р. у результаті реорганізації кафедри «Теорії і історії музики та хорового диригування». Її очолив канд. пед. наук, доцент В. Багрій. Як самостійний науково-методичний підрозділ  музично-педагогічного факультету кафедра хорового диригування мала своєю метою повноцінну, науково обґрунтовану фахову освіту педагогів-музикантів з комплексу дисциплін диригентсько-хорового профілю. У подальшому керівниками кафедри були канд. мистецтвознавства, доцент А. Мартинюк, канд. пед. наук, доцент А. Горемичкін.

30 серпня 2013 року кафедру диригентського і вокального мистецтва було реорганізовано у кафедру теорії і методики музичної освіти та хореографії, яку очолює доктор педагогічних наук, професор. Навчальний процес фахової освіти педагогів-музикантів забезпечують:  доктор пед. наук, доц. Л.Василенко; кандидати педагогічних наук, доценти Г. Панченко, М. Федоров, Л. Червонська, І. Назаренко; старші викладачі С. Терещенко, А. Ускова, С. Брежнєва; заслужений працівник культури України С. Романцова; кандидати педагогічних наук; викладачі Т. Багрій, Л. Мержева, О. Переверзєва; концертмейстери – Ю. Харченко, А. Мітєва, Г. Врубель,  С. Міщенко, Л. Колоніна, І. Савлук, Л. Коваленко.

Мистецька майстерність педагогів і диригентсько-хорова підготовка студентів різнобічно представлені творчістю хорових колективів, діяльність яких спрямована на виконання програм кваліфікаційних екзаменів з циклу диригентсько-хорових дисциплін та широку освітньо-мистецьку виконавську діяльність на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах і фестивалях. Жіночу хорову капелу «ДаринаЛада» було створено у вересні 2002 р. Її засновник – художній керівник і диригент, доктор педагогічних наук, професор. Свою вокально-хорову культуру жіноча хорова капела презентувала на ХІІІ Всеукраїнському фестивалі духовного піснеспіву «Від Різдва до Різдва» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.), де стала Лауреатом; у 2007 р. було отримано звання Лауреата ІІІ Міжнародного хорового фестивалю духовного піснеспіву «Христос Воскресє». На ювілейному ХV Всеукраїнському фестивалі «Від Різдва до Різдва» отримала звання Лауреата. У 2014 р. художнім керівником жіночого хору стала ст. викл. Т.Багрій, концертмейстер О.Переверзєва. Колектив був учасником Хорової асамблеї (березень, 2015 р.) – Лауреат І-го ступеня (м.Мелітополь), Пасхального фестивалю «Христос воскресе» (квітень, 2015 р.) – Лауреат ІІ-го ступеня (м.Мелітополь).

Мішана хорова капела МДПУ імені Богдана Хмельницького створена в 1985 р. канд. мистецтвознавства, доцентом А.Мартинюком. Своє високе мистецтво колектив хору представив на Міжнародному фестивалі хорової музики «Передзвін» (м. Івано-Франківськ), ІІІ Міжнародному фестивалі духовного співу «Христос Воскресє» (м. Запоріжжя), VI Всеукраїнському фестивалі «Наддніпрянські пасхальні піснеспіви» (м. Дніпропетровськ). У 2014 р. художнім керівником і диригентом капели стала доктор пед. наук, професор, концертмейстер Л. Коваленко. Капела  успішно продовжує концертно-виконавську діяльність, беручи участь у Всеукраїнських і Міжнародних фестивалях та конкурсах:

2016 р. V Міжнародний конкурс вокальних ансамблів та хорів імені Дмитра Бортнянського – лауреат ІІ премії;

2017 р. Міжнародний хоровий фестиваль «На Добри Войніков» (м. Шумен, Болгарія) – відзначена європейською хоровою спілкою за відмінний виступ;

2018 р. V Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового співу та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти» (м. Львів) – лауреат І ступеня;

2019 р. ХХІХ Міжнародний конкурс-фестиваль фольклору, танцю та музики «PRAGUE STARS 2019» (Чехія, м. Прага) – лауреат І ступеня.

Провідною для колективу науково-педагогічних працівників кафедри є ідея про трансграничну музично-педагогічну та хореографічну освіту, інтернаціоналізацію, необхідність інтеграції соціально і особистісно зорієнтованої музичної педагогіки, яка має базуватися на принципах комплексності, функціональної універсальності і покликана розвивати музично-педагогічну еліту українського суспільства. Науково-дослідна робота кафедри об’єднується фундаментальною темою (2018-2020): «Методологічні засади педагогіки мистецтва для культурного зростання особистості в умовах вітчизняних реформ загальної і вищої освіти».

На базі кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена актуальним проблемам освіти педагога в галузі мистецтва, різноманітні творчі конкурси, мистецькі заходи для міста, району, три роки поспіль (з 2014 по 2016 рр.) МОН України довірило кафедрі проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво». У межах профорієнтаційної програми «Гість університету» кафедра започаткувала проект «Полікультурні арт-діалоги» (автор і керівник – доктор пед. наук, професор) та традицію проведення Хорової асамблеї.

Кафедра плідно співпрацює з вітчизняними і зарубіжними науково-освітніми та мистецькими закладами. Результатами співпраці є співучасть у конференціях, спільні арт проекти, спільна експертна діяльність з питань педагогіки мистецтва.

Сьогодні кафедра здійснює повний цикл багаторівневої підготовки в галузі педагогіки мистецтва від бакалавра, магістра зі спеціальностей 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 024 Хореографія до доктора філософії за спеціальностями – 014 «Середня освіта» (Музичне мистецтво) (Теорія та методика музичного навчання), 015 «Професійна освіта» (Музичне мистецтво) (Теорія і методика професійної освіти).

Кафедра спрямована на процеси інтернаціоналізації освіти шляхом участі її співробітників у міжнародних творчих проектах, стажуванні викладачів в провідних європейських закладах вищої мистецької та педагогічної освіти.