ОСВІТНІ ПРОГРАМИ кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма – 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Переглянути освітню програму (2018 р.)

Переглянути освітню програму (2020 р.)

Переглянути освітню програму (2021 р.)

Переглянути освітню програму (2022 р.)

Освітньо-професійна програма – 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво. Мистецтво

Переглянути освітню програму (2023 р.)

 

Освітньо-професійна програма – 024 Хореографія

Переглянути освітню програму (2018 р.)

Переглянути освітню програму (2020 р.)

Переглянути освітню програму (2021 р.)

Переглянути освітню програму (2022 р.)

Переглянути освітню програму (2023 р.)

*

*Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма – 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Переглянути освітню програму (2018 р.)

Переглянути освітню програму (2020 р.) 

Переглянути освітню програму (2023 р.)

*

Освітньо-наукова програма – 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами)

Переглянути освітньо-наукову програму (2017 р.)

Переглянути освітньо-наукову програму (2022 р.)

Переглянути освітньо-наукову програму (2023 р.)

*

*

Рівень вищої освіти третій (доктор філософії)

Освітня програма – 014 Середня освіта. Музичне мистецтво

Переглянути освітню програму (2020 р.)