ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

*

*

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

(наведені нижче освітні програми на даний момент оновлюються)

*

 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма – 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Переглянути освітню програму (2018 р.)

Переглянути освітню програму (2020 р.)

Переглянути освітню програму (2021 р.)

Переглянути освітню програму (2022 р.)

 

Освітньо-професійна програма – 024 Хореографія

Переглянути освітню програму (2018 р.)

Переглянути освітню програму (2020 р.)

Переглянути освітню програму (2021 р.)

Переглянути освітню програму (2022 р.)

*

*

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма – 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Переглянути освітню програму (2018 р.)

Переглянути освітню програму (2020 р.) 

 

Освітньо-наукова програма – 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Переглянути освітньо-наукову програму (2017 р.)

Переглянути освітньо-наукову програму (2022 р.)

*

*

Рівень вищої освіти третій (доктор філософії)

Освітня програма – 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Переглянути освітню програму (2020 р.)

*

*

*

*  *  *  *  *  *  *

*

*

П Р О Г Р А М А

комплексного кваліфікаційного екзамену
зі спеціальності
014.13. Середня освіта. Музичне мистецтво
Ступень вищої освіти «Бакалавр»
Освітня програма: Середня освіта. Музичне мистецтво

переглянути програму 

*

*

*  *  *  *  *  *  *

*

*

ПРОГРАМИ

                                             фахового вступного екзамену                                               для спеціальності “Виконавське мистецтво”

(для здобуття ступеня магістр)

 

Програма фахового вступного екзамену                                                                                                 для спеціальності “Виконавське мистецтво” (“АКАДЕМІЧНИЙ ВОКАЛ”) 2020 р.        Укладач: д. пед. н., доцент  Василенко Л. М.

Програма фахового вступного екзамену                                                                                              для спеціальності “Виконавське мистецтво” (“ДИРИГУВАННЯ) 2020 р.                                                                                                                         (ДИРИГУВАННЯ) 2021 р.                               Укладач: д. пед. н., професор Сегеда Н.А.

Програма фахового вступного екзамену                                                                                              для спеціальності “Виконавське мистецтво” (“МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”) 2020 р.   Укладач: д. пед. н., професор Сегеда Н.А.

*

*

*  *  *  *  *  *  *

*

*

Формат «Онлайн-навчання»: взаємодопомога, гнучкість і освітній комфорт студентів та викладачів кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

 

На дистанційну форму навчання викладачі та концертмейстери кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії, яку очолює д.п.н., професор Н.А.Сегеда перейшли швидкими темпами завдяки злагодженій високопрофесійній роботі  колективу МДПУ ім. Богдана Хмельницького. Протягом останніх років викладачі кафедри вже використовували елементи онлайн-навчання, а також на науково-методичних засіданнях кафедри неодноразово розглядали питання поширення впровадження сучасних технологій у навчальний процес. Саме тому при переході на дистанційний формат навчання якість освіти здобувачів стаціонару та заочників не постраждала.

На першому онлайн засіданні кафедри були узгоджені питання про спосіб, форму проведення лекцій, практичних та консультацій до кожної з дисциплін конкретним викладачем та роллю, що відводилась концертмейстерам. Основними важелями у виборі форм і способів виступали цілі і завдання дисципліни, а також специфіка компетентностей, що формуватимуться на тій або іншій дисципліні.

Тому, кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії працює за трьома векторами (синхронний, дуплексний та асинхронний) в залежності від поставлених цілей і задач дисципліни. Синхронний вектор використовує можливості технологій “online” (використання сервісів конференц-зв’язку (Skype, Zoom, Viber) із демонстрацію екрану викладача, спілкування в текстових чатах) в режимі реального часу. Такий спосіб дозволяє забезпечити повноцінне спілкування та якісний контроль зі сторони викладача і студента.

За дуплексним вектором частково матеріали надається у вигляді відео-, аудіо, текстового файлу конспектів, презентацій, есе, творчих завдань, які заздалегідь готуються викладачем або концертмейстером і розміщуються на сайті дистанційного навчання. Взаємодія тоді відбувається на площадках мессенджерів (Viber, Telegram) або по корпоративній електронній пошті.

За асинхронним вектором викладач надає матеріали та зазначає форми і способи контролю, що заздалегідь розміщуються на сайті дистанційного навчання. Взаємодія студента і викладача або концертмейстера відбувається у зручний час через різні площадки.

За допомогою цих векторів науково-педагогічні працівники кафедри надають можливість студентові для прояву високої активності в освоєнні нових способів здобуття необхідної інформації, її переробки та формуванню soft-skills для подальшого професійного зростання. Кожного дня плідна робота кафедралів створює для студента можливість для максимально комфортного, гнучкого та якісного навчального процесу, яке задовольнятиме усі особисті та професійні потреби кожного студента. Але зазначимо, що процес музично-педагогічного спілкування не може замінити жоден з окреслених форматів, адже феномен емоційно-чуттєвої природи музичного і хореографічного мистецтва залишає «живе спілкування» пріоритетним елементом освітніх технологій в опануванні мистецько-педагогічних спеціальностей.

*

*

*  *  *  *  *  *  *