ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

*

*

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

(наведені нижче освітні програми на даний момент оновлюються)

*

 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма – 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Переглянути освітню програму (2018 р.)

Переглянути освітню програму (2020 р.)

Переглянути освітню програму (2021 р.)

Переглянути освітню програму (2022 р.)

Освітньо-професійна програма – 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво. Мистецтво

Переглянути освітню програму (2023 р.)

 

Освітньо-професійна програма – 024 Хореографія

Переглянути освітню програму (2018 р.)

Переглянути освітню програму (2020 р.)

Переглянути освітню програму (2021 р.)

Переглянути освітню програму (2022 р.)

*

*

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма – 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Переглянути освітню програму (2018 р.)

Переглянути освітню програму (2020 р.) 

Переглянути освітню програму (2023 р.)

*

Освітньо-наукова програма – 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами)

Переглянути освітньо-наукову програму (2017 р.)

Переглянути освітньо-наукову програму (2022 р.)

*

*

Рівень вищої освіти третій (доктор філософії)

Освітня програма – 014 Середня освіта. Музичне мистецтво

Переглянути освітню програму (2020 р.)

*

*

*

*  *  *  *  *  *  *

*

*

П Р О Г Р А М А

комплексного кваліфікаційного екзамену
зі спеціальності 014.13. Середня освіта. Музичне мистецтво

 

  Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Освітня програма: Середня освіта. Музичне мистецтво

переглянути програму 2021 

переглянути програму 2023

*

*

ПОЛОЖЕННЯ

про кваліфікаційні (дипломні) роботи на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

переглянути положення

*

*

*  *  *  *  *  *  *

*

*

                 П Р О Г Р А М А        

з комплексного екзамену (за кваліфікацією) зі спеціальних дисциплін:
педагогіка вищої школи, методика викладання дисциплін кваліфікації

та виконавське мистецтво “Диригування”,
“Методика музичного навчання”, “Академічний вокал”

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Освітня програма: Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами)

переглянути програму 2023

*

*

ПОЛОЖЕННЯ

про кваліфікаційні (дипломні) роботи на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

переглянути положення

*

*

*  *  *  *  *  *  *

*

*

П Р О Г Р А М А

комплексного кваліфікаційного екзамену
зі спеціальності 024 Хореографія

 

      Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Галузь знань 02 Культура та мистецтво
Освітня програма: Хореографія

переглянути програму 2023

*

*

ПОЛОЖЕННЯ

про кваліфікаційні (дипломні) роботи на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 

переглянути положення

*

*

*

*  *  *  *  *  *  *

 

               ПРОГРАМИ                     

фахового вступного екзамену

Рівень вищої освіти «Магістр»
Освітня програма: Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами)

 

Програма фахового вступного екзамену                                                                                       для спеціальності “Виконавське мистецтво” (АКАДЕМІЧНИЙ ВОКАЛ) 2020 р.

 

*

Програма фахового вступного екзамену                                                                                        для спеціальності “Виконавське мистецтво” (ДИРИГУВАННЯ) 2020 р.                                                                                                                         (ДИРИГУВАННЯ) 2021 р.

 

 

*

Програма фахового вступного екзамену                                                                                          для спеціальності “Виконавське мистецтво”

(МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ) 2020 р.

*

*

*

*  *  *  *  *  *  *