Сертифікаційні освітні програми

Інформаційний лист

Сертифікаційна програма

«Основи вокально-хорового співу в умовах недільної школи»

 1. Обґрунтування відкриття. Одним із важливих завдань системи освіти в Україні є відродження та розвиток національних традицій і цінностей. Проблема формування духовно-моральних цінностей особистості у нашій країні сьогодні, як ніколи, актуальна. Метою сучасної освіти має бути не лише залучення дитини до наукових і культурних досягнень людства. Її метою є одночасне формування високодуховної, вільної і відповідальної особистості. Педагогічний досвід сьогоднішньої України переконує у необхідності формування у процесі церковного співу тих духовних цінностей, які завжди вважалися традиційними для нашої держави. Одним з ефективних засобів формування духовних цінностей дітей шкільного віку є навчання церковному співу, який втілює в собі загальнолюдські цінності, несе яскраво виражену естетичну спрямованість, дає дітям знання історії та витоків культури своєї країни; допомагає звернутися до совісті, добра, краси, шляхетності, внутрішньої дисципліни; сприяє розвитку почуття любові і співчуття до людей; навчає уважного і дбайливого ставлення до природи; виховує почуття краси, гармонії; поповнює слухове сприйняття новими інтонаціями, образами. У зв’язку з цим особливої ​​актуальності набуває формування духовних цінностей через ознайомлення з вокально-хоровим мистецтвом.

 

 1. Особливості та ключові переваги програми (наприклад, міжкафедральна, міжфакультетьська, передбачає залучення експертів та практиків тощо). Програма передбачає залучення практиків.
 1. Мета програми, основні завдання.

   Мета: Основною метою навчання церковного співу в недільній школі є: розвиток особистості дитини, здатної добровільно брати участь у богослужбовій діяльності Православної Церкви; створення середовища для формування цілісної духовної особистості, яка зможе реалізувати себе у житті; оволодіння вміннями та навичками церковного співу. Отже, метою нашої програми є підготовка керівників недільних шкіл до роботи з дитячим хоровим колективом.

Завдання: оволодіти навичками щодо організації дитячого церковного колективу в умовах недільної школи; оволодіти навичками та вміннями виконавської діяльності дитячого хорового колективу в умовах недільної школи.

 1. Цільова аудиторія сертифікатної освітньої програми (або рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма).

 Для керівників дитячих хорових колективів недільних шкіл.     

 1. Тривалість сертифікатної програми. 90 годин
 1. Сфера реалізації набутих компетентностей після опанування сертифікатної програми.

 Компетентності, які набуваються під час опанування  сертифікатної програми:

Інструментальні компетентності:

 • Засвоєння основ базових знань з професії.
 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Здатність працювати самостійно.

Міжособистісні компетентності:

 • Міжособистісні навички та вміння.
 • Етичні зобов’язання.

Фахові компетентності:

 • Здатність використовувати форми і методи навчання вокально-хорового співу в недільній школі.
 • Оволодіння необхідними знаннями історії Православної Церкви, духовної музичної спадщини, сучасних пісень біблійного і морального змісту.
 • Здатність до керівництва дитячим хоровим колективом в недільній школі.
 • Здатність до виконавської хорової діяльності в умовах недільної школи.
 1. Цільова аудиторія сертифікатної освітньої програми. Програма розрахована вчителів недільних шкіл, регентів, які працюють з дитячими хорами в недільних школах.
 1. Кадрове забезпечення сертифікатної програми.

Старший викладач Багрій Тетяна Єфремівна