Виробнича практика

 

Бази практик та партнерство

У сукупності форм і методів підготовки викладача педагогічній практиці належить важливе місце. Це один з найбільш складних та багатоаспектних видів навчальної роботи бакалаврів та магістрантів, її умови забезпечують єдність теоретичної підготовки з практичною діяльністю. Крім того, комплексний характер практики припускає, що студенти у процесі її проходження готують себе не тільки до викладацької роботи з певної спеціальності, осмислюють закономірності, принципи навчання та виховання, оволодівають сучасними навчально-виховними методами, формами викладання та виховання, знайомляться з специфікою роботи викладача, куратора групи, а й збагачують особистий творчий потенціал.

Педагогічна практика базується на принципах систематичності, неперервності, зв’язку з життям, відповідності змісту сучасним вимогам вищого навчального закладу, єдності науково-теоретичного обґрунтування практики з реальними можливостями навчально-виховного процесу, комплексного підходу, міжпредметного зв’язку психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін, різноманіття видів діяльності бакалаврів та магістрантів, диференціації та індивідуалізації змісту та організації практики відповідно до специфіки особистих якостей, конкретних умов навчального закладу та спеціальності.

Педагогічна і виробнича практика бакалаврів проводиться згідно навчальних планів зі спеціальностей “Музичне мистецтво” (спеціалізації “Естрадний спів”, “Художня культура”) та “Хореографія”; а також науково-практичне стажування магістрів спеціальності  “Середня освіта (Музичне мистецтво)”. Для проходження практик  підписані договори з наступними загальноосвітніми школами міста Мелітополь ЗОШ №1, ЗОШ № 6, ЗОШ № 10, № 13, ЗОШ № 16, ЗОШ № 24, ЗОШ № 25 та ін.

Кафедра плідно співпрацює з науково-освітніми та мистецькими закладами: Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова,   Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І.Огієнка, Прикарпатським національним університетом ім. В.Стефаника, Дніпропетровською консерваторією ім. М.Глінки, Тайшаньским державним університет (Китайська народна республіка), Університет витончених мистецтв (м. Каліма, Мексика), “Шуменського університету ім. Єпископа Костянтина Преславського” (м.Шумен, Болгарія)

Кафедра плідно співпрацює з облдержадміністрацією. Результатом є  участь хорової капели “ДаринаЛада” у Всеукраїнському форумі “Роль вірмен в розвитку півдня України” (21.04.2017 р.), зустріч посла Болгарії Красіміра Мінчева (18.05 2017 р.), участь у журі конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН Запорізької області.