Академічна доброчесність

Положення про академічну доброчесність в МДПУ

Кодекс академічної доброчесності МДПУ

Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності МДПУ

Порядок застосування програмних засобів перевірки з метою запобігання та протидії проявам академічної недоброчесності в МДПУ

 

Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу (Шліхта Н., Шліхта І.)

Плагіат у вищій освіті

Про соціальну модель плагіату (д-р Майк Редді та Вікторія Джоунз)

Чому студенти списують (Гелен Смі та Джим Ріджвей)

 

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

About Plagiarism.org

 

Вказані матеріали розміщені на сайті Національного агентства із забезпечення якості освіти

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»

06.03.2023 р. викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи було проведено навчально-методичний семінар «Академічна доброчесність при підготовці здобувачів вищої освіти в країнах Європейського союзу та Україні». Захід відвідали здобувачі спеціальностей Дошкільна освіта й Соціальна робота усіх рівнів вищої освіти. Спікери семінару нагадали здобувачам основні елементи Положення про академічну доброчесність у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького та Кодексу академічної доброчесності. Висвітлювалися принципи академічної доброчесності, зобов’язання учасників освітнього процесу. Наголошувалось на необхідності дотримання здобувачами вищої освіти академічної доброчесності як у науковій, такі в освітній діяльності, усвідомлення ними власної відповідальності за результати свого навчання. Також здобувачі дізналися про те, які існують різновиди порушень академічної доброчесності та різновиди і серйозність порушень правил цитування; з’ясували, які заходи вживаються в МДПУ із запобігання академічному плагіату. Обговорення думок здобувачів щодо дотримання академічної доброчесності відбувалося через використання кейс-методу.

 

СЕМІНАР З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ PHD

22.10.21 р. завідувачем кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи, док. пед. наук, професором Ляпуновою В.А. за підтримки Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодних вчених було проведено семінар «Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якості наукової діяльності» для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. У межах семінару Валентиною Анатоліївною було висвітлено основні положення нормативно-правових документів університету щодо попередження академічної недоброчесності (Положення про академічну доброчесність в МДПУ, Кодекс академічної доброчесності МДПУ, Положення про запобігання академічному плагіату в освітній діяльності МДПУ, Порядок застосування програмних засобів перевірки з метою запобігання та протидії проявам академічної недоброчесності в МДПУ), а також документів Національного агентства із забезпечення якості освіти.

Зі здобувачами вищої освіти обговорювалися сучасні вимоги до оформлення посилань у наукових працях, інструменти виявлення плагіату. Проте найбільшої уваги було приділено обговоренню проблеми морально-етичних цінностей дослідника під час написання наукових текстів. Здобувачі ступеня PhD проявили значну обізнаність із моральною та правовою відповідальністю за порушення академічної доброчесності.

 

НАУКОВИЙ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ «НАУКОВА ПУБЛІКАЦІЯ: ПІДГОТОВКА ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ НАПИСАННЯ»

10.12.2020 р. викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Атрошенко Т.Ю. та Сєводнєвою К.О. було проведено науковий онлайн-тренінг «Наукова публікація: підготовка та послідовність написання», участь у якому взяли вчителі, вихователі ЗДО, аспіранти та здобувачі вищої освіти. Учасники дізналися про те, як правильно обрати тему публікації, якої структури у статті/тезах слід дотримуватися. Висвітлювались вимоги до написання статей, зокрема, якою науковою продукцією доцільніше користуватися, як вірно оформити своє дослідження, як дотриматися наукового стилю при написанні статті. Особливу увагу було приділено питанням академічної доброчесності, ознайомленню з документами НАЗЯВО стосовно цього, різновидами і серйозністю порушень правил цитування. Було надано підказки, де знайти необхідну конференцію для участі або періодичне видання, на що при цьому звертати увагу.