Освітній процес

Силабуси

Робочі програми

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за рівнями вищої освіти: перший (бакалаврсьський) 012 Дошкільна освіта, 231 Соціальна робота; другий (магістерський) 012 Дошкільна освіта, 231 Соціальна робота. На кафедрі впроваджуються освітні програми: рівень вищої освіти перший (бакалаврський) «Соціальна робота. Соціальна педагогіка», «Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері»; «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта. Логопедія»; рівень вищої освіти другий (магістерський) «Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері»; «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта. Логопедія» та освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Дошкільна освіта».

 

Освітні програми

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Освітня програма “Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері”

Переглянути освітню програму 2021 р.

Переглянути навчальний план 2021 р.

Освітня програма “Соціальна робота. Соціальна педагогіка”

Переглянути освітню програму 2020 р.

Переглянути навчальний план 2019 р.

Освітня програма “Дошкільна освіта. Логопедія”

Переглянути освітню програму 2021 р.

Переглянути навчальний план 2021 р.

Переглянути навчальний план 2021 р. (на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста)

Освітня програма “Дошкільна освіта. Початкова освіта”

Переглянути освітню програму 2020 р.

Переглянути навчальний план 2020 р.

 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Освітня програма “Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері”

Переглянути освітню програму 2021 р.

Переглянути навчальний план 2021 р.

Освітня програма “Дошкільна освіта. Початкова освіта”

Переглянути освітню програму 2020 р.

Освітня програма “Дошкільна освіта. Логопедія”

Переглянути освітню програму 2020 р.

 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)

Освітньо-наукова програма “Дошкільна освіта” (PhD)

Переглянути освітню програму 2021 р.

Переглянути навчальний план 2021 р.

 

У 2017 році кафедрою впроваджено сертифікаційні програми: «Професійна підготовка фахівців у галузі дошкільної освіти», «Основи інклюзивної освіти», «Основи логопедії».

Викладачами кафедри здійснюється зв’язок з освітніми закладами України (Інститут проблем виховання НАПН України, Київський інститут ім. Б. Грінченка, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Бердянський державний педагогічний університет; Запорізький національний університет, Ужгородський національний університет, Бериславський та Нікопольський педагогічні коледжі); Польщі (Вища лінгвістична школа та університет Яна Длугоша у м. Ченстохова, Педагогічний інститут Природничо-гуманітарного університету у м. Седльце, Лодзинський університет м. Лодзь).

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і проводиться на базі закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти та соціальних інституціях. Одним із найважливіших обов’язкових видів навчальної роботи здобувачів вищої освіти, який сприяє професійній підготовці є навчальні та виробничі практики. Теоретичні знання здобувачів вищої освіти апробуються під час проходження таких практик:

Освітня програма ‒ рівень вищої освіти перший (бакалаврський) «Дошкільна освіта. Початкова освіта»: виробнича практика (в ЗДО); виробнича організаційно-методична практика; виробнича практика (в групах раннього віку); виробнича практика (педагогічна).

Освітня програма ‒ рівень вищої освіти перший (бакалаврський) «Дошкільна освіта. Логопедія»: виробнича практика (в ЗДО); виробнича організаційно-методична практика; виробнича практика (в групах раннього віку); виробнича практика в логопедичних групах ЗДО.

Освітня програма ‒ рівень вищої освіти перший (бакалаврський) «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»: навчальна: ознайомлювальна практика (безвідривна); навчальна: соціально-педагогічна практика в закладах освіти різного типу; виробнича: інспекторсько-консультативна; виробнича: культурно-дозвіллєва анімаційна практика; виробнича практика з технологій соціальної роботи та соціальної педагогіки.

Освітня програма ‒ рівень вищої освіти другий (магістерський) «Дошкільна освіта. Початкова освіта»: виробнича практика (інспекторсько-методична); виробнича практика (педагогічна).

Освітня програма ‒ рівень вищої освіти другий (магістерський) «Дошкільна освіта. Логопедія»: виробнича практика (інспекторсько-методична); виробнича практика (логопедична).

Освітня програма ‒ рівень вищої освіти другий (магістерський) «Соціальна робота. Психологія»: виробнича практика (з фаху).

Освітньо-наукова програма ‒ рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) «Дошкільна освіта»: виробнича (педагогічна) практика.

 

Бази практик

Програми практик

Базами практик для освітніх програм «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта. Логопедія» є: заклади дошкільної освіти, центри дитячого розвитку, заклади загальної середньої освіти, центри психолого-педагогічної реабілітації та корекції для дітей з вадами слуху та мовлення (договір від 1.09.2020 р. № 03/36-30).

Базами практик для освітніх програм «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері» є: Освітньо-науковий Центр соціокультурного розвитку дитини Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти; проєкт Ради Європи “Посилення захисту національних меншин, включаючи ромів та мов меншин в Україні” (договір від 31.08.2022 р. № 2/41-08); Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області (договір від 31.08.2022р. № 42/37-18); ТОВ “Стратегія розвитку територій” (договір від 31.08.2022р. № 35/37-16); Комунальне некомерційне підприємство “Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації” Мелітопольської міської ради Запорізької області (договір від 09.04.2021р. № 11/37-13); Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (договір від 29.09.2017р. № 38/48-19/2017 до 2022р.); Територіальний центр соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області (договір від 29.09.2017р. № 42/48-19/2017р. до 2022р.); Благодійна організація «Благодійне об’єднання «Соціальний фонд» (договір від 29.09.2017р. № 41/48-19/2017р. до 2022р.); Благодійна організація «Благодійний фонд «Все можливо» (договір від 29.09.2017р. № 43/48-19/2017р. до 2022р.).

 

Співпраця зі стейкхолдерами

Викладачами кафедри проводяться заходи з вдосконалення освітніх програм зі створення системних зв’язків із стейкхолдерами. До співпраці залучаються фахівці Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ММР ЗО, територіального центру соціального обслуговування ММР ЗО, управління освіти ММР ЗО та інші.

Кафедра дошкільної освіти і соціальної роботи залучає фахівців-практиків до участі у лекційних та практичних заняттях за ОП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» які проходять безпосередньо в соціальних установах міста:

 

20 листопада 2019 р. на базі Мелітопольського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відбулась лекція для здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, які навчаються за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Фахівець із соціальної роботи Вікторія Москаленко ознайомила студентів з усіма напрямками та видами роботи, що здійснюються працівниками Центру. Також, майбутні соціальні працівники дізналися про особливості надання послуг сім’ям, дітям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах. Ознайомлено з інформаційно-просвітницькою діяльністю ММЦСССДМ серед різних категорій населення. Крім того, акцентовано увагу учасників зустрічі на співпраці з державними і недержавними установами. Здобувачі вищої освіти мали змогу отримати відповіді на поставлені запитання та отримати корисну інформацію, яка стане в нагоді в подальшій професійній діяльності.

8 грудня 2019 року викладачі кафедри дошкільної освіти  і соціальної роботи доц. Приладишева Л.М., ст. викладач Меркулова Н.В. та здобувачі вищої освіти ОП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» взяли участь в Інклюзивній вечірці 2019, присвяченій: Дню людей з інвалідністю 3️ грудня, Дню волонтера 5 грудня, Дню благодійництва 8️ грудня. Метою заходу є підвищення активності та згуртування громадських організацій, що опікуються людьми з інвалідністю, та їх партнерів для розвитку інклюзивного суспільства м. Мелітополя, де кожному, незалежно від стану здоров’я, буде комфортно жити. Формат вечірки уможливив дружнє спілкування більше 200 учасників – членів профільних громадських організацій, що опікуються особами з інвалідністю.

Здобувачі вищої освіти ОП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» взяли участь у заході до дня Святого Миколая, який проходив на базі Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО. На початку проведення заходу студенти перевдягнуті у чарівних янголят дарували кожній дитині з особливими освітніми потребами «янголяток добра» та робили аквагрим, розповідали про історію виникнення свята Миколая, а також надали допомогу в організації театралізованого дійства.

Виховна робота зі здобувачами ОП “Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері”. У ній відбувалася плідна взаємодія здобувачів 1 курс та магістратури у процесі підготовки до Свята Миколая 2021.