Стейкхолдери

СТЕЙКХОЛДЕРИ І РОБОТОДАВЦІ

Інтереси груп стейкхолдерів та роботодавців враховані в орієнтації освітніх програм.

Представники роботодавців включені до проектної групи з розробки ОНП «Дошкільна освіта» третього рівня вищої освіти (Щербак І. А., начальник Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області; Брєжнєва О. Г., д. пед. н., проф., завідувач кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету; Нечипоренко В. В., д. пед. н., проф., ректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії). Враховано побажання роботодавців щодо наявності у випускників світоглядної, інформаційної, комунікативної, викладацької компетентностей, що знайшло відображення у вигляді інтегральної, загальних та спеціальних (фахових) компетентностях
ОНП. Роботодавців також залучено до практичної реалізації ОНП, а саме до проведення лекцій та наукових семінарів О. Д. Рейпольська, О. Г. Брежнєва, Л. В. Савіна, О. Ю. Бухтіярова; до участі у засіданні кафедри, присвячених розгляду та обговоренню пріоритетних наукових напрямів, проблем та тем досліджень аспірантів.

Договори про співробітництво

Представників роботодавців було включено до проектної групи з розробки ОП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» (Перегуда Н.М. – методист центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області; Дєєва Т.Г. – начальник відділу соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області; Поволоцька О.В. ‒ методист методичного кабінету управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області).

Зворотній зв’язок із роботодавцями здійснюється на підставі проведення щорічних спільних заходів (круглих столів, методичних семінарів), підписанні договорів про співробітництво, досліджень відкритих джерел та опитувань. Вибір складу роботодавців визначається основними напрямами дошкільної освіти, соціальної роботи та соціальної педагогіки в Мелітополі та Мелітопольському районі; змістом освітніх компонентів освітніх програм; потребою забезпечення здобувачів вищої освіти базами проходження навчальної та виробничої практик. Пропозиції від роботодавців щодо перегляду освітніх програм збираються шляхом обговорення результатів проходження навчальних та виробничих практик здобувачами вищої освіти, а також шляхом проведення анкетування. Особливого значення на сьогодні набуває створення й реалізація цілісної системи підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності, що здатна своєчасно, оперативно, гнучко реагувати на зміни в науці та виробництві, вимоги ринку праці, забезпечуючи високу якість результатів.

 

Методичний семінар «Забезпечення ефективності реалізації освітньої програми у процесі підготовки соціальних працівників, педагогів соціальних» (2018 р.)

 

Методичний семінар в рамках проведення «Школи фахової майстерності» на базі Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ММР ЗО (2019 р.)

 

Практичний семінар «Формула успіху перспективності та наступності дошкільної і початкової освіти» (2022 р.).

Місце проведення: Мелітопольська гімназія №23 ММР ЗО

Спікери практичної сесії «Від теорії до практики»: Ходінова Г.В. – ДНЗ №2; Манжульянова О.М. – ДНЗ №29; Фостикова А.А. – ДНЗ №29; Овсянникова Г.К. – ДНЗ №30; Коновальчук В.Ю. – гімназія №1; Цеомашко О.О. – ЗОШ №15; Поліщук Н.П. – НВК №16.

Експерти панельної дискусії «Формула успіху, яка вона?»: Атаманчук О.В. – практичний психолог ДНЗ №29; Бахмет С.В. – учитель початкових класів, заступник директора Мелітопольської гімназії №23; Дубяга С.М. – канд. пед.наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти МДПУ ім.Б.Хмельницького; Ляпунова В.А. – доктор пед.наук, проф., завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи МДПУ ім.Б.Хмельницького; Осипова О.С. – практичний психолог Мелітопольської СШ №25; Чуксіна Р.І. – вихователь-методист ДНЗ №99

 

Обговорення освітньо-наукової програми “Дошкільна освіта” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі стейкхолдерами (2021 р.)

 

АКАДЕМІЧНА СПІЛЬНОТА

При формулюванні цілей та програмних результатів освітніх програм були враховані напрацювання академічної спільноти. У межах реалізації компетентнісного підходу, підготовки професійно-компетентних фахівців та підвищення якості практичної підготовки здобувачів на науково-методичних та методологічних семінарах кафедри та інституту регулярно обговорюються питання щодо вдосконалення підготовки фахівця, становлення його як компетентного професіонала, глибоко освіченого у своїй галузі знань.

Круглий стіл «Обговорення освітніх компонентів ОП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» (2016 р.).

Діалог-практикум «Теоретична та практична підготовка майбутніх соціальних працівників» (2017 р.).

ІІІ науково-практичний семінар «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами» (2018 р.)

Запрошені стейкхолдери:
1. Кривонос Алла Степанівна – методист управління освітою Мелітопольської міської
ради
2. Єльчищева Катерина Віталіївна – вихователь – методист ДНЗ № 40 м. Мелітополя
3. Катане Наталя Анатоліївна – завідувачка ДНЗ № 46 м. Мелітополя
4. Поліщук Оксана Анатоліївна – завідувачка ДНЗ методист управління № 47
м.Мелітополя
5. Радченко Ірина Миколаївна – завідувачка ДНЗ №49 м. Мелітополя
6. Сівова Тетяна Олександрівна – заступник директора ЗОШ №4 м. Мелітополя
7. Пижик Галина Григорівна – заступник директора з виховної роботи, практичний
психолог гімназії № 10 м. Мелітополя

Науково-практичний семінар «Інклюзивне навчання – рівний доступ до якісної освіти» (2018 р.).

Всеукраїнський семінар «Підготовка соціальних працівників до розвитку інтегрованих соціальних послуг в ОТГ» (2019 р.).

 

 

ЗДОБУВАЧІ ТА ВИПУСКНИКИ 

На етапі розгляду та прийняття освітніх програм одним із чинників їх обґрунтування були проведені опитування, бесіди та заходи зі здобувачами вищої освіти і випускниками кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи, під час яких з’ясовувались і уточнювались пропозиції щодо цілей, змісту, програмних результатів навчання, практичної підготовки.

Представники здобувачів вищої освіти були включені до робочої групи з розробки освітніх програм:

Для здобувачів вищої освіти 2 рази на навчальний рік проводяться заходи щодо перегляду ОП (науково-методичні семінари «Структура та зміст освітніх програм спеціальності 231 Соціальна робота», «Структура та зміст освітніх і освітньо-наукової програм спеціальності 012 Дошкільна освіта»; круглі столи «Моніторинг і вдосконалення програми «Соціальна робота. Соціальна педагогіка», «Моніторинг і вдосконалення програми «Дошкільна освіта»).  В рамках проведення заходу зі здобувачами вищої освіти було здійснено аналіз сильних і слабих сторін освітніх програм. Також пропозиції здобувачів вищої освіти щодо періодичного перегляду освітньої програми збираються шляхом подання усних пропозицій гаранту, завідувачу кафедри та викладачам в межах освітнього процесу; анонімного анкетування здобувачів вищої освіти. Анкетування проводиться з використанням друкованих анкет і опрацьовується в ручній формі, або в електронному форматі. Аналіз отриманої інформації здійснюється гарантами освітніх програм, а також членами комісії з експертизи якості освітніх програм спеціальностей. Матеріали анкетування узагальнюються і передаються для ознайомлення керівництву університету, директорату з подальшим обговоренням на засіданні кафедри та навчально-методичній комісії. Результати анкетування враховуються при оновленні ОП на наступний період.

Науково-методичні семінари «Структура та зміст освітніх програм спеціальності 231 Соціальна робота» та «Структура та зміст освітніх і освітньо-наукової програм спеціальності 012 Дошкільна освіта»

 

Круглий стіл «Моніторинг і вдосконалення програми «Соціальна робота. Соціальна педагогіка»

Круглий стіл «Моніторинг і вдосконалення програми «Дошкільна освіта»

05 грудня 2019 р. та 28 лютого 2020 р. логопед ДНЗ №2 Таган Людмила Володимирівна та викладач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Журавльова Лариса Станіславівна провели майстер-клас для здобувачів вищої освіти ІІІ та ІV курсів спеціальності «Дошкільна освіта. Логопедія».

Метою майстер-класу було ознайомити майбутніх логопедів з дидактичним матеріалом – паличками Кьюїзенера як ефективним ігровим засобом корекції порушень в сенсорно-пізнавальному та мовленнєвому розвитку дітей з порушеннями мовлення.

Під час майстер-класу учасники дізналися про етапи та напрямки роботи з паличками Кьюїзенера в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушеннями мовлення для розвитку їх сенсорно-пізнавальних процесів, корекції мовленнєвих порушень. Слухачі мали змогу власноруч попрактикуватися в застосуванні паличок Кьюїзенера в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушеннями мовлення під час сенсорних, конструктивних, логічних ігор. Були продемонстровані альбоми зі схемами та роботи дітей з порушеннями мовлення під час ігор, занять з кольоровими паличками.

12 жовтня 2021 р. було проведено гостьову лекцію Рейпольською О.Д., доктором педагогічних наук, доцентом, завідувачем лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПНУ для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності “Дошкільна освіта”. Тема: “Формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку: науково-методичний пошук”.

12 листопада 2021 р. Брежнєвою Оленою Геннадіївною, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету проводилася гостьова лекція для здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності “Дошкільна освіта” на тему: “Оновлення парадигми дошкільної освіти в світлі запитів педагогів-практиків”.

22 грудня 2021 р. для здобувачів ОП “Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері” та викладачів кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи було проведено відкриту лекцію від стейколдера Начальника сектору ювенальної пробації міста Мелітополя  Лариси Володимирівни Солопової. Тема лекції: “Пробація щодо неповнолітніх правопорушників” викликала інтерес та  ряд питань у здобувачів магістратури. Лекція мала діалогічний характер, учасниками активно обговорювалися алгоритм та перспективи професійної діяльності в даній сфері. Зацікавлені здобувачі також отримали детальну інформацію і з приводу волонтерської діяльності у пробації, обмінялися контактами для подальшої взаємодії.

28 січня 2022 р. Бухтіяровою Оксаною Юріївною, завідувачем ЗДО № 21 м. Мелітополь було проведено гостьову лекцію для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Тема: “Впровадження Базвого компонента дошкільної освіти в умовах сьогоденних реалій”.