НОВИНИ ННІ СПМО

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

 Навчальна практика здобувачів вищої освіти

1 курсу 319-с групи спеціальності 053 Психологія ННІСПМО

Протягом тижня (з 25.05.2020 по 29.05.2020 рр.) здобувачі вищої освіти 319-с групи ННІСПМО проходили навчальну практику з психології за освітньою програмою Психологія. Психологічне консультування.

Практика для студентів І курсу займає важливе місце в системі професійної підготовки майбутніх психологів та визначається навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти освітньої програми Психологія. Психологічне консультування, спеціальності 053 Психологія. Навчальна практика, входить до складу навчальної дисципліни «Загальна психологія (з навчальною практикою)».

Мета практики полягала у закріпленні на практиці теоретичних знань, отриманих у процесі професійної підготовки; знайомстві з організацією та особливостями діяльності психологічної служби, розширенні уявлень здобувачів вищої освіти про зміст, форми, методи та специфіку роботи психолога в різних закладах, організаціях та підприємствах, інклюзивно-ресурсних центрах, центрах реабілітації психологічних центрах; розвитку умінь та навичок організовувати і планувати виконання професійно-орієнтованих завдань; удосконаленні професійної підготовки здобувачів вищої освіти та розвитку професійно значущих якостей майбутнього психолога.

Під час проходження практики студенти ознайомились з особливостями організації і проведення науково-психологічного спостереження та психологічного опитування, з особливостями і технологією використання на практиці найбільш розповсюджених психологічних тестів, методик соціометрії, референтометрії та психологічного експерименту ‒ процедурами їх використання, алгоритмами обробки, способами змістовної інтерпретації.

Під час проходження практики студенти приймали участь у ZOOM конференціях:

25.05.2020 року – працювали над методикою «Соціометрія»;

26.05.2020 року – приймали участь у тренінгу «Лідерство», працювали з методикою «Діагностика лідерських якостей»;

27.05.2020 року – прийняли участь у Zoom конференції Ольги Фролової: «Дискримінація в Україні»;

28.05.2020 року – прийняли участь у Zoom конференції Ігоря Денисова: «Розвиток та формування сексуальності людини в онтогенезі. Стать. Гендер»;

29.05.2020 року – прийняли участь у Zoom конференції Тетяни Каткової: «Звітна конференція з навчальної практики».

Кожного дня студенти удосконалювали свої знання за допомогою рефлексії, рекомендацій та бесід з викладачами, практичними психологами закладів освіти.

Інформацію підготувала старший викладач кафедри психології Каткова Т.А.