ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Інформаційні матеріали:

 

Розклад занять

Графік освітнього процесу 2022-2023

Каталог вибіркових освітніх компонентів спеціальності + докладніше анотації дисциплін

Каталог вибіркових освітніх компонентів (загальноуніверситетський)


Теми студентських наукових робіт (рівень освіти перший бакалаврський) ОП Психологія. Клінічна психологія, ОП Психологія. Психологічне консультування

Теми кваліфікаційних наукових робіт 2020 (рівень освіти другий магістерський) ОП Психологія. Практична психологія


Заочна форма навчання (інформація)

 

Досягнення студентів спеціальності Психологія визнаються на національному рівні та відзначаються стипендіями: Президента України – Песоцька К. (2012 р.), Мартинюк А. (2013 р.), Пижик Д. (2014р), Алхіменко О. (2015 р.) Заколотюк В. (2016 р.); Верховної Ради України – Радченко С. (2015р); Кабінету Міністрів України – Фірсова О. (2010 р.); Запорізької обласної ради – Волобуєва О. (2013 р.); Запорізької обласної державної адміністрації – Работа Т. (2012 р.), Бик Н. (2017 р.).

 

СЕРТИФІКАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Нові актуальні запити суспільства у психологічній допомозі, розширення сфер наукових і прикладних досліджень науково-педагогічних співробітників кафедри призвели до впровадження сертифікаційних освітніх програм:

 1. Сучасні практико-орієнтовані технології в психології .

Метою програми є вдосконалення професійних здібностей та компетентностей психологів для створення кращих можливостей використання сучасних практико-орієнтованих технологій в практичній діяльності.

 1. Менеджмент кризового та екстреного психологічного втручання.

Метою програми є вдосконалення професійних здібностей та компетентностей психологів для створення кращих можливостей надання психологічної допомоги особистості  у кризових та екстремальних ситуаціях.

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ є сертифікованими фахівцями з арт-терапії, гештальт-терапії, психодрами, кризової терапії та членами професійних організацій, серед яких: Національна психологічна асоціація, Арт-терапевтична асоціація, Інститут психодрами, сучасної психології та психотерапії, Південно-східна українська асоціація практичних психологів і арт-терапевтів, Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України, Асоціація психіатрів України.

 

БАЗИ ПРАКТИК

Договори про співпрацю

Програми практик

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарювання. Метою практики є оволодіння сучасними методами, формами організації праці в майбутній професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Змістом навчальних і виробничих практик є також збір фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних робіт.

Види практик:

Рівень вищої освіти «Бакалавр»: навчальна  практика, виробнича (психодіагностична) практика, виробнича (психопрофілактична) практика, виробнича практика (з фаху) .

Рівень вищої освіти «Магістр»: виробнича практика (з фаху).

Бази практик (організації, підприємства, установи):

 • Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, м. Запоріжжя (договір №42/37-18 від 31.08.2022 р.)
 • ТОВ “Стратегічний розвиток територій” м. Вінниця (договір № 35/37-16 від 31.08.2022 р.)
 • Проєкт Ради Європи “Посилення захисту національних меншин, включаючи ромів та мов меншин в Україні”, Київ (договір № 2/41-08 від 31.08.2022 р.)
 • Заклади дошкільної освіти, заклади середньої освіти, заклади позашкільної освіти Мелітопольського району Запорізької області (Договір № 45/38-06 від 27.11.2019р)
 • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольська сільська рада Михайлівський район Запорізька область (Договір № 46/38-06)
 • Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» (Договір від 01.10.2019р)
 • Громадська організація «Особливе батьківство. Захист прав особливих родин» (Договір 52б/38-06)
 • Заклади дошкільної освіти, заклади середньої освіти, заклади позашкільної освіти м. Мелітополь (Угода №01/36-37 від 10.05.2019р.)
 • Мелітопольська центральна районна лікарня (Договір № 53/48-19/2018 від 02.10.2018 р.)
 • Громадська організація «Центр «Побратим» м. Мелітополь (Договір № 53/48-19/2018 від 02.10.2018 р.)
 • Територіальній центр соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір 42/48-19/2017 від 29.09.2017 р.)
 • Благодійна організація «Благодійний фонд «Все можливо» (Договір 43/48-19/2017 від 29.09.2017р.)
 • Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір 39/ 48-19/2017 від 29.09.2017 р.)
 • Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Договір 38/48-19/2017 від 29.09.2017 р.)
 • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір № 43/38-06 від 27.11.2019 р.)
 • Громадською організацією «Альянс нових мелітопольців» (Договір № 26/48-19/2018 р.)

Звіт щодо практичної підготовки здобувачів 2018-2019 рр.

ПАРТНЕРСТВО

Співпраця з міжнародними фондами:

 • Британська Рада в Україні (British Council-Active Citizens);
 • Німецьке товариство з міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»;
 • Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International).
 • представництво Фонда ім. Гайнріха Бьолля.
 • Вища лінгвістична школа, м. Ченстохова, Польща;
 • Природничо-гуманітарний університет Польщі, м. Седльце, Польща.
 • Софійський університет Св. Климента Охридського, Болгарія;
 • розробляється стратегія співпраці з Зальцбургським університетом (м. Зальцбург, Австрія), Лодзинським університетом (м. Лодзь, Польща), Пловдивським університетом «Паісій Хілендарський» (м. Пловдив, Болгарія), Південно-західним університетом «Неофіт Рилскі» (м. Благоєвград, Болгарія)

 Співпраця з закордонними науковими установами:

 • Вища лінгвістична школа, м. Ченстохова, Польща;
 • Природничо-гуманітарний університет Польщі, м. Седльце, Польща.
 • Софійський університет Св. Климента Охридського, Болгарія;
 • розробляється стратегія співпраці з Зальцбургським університетом (м. Зальцбург, Австрія), Лодзинським університетом (м. Лодзь, Польща), Пловдивським університетом «Паісій Хілендарський» (м. Пловдив, Болгарія), Південно-західним університетом «Неофіт Рилскі» (м. Благоєвград, Болгарія), Вища технічна школа, м. Катовіце (Польща); Сілезька академія прикладних наук, м. Катовіце (Польща); Вища школа управління і адміністрування, м. Ополє (Польща). 

  Співпраця з науковими установами України:

 • Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка;
 • Запорізький національний технічний університет;
 • Запорізький національний університет;
 • Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України;
 • Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України;
 • Класичний приватний університет м. Запоріжжя;
 • Комунальний заклад «Дніпропетровська обласна клінічна психіатрична лікарня» (завідувач Рахманов В.М. академік Академії наук вищої освіти України, професор, д.мед.н., керівник Українського центру психотерапевтичної реабілітації);
 • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (інститут соціології, психології та управління);
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Приватний «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;
 • Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету;
 • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки;
 • Херсонський державний університет;
 • Центр глибинної психокорекції (керівник д.психол.н., професор, академік НАПН України – Яценко Т.С) та іншими провідними навчальними закладами;
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Співпраця з громадськими організаціями:

 • Psychodrama Institute for Europe (PIfE), входить до FEPTO;
 • The International Organization for Migration;
 • Арт-терапевтична асоціація;
 • Інститут психодрами, сучасної психології і психотерапії;
 • Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України;
 • Благодійний фонд «Життя триває»;
 • Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція ВІЛ – сервісних організацій в Україні».
 • Київский гештальт університет;
 • Національна психологічна асоціація України;
 • Південно-східна українська асоціація практичних психологів і арт-терапевтів;
 • Центр «Побратим»,
 • Особливе батьківство. Захист прав особливих родин.

Викладачами кафедри проводяться заходи з вдосконалення освітніх програм, з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і їх мотивації до розвитку культури якості, з вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об’єктивності оцінювання, зі створення системних зв’язків з стейкхолдерами. До співпраці залучаються фахівці Центру профконсультації та практичної психології при Мелітопольському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті Мелітопольської міської ради Запорізької області, практичні психологи вищої категорії шкіл м. Мелітополя, сертифіковані гештальт-терапевти, арт-терапевти та інші.

 

ОСНОВНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ

 • Психолого-педагогічні засади проектування освітнього простору особистості: монографія: [за заг. ред. Т.В. Ткач] / Ткач Т.В.; Швалб Ю.М.; Троїцька Т.С.; Завадська Н.Є. та ін. – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2012. – 408с.
 • Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія [за заг. ред. Т.С. Троїцької] / Аносов І.П., Молодиченко В.В., Троїцька Т.С. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 378с.
 • Людинономірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 316с.
 • Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь–Седльце: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького; Видавництво Природничо-гуманітарного університету в м. Седльце, 2014. – 274с.
 • Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору: Монографія / [Добровольська Л.П., Третякова І.С., Федорова О.В. та ін., за заг. ред. Зарицької В.В.]. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 188с.
 • Діалог і толерантність у культурно-освітньому просторі вищої школи [Монографія] / О.М. Троїцька. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.  Б. Хмельницького, 2016. – 312с.
 • Психологія переживання провини у батьків дітей з психофізичними вадами розвитку: монографія / О.В. Царькова. – Київ: Інтерсервіс. 2016. – 266с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник / С.Д. Максименко, О.О. Прокоф’єва, О.В. Царькова, О.В. Кочкурова. – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. – 412с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник / Максименко С.Д., Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Цехмістер Я.В., Кочкурова О.В. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 752 с.
 • Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія / за заг ред. д. психол.н. Царькової О.В. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 316 с.
 • План видань на 2023 рік

ФОТОРЕПОРТАЖ

Заняття з “Практикуму з группової психокорекції”, 315 с група, ігрові методи, проективні методи у груповій психокорекції

Впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процесс за допомогою набору шести цеглинок  LEGO® DUPLO

Заняття з “Основ наукових досліджень”, 319 с група

Заняття з “Психологічні технології психодрами”, 316 с, М518с групи

Навчально-методичний семінар «Особливості використання лялькотерапії в роботі сучасного психолога», 2020 р.

Відеолекторій з елементами практикуму «Останній самоаналіз доктора Фрейда» (історія психології)

КВЕСТ «PSYCHOLOGY FUN», 2019 р.
Щорічно в рамках Тижня психології проходить командна інтелектуальна гра, мета якої – сприяти розширенню знань у галузі психології, розвитку пізнавальних інтересів, адаптаційного потенціалу, інтелектуальних здібностей, спонукати до самоосвіти й самовдосконалення, а головне згуртованості та єдності на шляху досягнення результату.
У квесті прийняли участь студенти 1курсу, 318 групи спеціальності 053 Психологія – команди «Френди Фрейда» та «Мозковий штурм». У проведені заходу активно допомагали студенти 4 курсу 315 групи, студенти хіміко-біологічного факультету 127-2х групи. Перед учасниками ставилися найрізноманітніші завдання, які сприяли реалізації витримки, активності, креативності, командного вирішення. На кожній станції учасників чекали різноманітні перешкоди – завдання, виконуючи які вони отримували підказку та ключ до скарбниці «з граалем знань».
Наші учасники, мандруючи аудиторіями рідного університету, вирішували практичні завдання, відгадували анаграми та загадки, аналізували відео з психологічним експериментом, за ключовими словами визначали психологічні теорії розвитку особистості, давали «мудрі поради», демонстрували знання основ невербального спілкування, термінології та біографій видатних вчених та ін. За результатами гри студенти пройшли «посвяту у психологи» та отримали солодку винагороду, а головне – величезну кількість позитивних вражень, дружні усмішки, можливість творчого самовираження, командну підтримку та впевненість у вірному виборі майбутньої професії.

Навчально-методичний семінар «Використання сучасних інноваційних інструментів в роботі психолога: на прикладі авторських метафоричних асоціативних карт «Пристань щастя», 2019 р. 

Семінар-практикум «Метафора метелика в роботі зі структурами власного «Я», 2019 р.