ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт (рівень освіти перший бакалаврський) 

Орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт (рівень освіти другий магістерський) 


Навчально-методичні праці науково-педагогічних працівників у відкритому доступі

Кваліфікаційні роботи з психології: вектори підготовки та захисту: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія / уклад.: *.* ********* та ін. 2-ге вид., перероб. та допов. Запоріжжя: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2023. 156 с.

Психокорекція та основи психотерапії: підручник / О.О. Прокоф’єва, О.В. Ковальова, *.*. *********. – 3 видання, доповнене і перероблене. Запоріжжя. 2023.

Психологічні поради батькам, які виховують дитину із затримкою психічного розвитку навч.-метод.посіб. / О.В. Ковальова, Прокоф’єва О.О.,
******** *.*., Зінченко Ю.О. Запоріжжя. 2023

Психологія (модуль Загальна психологія): навч.-метод.посібн. / уклад. І. Остополець, О. Прокоф’єва. Запоріжжя. 2023

Психологія (модуль Вікова психологія): навч.метод.посіб. / уклад. І. Остополець, О. Прокоф’єва. Запоріжжя, 2024

Казки для дружної сім’ї. Матвієнко, Н. Б. та Прокоф’єва, О. О. та Гармаш, О. Л. та Гармаш, А. Б. – наочно-навчальні матеріали для здобувачів спеціальності 053 Психологія. 2020. 

Навчально-методичні рекомендації щодо роботи з набором метафоричних асоціативних карт «Пристань щастя» /Укл. С.В. Шевченко, Г.Б. Варіна.  2019

Програми практик 

Колективна монографія «Psychological foundations of the actualization of resourcefulness and vitality of the individual: conceptualization and development». 2023. 

_____________________________________________________________

Досягнення студентів спеціальності Психологія визнаються на національному рівні та відзначаються стипендіями: Президента України – Песоцька К. (2012 р.), Мартинюк А. (2013 р.), Пижик Д. (2014р), Алхіменко О. (2015 р.) Заколотюк В. (2016 р.); Верховної Ради України – Радченко С. (2015р); Кабінету Міністрів України – Фірсова О. (2010 р.); Запорізької обласної ради – Волобуєва О. (2013 р.); Запорізької обласної державної адміністрації – Работа Т. (2012 р.), Бик Н. (2017 р.).

 

СЕРТИФІКАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Нові актуальні запити суспільства у психологічній допомозі, розширення сфер наукових і прикладних досліджень науково-педагогічних співробітників кафедри призвели до впровадження сертифікаційних освітніх програм:

 1. Сучасні практико-орієнтовані технології в психології .

Метою програми є вдосконалення професійних здібностей та компетентностей психологів для створення кращих можливостей використання сучасних практико-орієнтованих технологій в практичній діяльності.

 1. Менеджмент кризового та екстреного психологічного втручання.

Метою програми є вдосконалення професійних здібностей та компетентностей психологів для створення кращих можливостей надання психологічної допомоги особистості  у кризових та екстремальних ситуаціях.

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ є сертифікованими фахівцями з арт-терапії, гештальт-терапії, психодрами, кризової терапії та членами професійних організацій, серед яких: Національна психологічна асоціація, Арт-терапевтична асоціація, Інститут психодрами, сучасної психології та психотерапії, Південно-східна українська асоціація практичних психологів і арт-терапевтів, Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України, Асоціація психіатрів України.

 

 

ПАРТНЕРСТВО

Співпраця з міжнародними фондами:

 • Британська Рада в Україні (British Council-Active Citizens);
 • Німецьке товариство з міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»;
 • Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International).
 • представництво Фонда ім. Гайнріха Бьолля.
 • Вища лінгвістична школа, м. Ченстохова, Польща;
 • Природничо-гуманітарний університет Польщі, м. Седльце, Польща.
 • Софійський університет Св. Климента Охридського, Болгарія;
 • розробляється стратегія співпраці з Зальцбургським університетом (м. Зальцбург, Австрія), Лодзинським університетом (м. Лодзь, Польща), Пловдивським університетом «Паісій Хілендарський» (м. Пловдив, Болгарія), Південно-західним університетом «Неофіт Рилскі» (м. Благоєвград, Болгарія)

 Співпраця з закордонними науковими установами:

 • Вища лінгвістична школа, м. Ченстохова, Польща;
 • Природничо-гуманітарний університет Польщі, м. Седльце, Польща.
 • Софійський університет Св. Климента Охридського, Болгарія;
 • розробляється стратегія співпраці з Зальцбургським університетом (м. Зальцбург, Австрія), Лодзинським університетом (м. Лодзь, Польща), Пловдивським університетом «Паісій Хілендарський» (м. Пловдив, Болгарія), Південно-західним університетом «Неофіт Рилскі» (м. Благоєвград, Болгарія), Вища технічна школа, м. Катовіце (Польща); Сілезька академія прикладних наук, м. Катовіце (Польща); Вища школа управління і адміністрування, м. Ополє (Польща).Співпраця з науковими установами України:
 • Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка;
 • Запорізький національний технічний університет;
 • Запорізький національний університет;
 • Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України;
 • Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України;
 • Класичний приватний університет м. Запоріжжя;
 • Комунальний заклад «Дніпропетровська обласна клінічна психіатрична лікарня» (завідувач Рахманов В.М. академік Академії наук вищої освіти України, професор, д.мед.н., керівник Українського центру психотерапевтичної реабілітації);
 • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (інститут соціології, психології та управління);
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Приватний «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;
 • Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету;
 • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки;
 • Херсонський державний університет;
 • Центр глибинної психокорекції (керівник д.психол.н., професор, академік НАПН України – Яценко Т.С) та іншими провідними навчальними закладами;
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Співпраця з громадськими організаціями:

 • Psychodrama Institute for Europe (PIfE), входить до FEPTO;
 • The International Organization for Migration;
 • Арт-терапевтична асоціація;
 • Інститут психодрами, сучасної психології і психотерапії;
 • Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України;
 • Благодійний фонд «Життя триває»;
 • Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція ВІЛ – сервісних організацій в Україні».
 • Київский гештальт університет;
 • Національна психологічна асоціація України;
 • Південно-східна українська асоціація практичних психологів і арт-терапевтів;
 • Центр «Побратим»,
 • Особливе батьківство. Захист прав особливих родин.

Викладачами кафедри проводяться заходи з вдосконалення освітніх програм, з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і їх мотивації до розвитку культури якості, з вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об’єктивності оцінювання, зі створення системних зв’язків з стейкхолдерами. До співпраці залучаються фахівці Центру профконсультації та практичної психології при Мелітопольському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті Мелітопольської міської ради Запорізької області, практичні психологи вищої категорії шкіл м. Мелітополя, сертифіковані гештальт-терапевти, арт-терапевти та інші.

 

ОСНОВНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ

 • Психолого-педагогічні засади проектування освітнього простору особистості: монографія: [за заг. ред. Т.В. Ткач] / Ткач Т.В.; Швалб Ю.М.; Троїцька Т.С.; Завадська Н.Є. та ін. – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2012. – 408с.
 • Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія [за заг. ред. Т.С. Троїцької] / Аносов І.П., Молодиченко В.В., Троїцька Т.С. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 378с.
 • Людинономірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 316с.
 • Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи: монографія / Авт. кол.; заг. ред. В.В. Молодиченка. – Мелітополь–Седльце: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького; Видавництво Природничо-гуманітарного університету в м. Седльце, 2014. – 274с.
 • Духовний світ особистості майбутнього педагога в умовах екологізації культурно-освітнього простору: Монографія / [Добровольська Л.П., Третякова І.С., Федорова О.В. та ін., за заг. ред. Зарицької В.В.]. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 188с.
 • Діалог і толерантність у культурно-освітньому просторі вищої школи [Монографія] / О.М. Троїцька. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.  Б. Хмельницького, 2016. – 312с.
 • Психологія переживання провини у батьків дітей з психофізичними вадами розвитку: монографія / О.В. Царькова. – Київ: Інтерсервіс. 2016. – 266с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник / С.Д. Максименко, О.О. Прокоф’єва, О.В. Царькова, О.В. Кочкурова. – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. – 412с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник / Максименко С.Д., Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Цехмістер Я.В., Кочкурова О.В. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 752 с.
 • Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія / за заг ред. д. психол.н. Царькової О.В. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 316 с.
 • Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges. Editors: Jozef Kaczmarek, Hanna Varina. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020 – 232 с.
 • The role of technology in the socio-economic development of the post-quarantine world. Monograph. Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. Katowice, 2020 – 465 с.
 • Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies Edited by Aleksander Ostenda, Oksana Dzhus. Katowice, 2020 – 390 с.
 • The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole, 2020 – 242 с.
 • Практикум із групової психокорекції: підручник / О.О. Прокоф’єва, О.В. Ковальова, Г.Б. Варіна. Мелітополь: Люкс, 2020. – 465 с.
 • Банк-практикум: технології психологічного супроводу інклюзивного простору: науково-методичне видання / Варіна Г.Б., Яценко А.С., Прокоф’єва О.О., Ковальова О.В. Мелітополь: Люкс, 2020. – 315 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки і захисту кваліфікаційних наукових робіт з психології: навчально-методичний посібник / Шевченко С.В., Фалько Н.М., Варіна Г.Б., Царькова О.В., Прокоф’єва О.О., Гузь Н.В. – Мелітополь, 2020. – 160 с.
 • Казки для дружної сім’ї: наочно-навчальні матеріали для здобувачів спеціальності 053 Психологія, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта / Н.Б. Матвієнко, О.О. Прокоф’єва, О.Л. Гармаш, А.Б. Гармаш. Мелітополь, 2020. – 128 с.
 • Вступ до спеціальності (психологія): Практикум: навчально-методичний посібник / укл. Г.Б. Варіна, Л.М. Кобильнік, Н.М. Фалько. Мелітополь, 2020. – 279 с.
 • Improving living standards in a globalized world: opportunities and challenges. Monograph. : Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Opole, 2021 – 844 с.
 • Психологічні ресурси в умовах життєвої та суспільної кризи: соціальний та особистісний виміри: монографія. Ред. О.Є.Блинова, В.Ф. Казібекова. Херсон, 2021 – 364 с.
 • Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: монографія. Харків, 2021 – 124 с.
 • Психологія: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти / укл. Л.М. Кобильнік. Мелітополь, 2021. – 161с.
 • Загальна психологія з навчальною практикою: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні / укл. Л.М. Кобильнік. Мелітополь, 2021. – 163 с.
 • Вікова психологія з практикумом: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні / укл. Л.М. Кобильнік. Мелітополь, 2021. – 149 с.
 • Розвиток комунікативної компетентності та професійна етика психолога: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні / укл. Л.М. Кобильнік. Мелітополь, 2021. – 153 с.
 • Modern technologies for solving actual society’s problems. Edited by Oleksandr Nestorenko and Iryna Ostopolets. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022 – 448 с.
 • Possibilities and limitations of Psychodrama Online. Ed. Manfred Jannicke, Gerda Mavers. 2022
 • Modern science and education: problems and development prospects. Ed. by Jakub Świerzawski and Iryna Ostopolets. Katowice, 2022 – 387 с.
 • Сучасне суспільство: монографія. Харків, 2022 – 356 с.
 • План видань на 2023 рік

ФОТОРЕПОРТАЖ

Заняття з “Практикуму з группової психокорекції”, 315 с група, ігрові методи, проективні методи у груповій психокорекції

Впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процесс за допомогою набору шести цеглинок  LEGO® DUPLO

Заняття з “Основ наукових досліджень”, 319 с група

Заняття з “Психологічні технології психодрами”, 316 с, М518с групи

Навчально-методичний семінар «Особливості використання лялькотерапії в роботі сучасного психолога», 2020 р.

Відеолекторій з елементами практикуму «Останній самоаналіз доктора Фрейда» (історія психології)

КВЕСТ «PSYCHOLOGY FUN», 2019 р.
Щорічно в рамках Тижня психології проходить командна інтелектуальна гра, мета якої – сприяти розширенню знань у галузі психології, розвитку пізнавальних інтересів, адаптаційного потенціалу, інтелектуальних здібностей, спонукати до самоосвіти й самовдосконалення, а головне згуртованості та єдності на шляху досягнення результату.
У квесті прийняли участь студенти 1курсу, 318 групи спеціальності 053 Психологія – команди «Френди Фрейда» та «Мозковий штурм». У проведені заходу активно допомагали студенти 4 курсу 315 групи, студенти хіміко-біологічного факультету 127-2х групи. Перед учасниками ставилися найрізноманітніші завдання, які сприяли реалізації витримки, активності, креативності, командного вирішення. На кожній станції учасників чекали різноманітні перешкоди – завдання, виконуючи які вони отримували підказку та ключ до скарбниці «з граалем знань».
Наші учасники, мандруючи аудиторіями рідного університету, вирішували практичні завдання, відгадували анаграми та загадки, аналізували відео з психологічним експериментом, за ключовими словами визначали психологічні теорії розвитку особистості, давали «мудрі поради», демонстрували знання основ невербального спілкування, термінології та біографій видатних вчених та ін. За результатами гри студенти пройшли «посвяту у психологи» та отримали солодку винагороду, а головне – величезну кількість позитивних вражень, дружні усмішки, можливість творчого самовираження, командну підтримку та впевненість у вірному виборі майбутньої професії.

Навчально-методичний семінар «Використання сучасних інноваційних інструментів в роботі психолога: на прикладі авторських метафоричних асоціативних карт «Пристань щастя», 2019 р. 

Семінар-практикум «Метафора метелика в роботі зі структурами власного «Я», 2019 р.