АНКЕТУВАННЯ та ОПИТУВАННЯ здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів

*

2022-2023*

2023 – 2024 навчальний рік

Результати аналізу анкет за ОПП спеціальностей “Середня освіта. Музичне мистецтво” першого та другого рівнів вищої освіти та  “Хореографія” першого рівня вищої освіти (2023-2024 н.р.)

Результати аналізу анкет «Якість освітньої програми та організація освітнього процесу в університеті очима здобувачів вищої освіти»

Результати аналізу анкет «Якість викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною очима здобувачів вищої освіти»

Результати аналізу анкет «Інформаційно-консультативна, організаційна та соціально-правова підтримка в університеті очима здобувачів вищої освіти»

Результати аналізу анкет «Академічна доброчесність очима здобувачів вищої освіти»

Результати аналізу анкет «Удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти в МДПУ очима роботодавця»

 

2022 – 2023 навчальний рік

*

Анкетуваня за ОП “Середаня освіта. Музичне мистецтво” пешого рівня вищої освіти (для здобувачів МДПУ ім.Б.Хмельницького, необхідна реєстрація на сайті ЦОДТ)

*

Анкетуваня за ОП “Хореографії” пешого рівня вищої освіти (для здобувачів МДПУ ім.Б.Хмельницького, необхідна реєстрація на сайті ЦОДТ)

*

Анкетування за ОПП “Середня освіта. Музичне мистецтво” другого рівня вищої освіти (1,4 р.н.) (для здобувачів МДПУ ім.Б.Хмельницького, необхідна реєстрація на сайті ЦОДТ)

*

*

 

2021 – 2022 навчальний рік

*

Анкетування щодо “Якості освітніх програм”

Анкетування “Самооцінка медіаграмотності”