Наукова діяльність кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

Корисні посилання:

Наукові фахові періодичні видання у Index Copernicus

Реєстр наукових фахових видань України 

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

Наукометричні бази даних:  Google Академія,    Scopus,    Web of Science,    Index Copernicus.

Стандартна українська транслітерація

Система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України (Український індекс наукового цитування)