Заліки, екзамени з дисциплін кафедри, передзахист та захист дипломних робіт з використанням платформи Moodle та Zoom