НОВИНИ

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ЗУСТРІЧ З УЧНЯМИ 11 КЛАСІВ

14 грудня 2022 р. була проведена зустріч з учнями 11 класів Кам’янець-Подільського ліцею № 9 імені А.М. Трояна (Хмельницька область). Захід був проведений в рамках підвищення іміджу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та присвячений популяризації освітніх програм Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти.

Викладач-стажист кафедри дошкільна освіта і соціальна робота, Негрій О. І., розповіла про переваги навчання в МДПУ імені Богдана Хмельницького, умови вступу в 2023 навчальному році, вартість навчання та проживання у гуртожитку. Вона розповіла про особливості вступу до ВНЗ на підставі незалежного тестування, надала інформаційні матеріали щодо умов прийому молоді до відділення доуніверситетської підготовки та вступу до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на денне та заочне відділення.

Акцентувала увагу на тому, що ВНЗ посідає одне з провідних рейтингових місць серед педагогічних вишів України.

Не залишилась без уваги і багатогранна виховна робота, яка проводиться зі студентами університету: це різноманітні конкурси та спортивні змагання, участь у колективах художньої самодіяльності, студентське самоврядування. Викладач-стажист акцентувала увагу на соціальній підтримці студентів: забезпечення житла в студентських гуртожитках, медичне обслуговування, лікування та оздоровлення, організація харчування, підтримка пільгових категорій студентів, надання фінансової допомоги.

Неабиякий інтерес в учнів викликала інформація щодо баз практик, міжнародної діяльності та посад, які можуть обіймати наші випускники.

Дякуємо адміністрації школи та учням за проявлений інтерес до наших освітніх програм!

Запрошуємо до співпраці!

 

 

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ПЕРШОКУРСНИКАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА”

Згідно графіку 14 листопада 2022 року викладачем-стажистом кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Негрій О. І. було проведено установчу конференцію для проходження Навчальної практики з фаху (ознайомлювальна) з здобувачами вищої освіти І курсу 122-с групи ННІСПМО рівня вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 012 Дошкільної освіти ОП «Дошкільна освіта. Логопедія». Здобувачі вищої освіти були ознайомлені з організацією і проведенням практики за допомогою дистанційних технологій з використанням ресурсів сайту Центру освітніх дистанційних технологій; з програмою практики, критеріями її оцінювання і формами звітності.

Навчальна практика з фаху (ознайомлювальна) відбулася протягом 2 тижнів (з 14.11.2022 по 25.11.2022 рр.), на сайті ДО, режим доступу: https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=5998. Навчальна практика з фаху (ознайомлювальна) здійснювалася в умовах, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності. Однак, в умовах військового часу студенти працювали під керівництвом викладача-стажиста кафедри і виконували завдання на сайті дистанційного навчання, на платформі Zoom, Telegram, Viber. У добу докорінних перетворень з причин військового стану розроблено програму практики так, щоб студенту було цікаво виконувати завдання, які сприятимуть успішному вирішенню проблем.

Протягом практики здобувачі вищої освіти виконували різні види завдань: створювали плащ супер-героя вихователя; створювали Lapbook для дітей дошкільного віку згідно з програмними вимогами; створювали власні сучасні дошкільні навчальні заклади; виконували інтерактивні завдання; вчилися самостійно спостерігати і аналізувати явища природи; складали та інсценували спостереження за живою та не живою природою; створювали матеріали для роботи з батьками; удосконалили набуті професійні компетентності, які сприяють формуванню професійної підготовки вихователя.

З повним звітом з практики можна ознайомитись тут ⇒ Звіт з навчальної практики з фаху (ознайомлювальної)

 

 

ЗУСТРІЧ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ СЕКТОРУ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРОБАЦІЇ

24 листопада 2022 р. кафедрою дошкільної освіти і соціальної роботи було проведено зустріч з представниками сектору ювенальної пробації м. Мелітополь Центру пробації в Запорізькій області. На зустрічі були присутніми студенти 1 курсу бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері. Захід проводився на платформі Zoom.

Представники сектору ювенальної пробації розповіли здобувачам про види діяльності, які реалізуються в межах пробації. Зокрема, яким чином відбувається соціально-виховна робота з клієнтами, оцінка ризиків вчинення повторних правопорушень та які програми реалізує сектор. Також здобувачі дізналися про преваги пробації для держави, суспільства та особи, яка вчинила правопорушення.

На завершення представники сектору відповіли на запитання студентів та розповіли про те, як можна стати волонтером пробації.

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: УМОВИ СЬОГОДЕННЯ»

2 листопада 2022 року доцентом кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Канаровою О.В. було проведено круглий стіл «Актуальні проблеми дошкільної освіти: умови сьогодення», який був спрямований на забезпечення систематичного формування у здобувачів ВО професійних і практичних компетентностей, сфокусованих на потреби працедавців і професійні перспективи.

Учасниками заходу стали викладачі ЗВО, провідні фахівці, директори, методисти і вихователі ЗДО, а також активну участь прийняли здобувачі спеціальності 012 Дошкільна освіта денного та заочного відділень.

Під час круглого столу було розглянуто чи мало питань пов’язаних з умовами діяльності ЗДО та актуальними проблемами дошкільної освіти під час воєнного стану. Доповідачами було окреслено основні виклики для системи дошкільної освіти в умовах воєнного стану та шляхи їх подолання. Фахівці поділились досвідом організації діяльності ЗДО у воєнний час. Особливу увагу було приділено організації ефективної взаємодії з учасниками освітнього процесу в умовах воєнного стану. Не залишились без уваги і проблеми професійного напрямку педагогів ЗДО, такі як атестація педагогічних працівників та багато інших.

Колеги ЗВО надали рекомендації щодо взаємодії з батьками вихованців ЗДО в умовах воєнного стану, що є вкрай важливим питанням в цей складний час.

Налагодження ефективної комунікації учасників освітнього процесу є обов’язковою умовою функціонування дошкільної освіти, від якої залежить створення у ЗДО безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу; створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників; організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами; надання педагогічної підтримки дітям раннього та дошкільного віку, у тому числі й з особливими освітніми потребами, їхнім батькам. В рамках вирішення зазначеної проблеми, інформаційної підтримки та психологічного супроводу педагогічних працівників було проведено тренінг «6 способів включитись в роботу».

Наприкінці заходу організувалася дискусія, під час якої обговорили питання окреслені в програмі круглого столу та висловили вдячність за цікавий і змістовний захід, сподівання на подальшу плідну співпрацю.

 

 

ТРИВАЄ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завершується третій тиждень виробничих практик в закладах дошкільної освіти для здобувачів спеціальності “Дошкільна освіта”. З 24 січня розпочалася виробнича практика  (в групах раннього віку) у ІІ курсу 120-с групи. Це перша практика здобувачів вищої освіти у дитячих садках, що триватиме 8 тижнів. За цей час практиканти зможуть ознайомитися з організаційно-педагогічною та методичною роботою у групах дітей раннього віку, оволодіти навичками навчально-виховної роботи з дітьми другого та третього років життя.

Також із 24 січня розпочалася виробнича практика в закладах дошкільної освіти у здобувачів вищої освіти ІІІ курсу 119-с групи (шість тижнів) та з 31 січня – у 721-с групи (8 тижнів). Метою цієї практики є підготовка здобувачів вищої освіти до виконання функцій вихователя дітей дошкільного віку, формування необхідних вмінь, впровадження системи навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку, розвиток творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності.

Всі здобувачі вищої освіти розпочали практику, успішно проходять її в закладах дошкільної освіти за місцем проживання, у м. Мелітополі та у Освітньо-науковому центрі соціокультурного розвитку дитини МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

 

«ЄДНІСТЬ ПОКОЛІНЬ» СТАРТУЄ…

2 лютого 2022 р. в рамках практико-орієнтованого навчання здобувачі вищої освіти спеціальності Соціальна робота, які навчаються за ОП Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері першого рівня (бакалаврського) та другого рівня (магістерського) разом з гарантами відвідали у КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації», де було екскурсію та інтерактивну лекцію-знайомство.

Також, ми відвідали відділення соціально-психологічної підтримки та адаптації, зазирнули на заняття та познайомились із слухачами університету третього віку.

Разом з фахівцями центру, нашими стейколдерами Наталією Валентинівною та Тетяною Сергіївною ми обговорили напрямки спільної співпраці в рамках проєкту «Єдність поколінь» на базі КНП «ЦНСП та МР» та склали план спільних дій на 2022 рік за напрямком – «Організація форм дозвілля для слухачів університету третього віку». Натхненні та сповнені креативних ідей з нетерпінням вже чекаємо наступного тижня, щоб розпочати роботу.

 

 

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ВІД СТЕЙКХОЛДЕРА

22.12.21 р. для здобувачів ОП “Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері” та викладачів кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи було проведено відкриту лекцію від стейколдера Начальника сектору ювенальної пробації міста Мелітополя  Лариси Володимирівни Солопової. Тема лекції: “Пробація щодо неповнолітніх правопорушників” викликала інтерес та  ряд питань у здобувачів магістратури. Лекція мала діалогічний характер, учасниками активно обговорювалися алгоритм та перспективи професійної діяльності в даній сфері. Зацікавлені здобувачі також отримали детальну інформацію і з приводу волонтерської діяльності у пробації, обмінялися контактами для подальшої взаємодії.

 

 

СЕМІНАР «СПЕЦИФІКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ»

17.12.2021 р. о 10:00 з метою колективного обговорення результатів анкетування та надання роз’яснень щодо окремих аспектів організації освітнього процесу та практичної підготовки здобувачів вищої освіти гарантом Єрьоміною Л.Є. було проведено семінар «Специфіка освітньої програми» для здобувачів 1 курсу ОП «Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері». Семінар відбувся у діалогічній взаємодії, здобувачі ставили питання та спільно знаходили відповіді, фіксували їх та завдяки мобільним телефонам вчилися орієнтуватися у документах, розміщених на сайті університету та кафедри.

Так, у ході обговорення специфіки організації освітнього процесу та практичної підготовки також було проаналізовано ряд положень університету:

 

 

ПОЧАТОК АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОП СОЦІАЛЬНА РОБОТА. ПСИХОЛОГІЯ

Від сьогодні (15.12.21 р.) розпочато атестацію здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Соціальна робота, освітня програма Соціальна робота. Психологія (заочна форма навчання). Комплексний кваліфікаційний іспит з психології відбувся у змішаному режимі.

Вітаємо переможців IV Всеукраїнського творчого конкурсу розробок на тему інклюзивної освіти, форм роботи з дітьми з особливими освітніми потребами «Інклюзивна освіта: крок за кроком»!

8.12.21 року Лисичанським педагогічним фаховим коледжем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в межах ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу освіти» було оголошено результати IV Всеукраїнського творчого конкурсу розробок на тему інклюзивної освіти, форм роботи з дітьми з особливими освітніми потребами «Інклюзивна освіта: крок за кроком»:

Житнік Тетяна Сергіївна (канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи) – І місце в номінаціях «Інноваційна діяльність закладу освіти у сфері інклюзивної освіти» для ЗВО та «Дизайн інклюзивного освітнього середовища» для ЗВО;

Кун Альбіна Сергіївна (здобувач ІІ року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 012 Дошкільна освіта. Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія») – І місце у номінації «Інклюзивний літературний твір»;

Яковенко Ірина Олександрівна (канд. пед. наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи) та Чорна Вікторія Володимирівна (канд. пед. наук, доцент кафедри початкової освіти) – І місце у номінації «Заняття з корекційно-розвивальної діяльності» для ЗВО.

Вітаємо переможців та зичимо вам міцного, здоров’я, творчого та професійного натхнення!

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

7.12.21 року канд. пед. наук, старшим викладачем кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи було проведено консультацію до «Комплексного кваліфікаційного іспиту з логопедії» для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, рівень вищої освіти «другий (магістерський)», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія».

Було розглянуто питання щодо можливості складання іспиту в очній та дистанційній формах. Здобувачі освіти мали можливість задати питання щодо структури екзаменаційного білету та уточнити питання щодо оформлення творчого завдання.

 

ЕКСКУРСІЯ ДО ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК
В межах виробничої культурно-дозвіллєвої анімаційної практики (керівник доц.Єрьоміна Лілія Євгенівна) здобувачі 3 курсу (ОП Соціальна робота.Соціальна педагока) та першокурсники (ОП Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері) побували за лаштунками Народного театру ляльок “Багряні вітрила”. Випускниця нашого університету, яка сьогодні очолює цей чарівний казковий світ, Вдовиченко Тетяна Олександрівна, залюбки розкривала таємниці життя ляльок. Студенти цікавилися різновидами ляльок, процесом роботи з ними.
До речі, кафедра дошкільної освіти і соціальної роботи вже не перший рік має успішний досвід у реалізації спільних ідей з цим чудовим театром ляльок (День захисту дітей, новорічні вітання для вихованців шкіл-інтернатів). Сьогодні під час зустрічі було обговорено цьогорічний захід до Дня святого Миколая. Натхненні студенти з яскравими емоціями готові до нових звершень!
ВІТАЄМО ТЕТЯНУ ЯРОСЛАВІВНУ СТОЙЧЕВУ!
Колектив викладачів кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи ННІ СПМО вітає Тетяну Ярославівну Стойчеву – здобувачку вищої освіти другого рівня (магістерського), яка є студентським гарантом ОП «Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері» з отриманням грамоти від управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області.
Тетяна Ярославівна увійшла до групи авторів Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі».

CЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: ЛОГОПЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК»

27-28 листопада 2021 р. викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І. О. та Солонською А. А. у рамках Методичної майстерні педагога Нової української школи було проведено семінар-практикум «Особливості діагностики мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: логопедичний висновок».

Учасниками заходу стали вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи закладів дошкільної освіти та шкіл, вчителі інклюзивних класів, асистенти вчителів, вихователі.

Слухачі мали можливість розглянути особливості усного та писемного мовлення, на які звертає увагу вчитель-логопед при обґрунтуванні логопедичного висновку. Були обговорені наступні порушення мовлення у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: дизартрія, алалія, загальне недорозвинення мовлення (І, ІІ, ІІІ рівнів), фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, особливості мовленнєвої діяльності у дітей з аутистичним спектром, особливості порушень писемного мовлення (дислексія та дисграфія). Також велику увагу було приділено методиці проведення логопедичного масажу при важких порушеннях мовлення.

 

 

ЗВІТ З ПРОХОДЖЕННЯ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта. Логопедія.

1 курс (8.11.21-19.11.21)

методист к.п.н., доц. Єрмак Ганна Володимирівна

Навчальна практика з фаху (ознайомлювальна) проходила онлайн. Студенти отримували завдання згідно специфіки спеціальності.

Першим завданням було зобразити ідеальний, на погляд студентів, дитячий садок. Для цього потрібно було об’єднатися в групи по дві або три особи. З’єднати усі ідеї до купи і презентувати.

На другий день практики студенти повинні були зробити поробку з природних матеріалів на тему «Осінь».  Це виявилось надзвичайно цікаво.

Завдання третього дня практики полягало в тому, щоб цікаво розповісти дитячі вірші, використовуючи наочність та технічні засоби.

На четвертий день завдання студентів було створити сторінку у соціальних мережах. Майбутні вихователі-логопеди отримали поради від методиста Єрмак Ганни Володимирівна щодо особливостей контенту, оформлення сторінки, а також специфіки ведення сторінки у соціальній мережі та залучення відвідувачів.

 

На другому тижні практики методист Єрмак Ганна Володимирівна познайомила студентів з програмою Jamboard. Google Jamboard — це новий сервіс у вигляді інтерактивної дошки, який допомагає колективу простіше передавати свої ідеї, відбиваючи їх на Jamboard і малюючи при цьому, як на звичайній дошці. Завданням було об’єднатися у групу (5-6 осіб) і оформити кодекс вихователя.

На практиці студенти познайомились з дуже корисною програмою для майбутнього вихователя – Padlet. Padlet – це мультимедійний ресурс для створення спільного редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна на яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки.

Під час цієї практики кожен зі студентів отримав нові знання й уміння , а саме:

  • навчились більш злагоджено працювати в колективі;
  • дізнались про Інтернет-програми, в яких можна працювати дистанційно;
  • покращили свої творчі здібності;
  • дізнались, як має виглядати акаунт майбутнього вихователя.

Два тижні практики пролетіли дуже швидко й неймовірно цікаво. Студенти із задоволенням навчаються в Навчально-науковому інституті соціально-педагогічної та мистецької освіти і з нетерпінням чекають наступної практики!

 

 

ВІТАЄМО З ОТРИМАННЯМ СТИПЕНДІЇ МЕРА

18.11.21 р. на святкуванні міжнародного Дня студента у ДК Залізничників здобувачі МДПУ отримали сертифікати на стипендію мера. У номінації «Науково-дослідна та пошукова діяльність» стипендією мера була відмічена й здобувачка нашої кафедри – Світлана Городнича, задобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Вітаємо та бажаємо творчих успіхів!

 

 

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА БРЕЖНЄВОЇ О.Г.

12 листопада 2021 року завідувачкою кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету Оленою Геннадіївною Брежнєвою було проведено гостьову лекцію для аспірантів та магістрантів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на тему «Оновлення парадигми дошкільної освіти в світлі запитів педагогів-практиків: ретроспекція наукових проєктів кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету».

Олена Геннадіївна ознайомила з сучасними науковими проєктами, що є актуальними для галузі 012 Дошкільна освіта. Виокремила специфіку подання матеріалів для проходження конкурсного відбору на отримання державного фінансування проєктів. Виступ був підкріплений досвідом кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету. Також цікавим було ознайомлення із роботою корифеїв сучасної дошкільної освіти на початковому етапі їхнього педагогічного зростання.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ»

30 жовтня 2021 року викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи доктором педагогічних наук, доцентом Журавльовою Л.С. і кандидатом педагогічних наук Солонською А.А. в режимі Zoom конференції було проведено навчально-методичний семінар «Нейропсихологічний підхід у контексті комплексної діагностики мовленнєвого розвитку дітей», що проходив в рамках Методичної майстерні педагога Нової української школи.

Учасниками заходу стали вихователі закладів дошкільної освіти, вчителі-логопеди та вчителі початкових класів, асистенти вчителів загальноосвітніх закладів міста Мелітополя та Мелітопольського району, м. Києва, м. Харкова, м. Енергодара.

На семінарі було детально розкрито зміст понять «мовленнєвий розвиток», з яким тісно пов’язані такі поняття, як «розвиток», «мовлення», «розвиток мовлення». З’ясовано відмінність понять «розвиток мовлення» і «мовленнєвий розвиток» та підкреслено, що термінологічна неузгодженість зазначених понять породжує неоднозначність тлумачень, знижує точність наукового підходу до проблеми корекції мовлення.

У рамках заходу учасники мали змогу

  • ознайомитися з існуючими підходами до вивчення порушень мовлення: клінічним, логопедичним, нейропсихологічним і комплексним;
  • з’ясувати розбіжність у методології вивчення мовленнєвої патології, яка залежить від неоднозначності уявлень про мовленнєві порушення загалом та причини й механізми виникнення, симптоми, зокрема;
  • більш детально ознайомитися з нейропсихологічним підходом до вивчення порушень мовленнєвого розвитку дітей, оскільки нейропсихологічна симптоматика порушень розвитку, різні вияви індивідуальних варіантів перебігу психічної діяльності часто зумовлюють основні труднощі навчання, тому вимагають вчасної ефективної діагностики і корекції;
  • ознайомитися з двома групами компонентів функціональних систем: інформаційними і регуляторними;
  • дізнатися про базисні нейропсихологічні чинники, що пов’язані зі структурами функціональних блоків: модально-специфічні, кінестетичний, кінетичний, просторовий, довільної регуляції діяльності, а також поєднання трьох чинників: сукцесивності, симультанності, міжпівкульної асиметрії мозку;
  • ознайомитися з різними варіанти методик, що ґрунтується на діагностичному підході О. Лурії.

 

АНКЕТУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Результати опрацювання анкети «ЯКІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Перший рівень (бакалаврський)

Спеціальність Соціальна робота.

Освітня програма Соціальна робота. Арт-терапія в соціальній сфері

Гарант: к. пед. н., доц. Єрьоміна Л.Є.

В анкетуванні взяли участь 15 здобувачів 1 курсу 421-с гр.

Анкета складається з 15 питань.

Форма навчання усіх респондентів: контракт

З приводу питань анкети варто відзначити наступне: Зазначена ОП відкрита на спеціальності Соціальна робота вперше. За причин карантинних умов проходження навчально-ознайомлювальної практики відбувалося у режимі онлайн. Студенти 1 курсу адаптувалися до такої форми роботи вперше, адже після навчання у школі орієнтуватися у великому потоці інформації та способах ї опрацювання виявилося не легким випробуванням. Але за результатами отриманих оцінок з практики варто зазначити на відмінних та добрих результатах.

Організація освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького є відкритою та прозорою, усі нормативно-правові документи оприлюднено на сайті університету, на сторінках кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи. Досить зручним також є і розташування програм практик на платформі  дистанційного навчання, у найближчий час варто акцентувати увагу студентів на документальний супровід практичної підготовки

ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ ВАРІАНТИ % КОМЕНТАР
10.Чи залучаються здобувачі до процесу періодичного перегляду програм практичної підготовки? так – 10

час від часу – 3

важко відповісти – 2

66,7

20

13,3

відповіді саме такі, адже це здобувачі 1 курсу, на момент жовтня 2021 р. дійсно ще не обговорювалися зміни до ОП, це має відбутися у грудні-квітні
11.Чи можуть здобувачі вносити свої пропозиції до програми практичної підготовки? так – 8

важко відповісти – 5

ні – 1

57,1

35,7

7,1

12.Якщо так, то які саме пропозиції вносили? …«Не знаю»,

«Ще не вносила»…

 

13.Ваші пропозиції/рекомендації щодо удосконалення організації практичної підготовки: …«Не яка»

«Всё влаштовує»

«Все підходить»

«Нет их»…

такі відповіді є доказом того, що здобувачі задоволені проведеною практикою

 

 

ВІДВІДУВАННЯ ОНЛАЙН-ВЕБІНАРУ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

13.10.21 у рамках освітнього компонента «Теорія та методика навчання дітей з порушеннями мовлення» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» 120/2 та 721 груп було відвідано онлайн-вебінар вчителя-логопеда вищої категорії КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Теплякової Оксани Григорівни на тему «Здоров’язберігаючі технології, як засіб формування мовленнєвої компетентності дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти».

На вебінарі детально було розглянуто прийоми дихальної гімнастики, артикуляційної гімнастики, пальчикової гімнастики, пасивного ігрового масажу та Су-Джок терапії.

Дякуємо за запрошення директорові та вчителю-логопеду КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області.

 

 

ЗУСТРІЧ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. ЛОГОПЕДІЯ”

04.10.21 відбулася зустріч робочої групи з обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта. Логопедія» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта». Д-р. пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Журавльова Л. С. та канд. пед. наук, старший викладач Яковенко І. О. продемонстрували стейкхолдерам проєкт програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Було обговорено широке коло питань щодо змісту освітньої програми, переліку освітніх компонентів, професійних компетентностей та результатів навчання.

Учасниками засідання було внесено пропозиції. Так, Колодіна Т. В. (директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області) висловила побажання щодо включення у навчальний план освітнього компонента «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами». Максименко К. М. (вчитель-логопед вищої категорії НВК № 16) та Таган Л. В. (вчитель-логопед вищої категорії ЗДО №2) підтримали запропонований перелік вибіркових освітніх компонентів програми «Спеціальна освіта. Логопедія».

Члени робочої групи зі складу роботодавців та зовнішніх стейкхолдерів високо оцінили зміст освітньої програми: актуальність цілей, зміст предметної області, запропоновані методи, методики та технології.

Щиро дякуємо учасникам робочої групи та стейкхолдерам за конструктивні пропозиції та побажання.

 

 

ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС НАВКОЛО НАС ТВОРИМО МИ САМІ…

16.09.21 відбулося відкрите семінарське заняття з дисципліни  «Теоретичні основи арт-терапії в соціальній сфері». Тема семінарського заняття «Фотографія і соціалізація особистості».

Студенти 1 курсу 421-с гр. разом з викладачем (к. пед. н., доц. Єрьоміною Л. Є.) досліджували історичні аспекти появи фотографії, обговорювали соціальне значення процесу фотографування для людини, розглядали ряд проблемних питань (наприклад, чи може бути фото віддзеркаленням реального життя особистості або яким чином відбувається вплив фото на емоції та настрій людей тощо).

В рамках професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на семінарському заняття було розглянуто дидактичні матеріали. Так, утворивши чотири команди, здобувачі  грали у настільну гру «Фото-Фішка». Члени команд по-черзі демонстрували фото-картки із зображенням соціально негативних явищ, акцентуючи увагу на тих подіях, що передували певному зображенню, а також  робили спроби прогнозування наслідків поведінки героїв сюжету.

Заключна частина семінарського заняття була присвячена питанню створення колажів, розглядали особливості та умови їх побудови в залежності від виду, а також – специфіку застосування у професійній діяльності фахівців соціальної сфери.

Ось таким був ще один крок до професійного вдосконалення наших креативних здобувачів))

 

 

ВІТАЄМО НОВИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Початок навчального року 2021-2022 ознаменувався приєнанням до наших лав величезної кількості нових здобувачів вищої освіти! Ми дуже раді привітати студентів усіх спеціальностей і особливо спеціальностей “Дошкільна освіта” та “Соціальна робота” зі входженням у дружню родину Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького!

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ КУРСУ

Сьогодні 25 травня 2021 року почалася навчальна практика з основ природознавства, здобувачів вищої освіти, спеціальності «Дошкільна освіта» в 119-с групі з екскурсії до комунального закладу центру позашкільної освіти. Методист еколого-натуралістичного відділу Тараненко Ірина Анатоліївна зустріла нас на еколого-натуралістичній стежинці.

Перша рослина, про яку розповіла Ірина Анатоліївна – це тіс ягідний. Цікавим фактором цієї рослини є те, що всі її частини – отруйні, але вона дуже красива і рідкісна. Деревина, кора і листя тиса містять алкалоїд (таксин), і тому він отруйний для людини і багатьох тварин, хоча, наприклад, зайці та олені охоче їдять тис без шкоди для себе. В давні часи з цієї виробляли посуд. Існувало повір’я, що людину можна отруїти, подавши їй вино в кубку з тиса, що насправді не є ймовірним. Чим старша хвоя тиса, тим вона отруйніша. «Ягоди» (без насіння) їстівні, солодкі.

Серед інших рослин студентів зацікавили також: вейгела квітуча, ефедра, горобина скандинавська, церцис европейский, гінкго білоба, катальпа, кизильник, ялівець козацький, каркас та багато інших.

Кольорові іриси, маки, квіти жовтої акації, тамариксу викликали у дівчат сплекс незабутніх емоцій.

Ми щиро дякуємо методисту центру – Тараненко Ірині Анатоліївні за високий внесок знань для майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Природа навколо нас така казкова і така тендітна… Оспівана письменниками і поетами. Творчі люди просто не в змозі не звернути на неї уваги. Ми ж дуже часто не звертаємо уваги на її чарівність і силу. Про природу необхідно піклуватися для того, щоб насолоджуватися її красою!

 

 

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ КУРСУ

21 травня 2021 року доцентом кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Добровольською Л.П. було проведено установчу конференцію для проходження навчальної практики з основ природознавства здобувачами вищої освіти ІІ курсу 119-с групи ННІ СПМО рівня вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 012 Дошкільної освіти. Освітня програма: «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта Логопедія».

Навчальна практика з основ природознавства відбудеться протягом двох тижнів (з 24.05.2021 по 28.05.2021 рр.).

Навчальна практика проводиться згідно Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Метою навчальної практики з основ природознавства є психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх вихователів дошкільної освіти до використання природи у освітньо-виховній роботі дітей дошкільного віку.

Під час проходження цього виду практики студенти оволодівають прийомами та методами природоохоронної діяльності. Виробляють вміння і навички проведення спостереженнь і екскурсій з дітьми дошкільного віку в природі, що сприяє формуванню професійної підготовки вихователя. Під час практики отримують практичні уявлення про більшість природних процесів та їх взаємозв’язок, вчаться констатувати факти, аналізувати природні явища і, спираючись на самостійні спостереження в природі, узагальнювати бачене і робити висновки.

Студенти ознайомлені з організацією і проведенням практики, дистанційними технологіями з використання ресурсів сайту Центру освітніх дистанційних технологій; з програмою практики, критеріями її оцінювання і формами звітності. Бажаємо успіхів майбутнім фахівцям!

 

 

ЗВІТНЯ КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І КУРСУ

21 травня 2021 року доцентами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Добровольською Л.П., Меркуловою Н.В. було проведено звітню конференцію з проходження навчальної практики з основ природознавства для здобувачів вищої освіти І курсу 120-с групи ННІ СПМО, спеціальності 012 Дошкільної освіти. Студенти підготували творчі проекти-звіти за результатами практики з основ природознавства. Вони звітували про виконану роботу і ділились враженнями про найкращі та найцікавіші моменти, відмітили значення даної практики для майбутньої професійної діяльності.

Протягом практики здобувачі вищої освіти виконували різні види завдань: вчилися самостійно спостерігати і аналізувати явища природи, а також проводили спостереження за живою та не живою природою; складали та інсценували екологічні авторські казки, конспекти занять, плани екскурсій; удосконалили набуті природничо-екологічні компетентності, які сприяють формуванню професійної підготовки вихователя.

Спостерігаючи за роботою студентів-практикантів, можна відзначити, що вони дотримувались правил внутрішнього розпорядку, своєчасно виконували всі види робіт, відзначені в календарно-тематичному плані, збирали необхідну документацію, вчасно, грамотно і акуратно вели щоденник практики за встановленою формою; були ввічливими, працьовитими, дисциплінованими і організованими. Відвідали під час практики ботанічний музей кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, екологічну стежинку Алеї Слави та еколого-натуралістичну стежинку Центру позашкільної освіти у місті Мелітополі.

Час, проведений студентами разом зі своїми керівниками практики Добровольською Л.П., Меркуловою Н.В. пройшов не дарма: вони залюбки поділилися своїми знаннями та вміннями, а студенти 120-с групи отримали безцінний досвід, який у майбутній професійній діяльності дасть можливість зробити дитину більш відкритою у сприйманні до краси природи.

 

 

ЕКСКУРСІЯ ДО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Навчальна практика здобувачів вищої освіти з основ природознавства, спеціальності «Дошкільна освіта» у 120-с групі продовжується. Сьогодні 14 травня 2021 року зупинка на еколого-натуралістичній стежинці відділу центру позашкільної освіти нашого міста. Екскурсію провела методист еколого-натуралістичного відділу Тараненко Ірина Анатоліївна, яка ознайомила студентів із рослинами на території центру, серед яких було представлено рідкісні: тис ягідний, барбарис, калина норвежська, айва японська, магонія падуболиста, кизил, ефедра, карагана дерев’яниста та багато інших. Студенти мали можливість наочно ознайомитися з новими рослинами, що дозволило якісно засвоїти матеріал і закріпити раніше отримані знання. Студентський колектив дякує адміністрації центру позашкільної освіти – Дубініній Олені Василівні за гостинність, доброзичливу повагу, а також висловлюємо свою подяку методисту центру – Тараненко Ірині Анатоліївні за високий професіоналізм в галузі природознавства. Нехай надалі міцніє і розвивається наша плідна співпраця!

 

 

«КРАСА ПРИРОДИ – ЦЕ ОДНЕ З ДЖЕРЕЛ, ЩО ЖИВИТЬ ДОБРОТУ, СЕРДЕЧНІСТЬ І ЛЮБОВ»

З 10 травня 2021 року здобувачі вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, спеціальності 012 Дошкільна освіта, 120-с групи проходять начальну практику з основ природознавства під керівництвом доцентів кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Добровольської Лариси Пантеліївни та Меркулової Наталії Володимирівни. В ході виконання плану роботи 12 травня відбулась екскурсія у світ флори нашого міста.

В ролі екскурсовода було залучено старшого викладача кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Брена Олександра Геннадійовича, який з урахуванням спеціальності студентів, професійно, цікаво і доступно розповів про рослини, що зустрілися під час екскурсії. Заняття у гарну весняну погоду під відкритим небом на території квітучої Алеї Слави, наочність, можливість безпосереднього сприйняття і легкість, невимушеність викладу Олександра Геннадійовича створили сприятливу атмосферу для засвоєння матеріалу, отриманню позитивних вражень і нових знань про природне довкілля. Майбутні вихователі закладів дошкільної освіти відчули свою єдність з природою, розуміли неповторність навколишнього світу.

Щиро дякуємо кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства за теплий прийом та співпрацю.

 

 

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА

7 травня 2021 року доцентами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Добровольською Л.П., Меркуловою Н.В. було проведено установчу конференцію для проходження навчальної практики з основ природознавства здобувачами вищої освіти І курсу 120-с групи ННІ СПМО рівня вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 012 Дошкільної освіти. Освітня програма: «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта Логопедія».

Навчальна практика з основ природознавства відбудеться протягом двох тижнів (з 10.05.2021 по 21.05.2021 рр.).

Навчальна практика проводиться згідно Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Мета навчальної практики: підготовка здобувачів вищої освіти до комплексного вирішення завдань, вивчення природничих явищ і закономірностей природи та використання в освітньо-виховному процесі набутих природничо-екологічних компетентностей майбутнім вихователем дошкільної освіти.

Під час проходження цього виду практики студенти оволодівають прийомами та методами природоохоронної діяльності. Виробляють вміння і навички проведення спостереженнь і екскурсій з дітьми дошкільного віку в природі, що сприяє формуванню професійної підготовки вихователя. Під час практики отримують практичні уявлення про більшість природних процесів та їх взаємозв’язок, вчаться констатувати факти, аналізувати природні явища і, спираючись на самостійні спостереження в природі, узагальнювати бачене і робити висновки.

Здобувачі вищої освіти ознайомлені з організацією і проведенням практики за допомогою й дистанційних технологій з використанням ресурсів сайту Центру освітніх дистанційних технологій; з програмою практики, критеріями її оцінювання і формами звітності. У добу докорінних перетворень з причин карантину нами розроблено програму практики так, щоб студентам було цікаво виконувати завдання, які сприятимуть успішному вирішенню проблем, задач з формування екологічної культури дітей дошкільного віку на основі гармонійного пізнання світу природи.

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Звіт з навчальної практики приймається і оцінюється керівником практики і захищається на звітній конференції.

 

 

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ТРЕНІНГ «ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГІЙ»

25 та 27 квітня 2021 р. викладачем кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Єрмак Г.В. було проведено практико-орієнтований тренінг «Вдосконалення професійної майстерності засобами онлайн-технологій», участь у якому взяли педагоги дошкільної, початкової та середньої ланки освіти, здобувачі вищої освіти.

Учасники тренінгу дізналися про онлайн-платформи, які дозволяють здійснювати викладання в онлайн-середовищі, форми роботи з ними. Отримали навички гейміфікації освітнього процесу, які роблять його цікавим та доступним для учнів. Було продемонстровано, яким чином можна застосувати різноманітні онлайн-інструменти для навчання та оцінювання в контексті онлайн-викладання. Учасники отримували не тільки теоретичні, а й практичні навички, які так необхідні під час дистанційного навчання!

Тренінгові заняття пройшли в режимі позитивної та активної співпраці.

 

 

НАУКОВИЙ КУРС ТРЕНІНГІВ «ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ»

У період з 12.04.21 по 23.04.21 к.пед.н, ст. викладачем кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І. О. було проведено науковий курс тренінгів «Логопедична робота з дітьми з порушенням усного та писемного мовлення», що включав чотири тренінги (12.04.2021 ‒ «Особливості роботи з немовленнєвими дітьми», 16.04.21 ‒ «Особливості логопедичної роботи з дітьми із заїканням», 19.04.21 ‒ «Особливості логопедичної роботи з дітьми з аутистичним спектром», 23.04.21 ‒ «Особливості проведення логопедичного масажу»). Учасниками тренінгів були практикуючі вчителі-логопеди ЗДО та шкіл, вихователі інклюзивних груп, асистенти вчителів інклюзивних класів.

Учасники тренінгів мали змогу на практиці побачити методику роботи з дітьми зазначеної категорії порушень та віртуально відвідати Освітньо-науковий центр соціокультурного розвитку дитини Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 

 

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ ВЛАСНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

20.04.2021 р. Ципак Вікторія та Мажура Анастасія ‒ здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 012 «Дошкільна освіта», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції та концептуальні напрями розвитку інклюзивних практик», де мали можливість продемонструвати результати власної волонтерської діяльності при Освітньо-науковому центрі соціокультурного розвитку дитини. Учасники конференції схвально оцінили практичну підготовку здобувачів та побажали подальшого розвитку в напрямку корекційно-логопедичної роботи з дітьми з порушеннями мовлення.

 

 

НАУКОВИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ «ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ»

12.04.21 здобувачі освіти ІІ курсу заочної форми навчання освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія» взяли участь у науковому тренінгу «Особливості логопедичної роботи з немовленнєвими дітьми». Метою тренінгу було підвищити рівень обізнаності з приводу виникнення звуків у дитини у період раннього, середнього та пізнього онтогенезу; ознайомити з принципами добору простих сенсорних ігор за методикою Т. Грузинової та Є. Гуриної; практично продемонструвати можливі варіанти запуску мовлення (через голосні або приголосні звуки).

 

 

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ІІ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ»

8.04.2021 р. Мажура Анастасія ‒ здобувач першого (бакалаврського) рівня 2-го року навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» (наук. кер.: ст. викладач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І.О.). взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Наукова робота «Корекційно-логопедична робота з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня» отримала схвальні рецензії (82 та 90 балів). За результатами ІІ туру була нагороджена подякою.

 

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ ВЕБІНАРУ НА ТЕМУ: «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ: НАУКА І ПРАКТИКА»

6 квітня 2021 року викладачі кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького проф.. Ляпунова В.А., доц. Канарова О.В. разом з здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальності: 012 Дошкільна освіта Городничею С.В. та Нікіренковою А.Ю взяли участь у роботі вебінару на тему: «Забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкільного віку у приватному секторі: наука і практика», організованого відділенням загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, Інститутом проблем виховання НАПН України спільно з підкомітетом з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України.

Метою проведення вебінару стала актуалізація питань щодо забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкільного віку у приватному секторі; упровадження сучасних освітніх методик і технологій в освітній процес приватних закладів дошкільної освіти; налагодження співпраці всіх зацікавлених суб’єктів із закладами освіти дітей раннього та дошкільного віку приватної форми власності.

У роботі вебінару взяли участь близько 100 осіб. З доповідями виступили знані в Україні фахівці дошкілля Гавриш Н. В. – головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Рейпольська Ольга Дмитрівна – завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент; Крутій Катерина Леонідівна – професор кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор та фахівці приватних закладів дошкільної освіти.

Учасниками розроблено рекомендації щодо реалізації обговорюваного питання.

 

 

НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ГРУ

Навчання через гру є вирішальним для професійного становлення майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. 25 березня 2021 р. в рамках супроводжуючого візиту до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулась зустріч здобувачів ІІІ курсу 118-с групи ННІСПМО (Освітня програма: Дошкільна освіта. Початкова освіта / Дошкільна освіта. Логопедія) з тренеркою «The LEGO FOUNDATION» Оленою Черевичною. На практичному занятті освітнього компоненту «Навчання через гру» (викладач, к. пед. н., ст. викл. кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Жейнова С. С.) здобувачі завдяки грі продемонстрували, що готові мати справу із завтрашньою реальністю у професії вихователя. Особливу зацікавленість у студентської молоді викликала можливість взаємодіяти в командах, пошук сміливих рішень і цікавих відкриттів у процесі вирішення творчих завдань. Об’єднавшись у команди, у звичайній для здобувачів ігровій формі, було створено творче середовище, до якого були залучені всі учасники освітнього процесу. До комунікації та творчої діяльності долучилися директор ННІСПМО доц., к. пед. н. Федорова О. В. і к. пед. н., ас. Саєнко Ю. О., які разом зі студентами мали можливість випробовувати нові ідеї у ГРІ. Спілкування виявилось захоплюючим, цікавим, насиченим і під час обговорення отриманого досвіду та перспектив щодо співпраці.

 

 

УЧАСТЬ У І ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ “СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА ОЧИМА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ”

29.03.2021 року на платформі Google Meet студентським науковим товариством факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова було проведено І Всеукраїнський круглий стіл «Спеціальна освіта очима майбутніх фахівців». Із зареєстрованих тем доповідей оргкомітет на конкурсній основі обрав 8 (вісім) найактуальніших для обговорення. Конкурсний відбір пройшла Ципак Вікторія ‒ здобувач першого (бакалаврського) рівня 4 року навчання спеціальності 012 «Дошкільна освіта», освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» (наук. кер.: ст. викладач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І.О.). Тема доповіді ‒ «Використання інноваційних технологій під час логопедичних занять з дітьми старшого дошкільного віку».

Студенткою було продемонстровано власну волонтерську діяльність у Освітньо-науковому центрі соціокультурного розвитку дитини Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького. Учасники круглого столу високо оцінили інноваційні можливості центру та практичні здобутки Ципак Вікторії.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПОДЯКИ ЗА РОБОТУ У СКЛАДІ ЖУРІ ОБЛАСНОГО ЕТАПУ МАН-2021 

Подяку від Комунального закладу “Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді” Запорізбкої обласної ради за роботу у складі жури секції “Педагогіка” ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2020/2021 н.р. було винесено доктору педагогічних наук, професору Москальовій Людмилі Юріївні.

 

 

УЧАСТЬ У РЕГІОНАЛЬНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ ЩОДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

17.02.2021 року викладачі кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Житнік Т. С. та Яковенко І. О. взяли участь у регіональному науково-практичному семінарі «Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами», який було проведено за допомогою використання платформи GoogleMeet. Захід був ініційований департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди. Серед учасників заходу був відмічений Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

На науково-практичному семінарі було піднято питання кращих практик використання творчого простору позашкілля для дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ НАЗЯВО

11.02.2021 гарант освітньої програми «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня Яковенко І. О. взяла участь у вебінарі для гарантів ОП та груп забезпечення якості вищої освіти. Спікерами з Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти були: Оксана Білогур та Іван Назаров. Протягом інтерактиву учасникам була надана можливість оцінити власну підготовку (відповіді на запитання) та отримати роз’яснення з приводу ключових питань стосовно акредитації освітньої програми.

 

 

МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ЩОДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОНОВЛЕНИМ БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

10.02.2021 р. кафедрою дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького було проведено методичний семінар щодо ознайомлення з оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (затвердженим 12.01.2021 р.).

Учасників заходу привітала доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Ляпунова В.А. Активну участь у семінарі взяли науково-педагогічні працівники та аспіранти кафедри, якими було розглянуто такі освітні лінії: особистість дитини, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, дитина в природному довкіллі, гра дитини, дитина в соціумі, мовлення дитини, дитина у світі мистецтва.

У ході проведення семінару учасники мали змогу поглибити знання щодо змісту Базового компонента дошкільної освіти України, його основних меседжів; удосконалити професійні вміння щодо форм, методів та прийомів роботи з дошкільниками.

Висвітлена на семінарі інформація посприяла формуванню в учасників чіткого уявлення про те, як змінилися вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят, що, відповідно, підсилило ефективність роботи зі стейкхолдерами.

 

 

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ ІЗ ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

5.02.2021 року в межах практик оствітньої програми «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» відбулася онлайн-зустріч з практичним психологом комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області Поділовою Олесею Павлівною. Спеціалістом були порушені питання, що стосувалися діагностичних методик виявлення рівня розвитку дітей від двох до вісімнадцяти років: CASD (для виявлення дітей з порушеннями аутистичного спектру), Pep-3 (для виявлення слабких і сильних сторін дітей з порушеннями аутистичного спектру), Leiter-3 (для виявлення рівня когнітивного розвитку немовленнєвих дітей), WISK-IV (для діагностики дітей з інтелектуальними порушеннями), Conners-3 (для роботи з дітьми з гіперактивністю).

Олесею Павлівною також було окреслено питання консультативно-просвітницької роботи серед населення та співпраця батьків із соціальним педагогом (тренінги, майстер-класи, вебінари, масові заходи, які стосуються дітей з ООП).

Здобувачі освіти також мали змогу поставити запитання та подивитися на роботу спеціалістів Центру на основі демонстрації відеоматеріалів.

 

 

ПРАКТИКА НА ОП СОЦІАЛЬНА РОБОТА. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

У рамках практик оствітньо-професійної програми «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» (навчальна соціально-педагогічна практика в закладах освіти різного типу (01.02.˗12.02.2021 р.). Здобувачі вищої освіти ІІ курсу (група 419-с). Методист – к.п.н, ст. викл. Яковенко І. О.; виробнича інспекторсько-консультативна практика (01.02 – 19.02. 2021 р). Здобувачі вищої освіти ІІІ курсу (група 418-с). Методист – к.п.н, доцент Аверіна К. С.; виробнича практика з технологій соціальної роботи та соціальної педагогіки (25.01. – 19.02. 2021 р). Здобувачі вищої освіти IV курсу (групи 417-с, 429-с). Методист – к.п.н, ст. викл. Меркулова Н. В.) відбулася зустріч на платформі Zoom з практичним психологом ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 міста Мелітополь Зачепило Дар’єю Василівною. Здобувачі вищої освіти мали змогу отримати інформацію з приводу спільної діяльності соціального педагога та практичного психолога. Також цікавою виявилася інформація з приводу документації соціального робітника; роботи з дітьми, що стоять на обліку та роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; роботи соціального працівника та практичного психолога з дітьми, які знаходяться у групі ризику.

Здобувачі вищої освіти мали змогу поставити запитання, що їх турбують, та отримали відповіді.

 

 

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ДНЗ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ОП: ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. ПОЧАТКОВА ОСВІТА / ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. ЛОГОПЕДІЯ

29 січня 2021 року на кафедрі дошкільної освіти і соціальної роботи Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти була проведена установча конференція з Виробничої практики в ДНЗ для здобувачів для здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (3, 1(3) курс (118-с, 720-с гр.), спеціальність 012 Дошкільна освіта ОП: Дошкільна освіта. Початкова освіта / Дошкільна освіта. Логопедія.

Виробнича практика (в ДНЗ) відбудеться протягом 4 тижнів (з 01.02.2021 по 26.02.2021 рр.).

Виробничу практику (в ДНЗ) організовано згідно «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького».

Майбутні вихователі доєдналися до прямого ефіру за допомогою використання платформи Zoom з метою ознайомлення з основними організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення виробничої практики (в ДНЗ).

На конференції здобувачам було повідомлено визначені бази практики та керівників від кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи згідно з чинним наказом. Також надано інформацію про вимоги щодо проходження виробничої практики, зразки оформлення звітної документації та визначено особливості проходження практики у форматі онлайн.

 

 

CЕМІНАР-ПРАКТИКУМ “ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИˮ

27 січня 2021 р. викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І. О. та Солонською А. А. у рамках Методичної майстерні педагога Нової української школи було проведено семінар-практикум “Особливості роботи з немовленнєвими дітьмиˮ.

Учасниками заходу стали вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи закладів дошкільної освіти та шкіл міста Мелітополь (школи 13, 16; дитячі садочки 49, 2); комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центрˮ Мелітопольської міської ради Запорізької області; Генічеський заклад загальної середньої освіти №3 Генічеської міської ради; комунальний заклад “Михайлівський навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів “дошкільний навчальний заклад ‒ загальноосвітня школаˮ Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області.

У рамках заходу учасники мали змогу опанувати методику запуску мовлення Тетяни Грузинової та Єлизавети Гуріної, що ґрунтується на використанні простих сенсорних ігор з опорою на жести. Також учасники мали змогу познайомитися з механічним запуском мовлення дітей, що страждають алалією. Було звернено увагу на можливість запуску мовлення двома варіантами: через приголосні або голосні звуки (методика Тамари Новікової-Іванцової).

 

 

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РІЗНОГО ТИПУ

26.01.2021 викладачем кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І. О. було проведено установчу конференцію з навчальної соціально-педагогічної практики в закладах освіти різного типу. Здобувачі вищої освіти 419-с групи мали змогу озайомитися із програмою практики, практичними завданями, критеріями оцінювання, графіком онлайн-зустрічей із соціальними працівниками міста Мелітополь, зокрема із соціальним педагогом ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 та працівником комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області.

 

 

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

21 та 22 грудня на кафедрі дошкільної освіти і соціальної роботи відбувся захист магістреських робіт зі спеціальності Соціальна робота денної форми навчання. Магістрантами було представлено свої наукові напрацювання, відображені в змістовних доповідях. Кафедрою було рекомендовано до подальшого навчання в аспірантурі здобувачів вищої освіти Галину Ель Хатрі, Оксану Залазаєву, Альону Круглик, Наталію Малютіну, Анастасію Подгурську.

 

 

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА З ЛОГОПЕДІЇ

З 30.11.2020 по 11.12.2020 тривала ознайомлювальна практика з логопедії у здобувачів вищої освіти ІІІ курсу (118/2-с, 720/2-с) спеціальності 012 Дошкільна освіта, ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» (керівник: асистент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Солонська А.А.).

За два тижні практики студенти ознайомилися з необхідними документами в роботі логопеда, зокрема Наказом МОН «Про затвердження Порядку надання логопедичних послуг в системі освіти»; облаштуванням логопедичного кабінету, особливостями проведення індивідуальних занять з дітьми дошкільного віку з порушенням мовлення, артикуляційної та дихальної гімнастики, важливими аспектами розвитку дрібної моторики дітей, деякими особливостями організації логоритміки, організації роботи з батьками, цікавими іграми та вправами. Студенти разом з викладачем виготовили різноманітні дидактичні посібники для розвитку мовлення, дихання та дрібної моторики.

 

 

НАУКОВИЙ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ «НАУКОВА ПУБЛІКАЦІЯ: ПІДГОТОВКА ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ НАПИСАННЯ»

10 грудня 2020 р. викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Атрошенко Т.Ю. та Сєводнєвою К.О. було проведено науковий онлайн-тренінг «Наукова публікація: підготовка та послідовність написання», участь у якому взяли вчителі, вихователі ЗДО, аспіранти та здобувачі вищої освіти. Учасники дізналися про те, як правильно обрати тему публікації, якої структури у статті/тезах слід дотримуватися. Висвітлювались вимоги до написання статей, зокрема, якою науковою продукцією доцільніше користуватися, як вірно оформити своє дослідження, як дотриматися наукового стилю при написанні статті. Особливу увагу було приділено питанням академічної доброчесності, ознайомленню з документами НАЗЯВО стосовно цього, різновидами і серйозністю порушень правил цитування. Було надано підказки, де знайти необхідну конференцію для участі або періодичне видання, на що при цьому звертати увагу.

 

 

НАУКОВИЙ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ «ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З АУТИСТИЧНИМ СПЕКТРОМ»

28 листопада 2020 року викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І. О., Солонською А. А. та Волковою В. А. було проведено науковий онлайн-тренінг «Особливості логопедичної роботи з дітьми з аутистичним спектром». Учасники мали змогу отримати знання з приводу особливостей діагностики дітей з аутистичним спектром. Було звернено увагу на признаки та симптоми проявів порушення аутистичного спектру у дітей у 2,5‒3 роки. Також було продемонстровано поетапність логопедичної роботи з дітьми зазначеної категорії: вправи з ерготерапії за методикою Катерини Руф, вправи на установлення зорового контакту для налагодження взаємозв’язку з дитиною, вправи на повторення рухів, вправи на виклик звуків та простих слів, вправи для поповнення словникового запасу.

Цікавою була демонстрація вправ на тілесно-орієнтований простір дитини, що уможливлює отримати від дитини-аутиста перші адаптативні відповіді на подразники. Серед продемонстрованих вправ були наступні: «Бутерброд», «Обертання», «Кокон», «Шестерня», «Черепашка». Наприкінці тренінгу учасників познайомили з опитувальником CASD для діагностики проявів аутистичного спектру у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

 

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА”

26 листопада 2020 о 14:00 прошла установча конференція для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, ОПП «Дошкільна освіта. Логопедія» щодо ознайомлювальної практики з логопедії (керівник: асистент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Солонська А.А.). З 30.11.2020 по 11.12.2020 здобувачі вищої освіти ІІІ курсу (118/2-с, 720/2-с) зможуть ознайомитися з облаштуванням логопедичного кабінету, особливостями проведення індивідуальних занять з дітьми дошкільного віку з порушенням мовлення, артикуляційної та дихальної гімнастики, важливими аспектами розвитку дрібної моторики дітей, деякими особливостями організації логоритміки, організації роботи з батьками, цікавими іграми та вправами. Здобувачі вищої освіти отримали програму ознайомлювальної практики з логопедії, керівник практики розповіла про особливості проведення, зазначила вимоги до звітної документації та критерії оцінювання.

 

 

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

26.11.2020 відбулася установча конференція для здобувачів 3 курсу спеціальності Соціальна робота з приводу проходження виробничої культурно-дозвіллєвої практики, що розпочнеться з 30.11.2020 і триватиме 2 тижні.
Керівник практики (к.пед.н., ст.викл. Єрьоміна Л.Є.) повідомила алгоритм роботи, а також було визначено ряд організаційних питань.

 

 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

24 листопада кафедрою дошкільної освіти і соціальної роботи було проведено День відкритих дверей, на який завітали учні 11-х класів Мелітопольської ЗОШ № 8 та інших шкіл міста.

Під час зустрічі з учнями представники кафедри (директор ННІСПМО Федорова О.В., завідувач кафедри Ляпунова В.А., старший викладач Єрьоміна Л.Є. та асистент Атрошенко Т.Ю.) розповіли про особливості навчання на спеціальностях «Соціальна робота» та «Дошкільна освіта», діяльність студентів на практиках та змістовне студентське життя.

Із особливостями вступної компанії, необхідними ЗНО, розрахунком конкурсного балу учнів ознайомила відповідальний секретар приймальної комісії Дубяга С.М.

Учням були представлені до перегляду відео, у зйомці яких взяли участь здобувачі освіти спеціальностей «Соціальна робота» та «Дошкільна освіта», що дозволило майбутнім абітурієнтам зануритися у світ діяльності вихователя та соціального працівника викликало в них позитивні емоції та, сподіваємося, посприяло розвитку їх мотивації до навчання в МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

 

ЗУСТРІЧІ ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ТА ГРУПОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З 18 по 20 листопада 2020 р. відбулися zoom конференції Гарантів освітніх програм для групи забезпечення освітньої програми та здобувачів вищої освіти на тему «Механізми і результати впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми»

Зокрема, 18.11.2020 р. пройшла zoom конференція Гаранта ОП (бакалавр) «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» к.п.н, доц. Єрьоміної Л. Є. для здобувачів вищої освіти на тему «Механізми і результати впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми»

18.11.2020 р. – zoom конференція Гаранта ОП (магістр) «Соціальна робота. Психологія» к.п.н, доц. Федорової О. В. для групи забезпечення освітньої програми та здобувачів вищої освіти на тему «Механізми і результати впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми»

19.11.2020 р. пройшла zoom конференція Гаранта ОП (магістр) «Дошкільна освіта. Початкова освіта» доц. Канарової О. В. для групи забезпечення освітньої програми на тему «Механізми і результати впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми»

19.11.2020 р. пройшла zoom конференція Гаранта ОП (бакалавр) «Дошкільна освіта. Початкова освіта»  к.п.н., ст.. викл. Жейнової С. С. для групи забезпечення освітньої програми на тему «Механізми і результати впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми»

Зустріч гаранта ОП Дошкільна освіта. Початкова освіта Жейнової С.С. зі здобувачами 19.11.20 р.

Зустріч гаранта ОП Дошкільна освіта. Логопедія доц. Журавльової Л. С. зі здобувачами вищої освіти 20.11.20 р.

20.11.2020 р. пройшла zoom конференція Гаранта ОП (бакалавр)«Дошкільна освіта. Логопедія» к.п.н, ст. викл. Яковенко І. О. для групи забезпечення освітньої програми та здобувачів вищої освіти на тему «Механізми і результати впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми»

20.11.2020 р. пройшла zoom конференція Гаранта ОП (магістр) «Дошкільна освіта. Логопедія» доц. Журавльвої Л. С. для групи забезпечення освітньої програми та тему «Механізми і результати впливу студентів і працедавців на зміст освітніх компонент освітньої програми»

 

 

НАПЕРЕДОДНІ СВОГО СВЯТА…

16.11.2020 р. на кафедрі дошкільної освіти і соціальної роботи о 12:45 відбулася он-лайн зустріч, присвячена передзахисту дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю Соціальна робота. Психологія.

До уваги членів кафедри було представлено доповіді здобувачів; відбулося обговорення важливих наукових питань та актуальних проблем соціальної сфери; студенти отримали рекомендації з приводу вдосконалення оформлення проведеного дослідження.

Вітаємо наших майбутніх магістрів з рекомендацією їх дипломних робіт до захисту та із завтрашнім Міжнародним святом – Днем студентів.

 

 

НАУКОВИЙ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ

“ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З НЕМОВЛЕННЄВИМИ ДІТЬМИ”

7 листопада 2020 р. викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І. О. та Солонською А. А. було проведено науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з немовленнєвими дітьми». У рамках заходу учасники мали змогу опанувати методику запуску мовлення дітей раннього дошкільного віку (за наслідуванням та механічно). Учасниками заходу виступили вчителі-логопеди та працівники ІРЦ центрів.

Слухачам було представлено методику запуску мовлення дітей за наслідуванням (через включення дитини до емоційної гри) та механічно (механічна вимова звуків). Також було звернено увагу на запуск мовлення двома варіантами: через голосні або приголосні звуки.

 

 

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ”

30 жовтня 2020 року викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І. О. та Солонською А. А. у рамках Методичної майстерні педагога Нової української школи було проведено семінар-практикум «Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку».

Учасниками заходу стали вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи закладів дошкільної освіти та шкіл, вчителі інклюзивних класів, асистенти вчителів, вихователі міста Мелітополь (4, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 23, 25 школи; 5, 14, 39, 49, 99 дитячі садочки).

На початку заходу слухачам була представлена теоретична інформація щодо затримки психічного розвитку. Практикам було продемонстровано вправи з розвитку освітньої кінезіології (перша група ‒ рухи, що перетинають середню лінію тіла; друга група ‒ вправи, що розтягують м’язи і дозволяють активізувати пропріорецептори; третя група ‒ енергетичні вправи; четверта  позотонічні вправи). Також слухачі були ознайомлені із контрольним списком характеристик диспраксії та основними показниками розвитку праксису дитини дошкільного і молодшого шкільного віку в нормі.

Наприкінці заходу учасники мали змогу познайомитися з сучасною літературою щодо психолого-педагогічного супроводу дітей із затримкою психічного розвитку.

 

 

ПЕРЕДЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

29.10.2020 р. о 12.30 на кафедрі дошкільної освіти і соціальної роботи ННІ СПМО відбувся передзахист магістерських робіт здобувачів вищої освіти спеціальності Соціальна робота.

На виконання розпоряджень щодо протиепідеміологічних заходів – передзахист відбувся у змішаній формі (з використанням платформи ZOOM).

Під час доповідей студенти представляли результати проведених досліджень, зазначали на результатах участі у конференціях та семінарах різного рівня з метою апробації матеріалів магістерських робіт. Членами комісії (к.п.н., доц. Федорова О.В., к.п.н., доц. Приладишева Л.М., к.п.н., ст. викл. Меркулова Н.В., к.п.н., ст. викладач Зайченко Н. І., к.пед.н., ст.викл. Єрьоміна Л. Є., к.пед.н., ст.викл. Єрмак Г. В.) було внесено уточнення та надано рекомендації, що в цілому дозволило рекомендувати до захисту роботи усіх 25 студентів групи.

 

 

“АНІМАТОР” РОЗПОЧАВ РОБОТУ

6 жовтня 2020 р. відбулося чергове засідання наукового гуртка “Аніматор” (ННІ СПМО, кафедра дошкільної освіти і соціальної роботи). Тема засідання: “Вектори наукової діяльності здобувачів вищої освіти в сучасних умовах”. В рамках засідання було затверджено оновлений список учасників гуртка, визначено перспективний план роботи на 2020-2021 н.р. Також здобувачі отримали інформацію з приводу рейтингування наукової діяльності; ознайомилися з календарем наукових заходів та орієнти пошуку інформації з приводу публікації студентських досліджень. По завершенні засідання було означено ряд завдань на наступне зібрання.

Інформація підготовлена к.пед.н., ст.викл.Єрьоміною Л.Є.

 

 

НАУКОВИЙ ТРЕНІНГ

“ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ ЗАЇКАННЯМ”

03.10.20 викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І. О. та Солонською А. А. був проведений науковий тренінг «Особливості логопедичної роботи з дітьми із заїканням». На тренінзі були розглянуті питання логопедичної роботи за двома клінічними формами заїкання: невротичною та неврозоподібною.

Учасники наукового тренінгу мали змогу ознайомитися із мовленнєвими та немовленнєвими характеристиками невротичної та неврозоподібної форм заїкання, а також опанувати методику роботи. Після проведення методичної частини тренінгу присутні мали змогу самостійно виготовити дидактичні посібники на розвиток повітряного потоку та мовленнєвого дихання: «Дракончик», «Гусениця», «Чашка», «Конфеті». Також слухачі отримали роздатковий матеріал у вигляді спеціально розробленого дидактичного комплексу на подовження мовленнєвого дихання: «Пряма і ламана», «Коло», «Вісімка», «Равлик».

 

 

Вітаємо Наталю Малютіну, учасницю VIII Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки / соціальної роботи (2020)

 

 

ВІДКРИТТЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ СОЦІО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

23 вересня в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбулося урочисте відкриття Освітньо-наукового центру соціо-культурного розвитку дитини.

Ця подія є яскравим свідченням того, що МДПУ імені Богдана Хмельницького розширює взаємодію із педагогічними колективами шкіл та закладами дошкільної освіти і стає відкритим джерелом всього нового і прогресивного, що напрацьовано колективом та педагогічною спільнотою країни і зарубіжжя.

Із вітальним словом звернулися ректор університету Анатолій Солоненко і директор Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Олена Федорова.

Виконання почесної місії – урочистого перерізання стрічки і відкриття нового приміщення Центру здійснили ректор університету Анатолій Солоненко, перший проректор Ірина Мальцева і проректор з наукової роботи Людмила Москальова.

Діяльність Центру передбачає впровадження інноваційних форм та методів роботи с застосуванням інтерактивного комплексу + навчального контенту Speech Therapy для дітей дошкільного віку, в тому числі з особливими освітніми потребами; створення методичного супроводу, шляхом розробки програм естетично-культурного виховання та розвитку творчо-діяльнісного потенціалу у дітей дошкільного віку, зокрема, з особливими освітніми потребами, за допомоги застосування синтезу різних видів мистецтв (образотворче мистецтво, мистецтво музики, хореографії та театру, декоративно-ужиткове мистецтво); просвітницько-інформаційну підтримку реалізації програм підвищення батьківської компетентності з питань емоційно-інтелектуального розвитку, естетично-культурної вихованості дітей дошкільного віку; науково-методичний супровід фахівців дошкільної освіти з емоційно-інтелектуального, естетично-культурного розвитку дітей дошкільного віку.

Вітаємо науковців Освітньо-наукового центру соціо-культурного розвитку дитини та бажаємо незгасної творчої енергії, здоров’я, оптимізму, нових наукових звершень та відкриттів!

 

 

ЗАХІД ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

За ініціативи кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи та кафедри початкової освіти був проведений захід «День захисту дітей».

У рамках онлайн заходу здобувачі вищої освіти поділилися своїми враженнями від спілкування з дітьми, даючи відповідь на запитання «Як ми відмічаємо День захисту дітей на карантині?».

Результатом заходу став креативний відеоряд ⇒ День Захисту Дітей

 

 

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (ЛОГОПЕДИЧНОЇ) 

25.05.2020 року к. пед. наук, старшим викладачем кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І. О. було проведено звітну конференцію з виробничої практики (логопедичної) для здобувачів вищої освіти І курсу магістратури М 119/2-с групи ННІСПМО, спеціальності 012 Дошкільна освіта ОП «Докільна освіта. Логопедія».

Виробнича практика (логопедична) проходила з 13.02.2020 по 24.04.2020 рр.

Метою виробничої (логопедичної) практики було оволодіти системою професійних педагогічних знань, умінь і навичок як основних складових змісту діяльності логопеда, а саме оволодіння корекційно-логопедичними і психолого-педагогічними технологіями діагностики, профілактики, навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення.

Виробнича практика була проведена згідно Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Серед завдань практики мали місце аналіз 5-ти занять логопеда, конспект залікового логопедичного заняття (з роздатковими матеріалами), тексти двох консультацій для батьків дітей з мовленнєвими порушеннями, дидактичний посібник для дітей з порушеннями мовлення.

На звітній конференції здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня мали змогу поділитися своїми напрацюваннями та враженнями від практики.

 

 

НАУКОВИЙ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ»

23-24 травня викладачами кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Яковенко І.О. та Солонською А.А. був проведений науковий онлайн-тренінг «Особливості проведення логопедичного масажу».

Під час тренінгу учасники дізналися особливості проведення логопедичного масажу, ознайомилися з гігієнічними нормами, вимогами щодо підготовки до логопедичного масажу та його тривалістю, основними видами масажу, показань до застосування та протипоказань.

Учасникам було продемонстровано техніку проведення ручного логопедичного масажу (обличчя, артикуляційного апарату, воротникової зони) та зондового масажу за допомогою спеціальних інструментів – логопедичних зондів. Також майбутні фахівці дізналися, які підручні засоби можна використовувати для логопедичного масажу.

Присутні мали змогу отримати інформацію про важливість врахування особливостей освітньої кінезіології у логопедичній роботі та розглянути деякі вправи на подолання диспраксії; отримати практичні поради щодо роботи з дітьми з порушеннями мовлення.

 

 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У ННІСПМО

19.05.2020 відбулася он-лайн зустріч (на платформі Zoom) представників Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти з абітурієнтами. Директор інституту Федорова Олена Василівна, а також завідувачі кафедр і викладачі розповіли про умови вступу й особливості навчання за спеціальностями, представленими в інституті.

Зокрема, завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Ляпунова Валентина Анатоліївна представила абітурієнтам презентацію й надала змістовну інформацію щодо вступу на спеціальності “Дошкільна освіта” і “Соціальна робота”.

Після презентації усіх спеціальностей ННІСПМО присутні на зустрічі абітурієнти отримали змогу поставити свої запитання викладачам.

 

 

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ-IV КУРСІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА ОП «СОЦІАЛЬНА РОБОТА. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»

 

28.04.2020  та 29.04 2020 року відбувся успішний захист курсових робіт здобувачам 418-с , 417-с, 429-с, 416-с та 428-с академічних груп ННІСПМО рівня вищої освіти перший (бакалаврський), спеціальності 231 Соціальна робота за ОП «Соціальна робота. Соціальна педагогіка». Захист проводився в режимі онлайн конференції Zоом згідно Положення про курсові роботи в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Комісія у складі викладачів кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи (доц. Федорової О.В., доц. Приладишевої Л.М., доц. Аверіної К.С., ас. Єрьоміної Л.Є.) уважно вислухали доповіді та переглянули презентації здобувачів за результатами проведених наукових соціально-педагогічних досліджень. Здобувачі надали вичерпні відповіді на поставлені запитання комісії.

 

 

ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧІВ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ ННІСПМО ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

29.04.20 р. відбулася зустріч викладачів та адміністрації ННІСПМО зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ОП “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” та “Соціальна робота. Психологія”. Зустріч було проведено в он-лайн форматі на базі конференції ZOOM.

Директор інституту Федорова Олена Василівна розповіла про актуальні питання проведення контрольних заходів, а саме екзаменаційної сесії та державної атестації, із використанням дистанційних технологій. Здобувачів вищої освіти було ознайомлено з подальшим графіком навчального процесу в умовах карантину. Студенти отримали змогу поставити викладачам та адміністрації запитання стосовно особливостей навчання та оцінювання знань у дистанційному режимі.